Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

Atrakcje Rogoźnika

Skałka Rogoźnicka

Miłośników przyrody oraz historii zapraszamy na “Skałkę Rogoźnicką” która jako jedyna w Polsce znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Geologicznego UNESCO. Skałka Rogoźnicka jest niewielkim, ale jakże pięknym miejscem na naszym Podhalu. Jednak położona na uboczu wszelkich szlaków turystycznych jest znana tylko w małym stopniu. Skałka Rogoźnicka to urokliwe miejsce, które może być odwiedzane przez wycieczki szkolne, studentów, naukowców, jak również przez turystów. Wyprawa ta może dostarczyć nie zapomnianych wrażeń.

Poprawna nazwa skałki w Rogoźniku to “Rogoża”. Nazwę tą już się nie używa. Rogoża / typha /, jest rośliną z rodziny rogożowatych , charakteryzująca się grubymi płożącymi się kłączami. Rośnie w pobliżu zbiorników wodnych i na bagnach. Z rośliny taj robiono maty, plecionki i płyty budowlane. Rogoża to również pleciona mata, z sitowia, łyka lub innych łodyg roślinnych. Roślina ta rosła kiedyś nad potokiem Wielki Rogoźnik. Prawdopodobnie od tej rośliny pochodzą nazwy : Rogoźnik i Wielki Rogoźnik. 


Wysokość skałki wynosi 708 m n. p. a . i około 7O m. nad kotliną /wysokość bezwzględna i względna/.
Skałka zbudowana jest z twardego materiału w porównaniu z otoczeniem. Często podobną formę terenu nazywamy „twardzielem”. Twardzielem tym jest wapień.
Wapieniami nazywa się skały zbudowane prawie wyłącznie z kalcytu /węglan wapnia /. Minerał ten, występuje w skale , bać w postaci kalcytowej, która powstał na drodze wytrącania i roztworu np. z wody morskiej, bądź z muszli rożnych orga¬nizmów. Występujące muszle w Skałce Rogoźnickiej , w postaci odcisków w skale wapniowej noszą nazwą amonity. Amonity to zwierzęta kopalne żyjące od ok. 380 do ok.130 mil lat temu. Odciski amonitów w skale, nazywają się skamieniny lub skamieniałości,

Skamieniałości amonitów występują tylko w pewnych warstwach skalnych , Występowanie amonitów w skale, pozwala nam określić wiek względny skały. Taką skamieniałość nazywamy skamieniałością przewodnią. Do skamieniałości przewodniej należą również amonity.
Paleontologia, czyli nauka która bada skamieniałości, przy ich pomocy /skamieniałości przewodnie/, określa ślą wiek skał.
Amonity przeżyły rozkwit w morzach jurajskich ,prawie 150 mil. lat temu. Takich miejsc, jak Skałka w Rogoźniku , jest niewiele na świecie , dlatego jest ona, pod ścisłą ochroną prawną, od 1961r.jako rezerwat przyrody, o paw.0,26 ha.
Amonit w Skałce Rogoźnickiej nazywany jest również “Muszlowcem Rogoźnickim”.

Stadnina koni "Dworna"

Mieszkańcy Rogoźnika mogą się również pochwalić Stadniną koni “Dworną”. W tej stadninie odbywają się zawody jeździeckie oraz organizowane są kuligi oraz jazdy bryczką. Tam też można szybko nauczyć się jeździć konno.

Oficjalna strona Stadniny Koni "Dwornej"

Ścieżka rowerowa

Wybudowana ścieżka jest jednym z odcinków rowerowego szlaku dookoła Tatr. Łączna długość wybudowanego odcinka wynosi ponad 4,75 km.

Powstała ścieżka rowerowa jest niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach MRPO wyniosło ponad 3,5 mln zł.

W ramach tej inwestycji zrealizowano budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m., wybudowano miejsca postojowe z elementami małej architektury; przebudowano istniejące przejazdy , przebudowano skrzyżowania ścieżki z drogą powiatową w km 17+656,60 oraz w km 18+404,09; oczyszczono rowy oraz przepusty w celu udrożnienia istniejącego systemu odwodnienia; odcinkowo wymieniono grunt lub podbudowę na przejazdach; przebudowano dwa przepusty zlokalizowane w nasypie kolejowym; przebudowano trzy obiekty mostowe; przebudowano 4513 m kabla sieci teletechnicznej, zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu.

Torfowiska

Inną osobliwością Rogoźnika jest torfowisko wysokie. Torfowiska w kotlinie Orawsko-Nowotarskiej powstawały od ok. 9000 lat temu, po ustąpieniu lodowców. Na podłożu zbudowanym z paleogeńskich osadów fliszowych (łupki, mułowce, piaskowce), na nieprzepuszczalnym podłożu ilastym w warunkach braku odpływu wód gruntowych zaczęły odkładać się kolejne warstwy torfu. Porastające torfowisko rośliny, obumierając w warunkach beztlenowych, w kwaśnym środowisku nie ulegają pełnemu rozkładowi i odkładają się tworząc powolnie przyrastające złoże torfowe o wielometrowej miąższości (niektóre złoża mają do 10 metrów grubości). Dominują tu torfowiska wysokie (oligotroficzne), zasilane głównie wodami opadowymi. Torfowiska są ekosystemami skupiającymi wiele rzadkich zespołów flory i fauny. Tereny torfowisk otaczają lasy iglaste, sosnowo-świerkowe bory bagienne, wśród nich chroniona kosodrzewina i sosna błotna. Torfowiska wysokie zasiedlają rzadkie u nas gatunki borealne. Spośród rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych występują tu: owadożerna rosiczka długolistna i okrągłolistna, żurawina błotna, borówka bagienna, borówka brusznica, bażyna czarna. 

Jak dojechac do Rogoźnika