Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

21. XXX LAT SAMORZĄDU LOKALNEGO ROGOŹNIK W LATACH 1990 R. – 2020 R.

 

XXX LAT SAMORZĄDU LOKALNEGO – ROGOŹNIK W LATACH  1990 R. – 2020 R.

1991 r.

Sołtys – Jan Panek
Rada Sołecka : Szostak Jan , Panek Tadeusz , Guzy Andrzej , Kwak Kazimierz.
Radny : Komperda Andrzej.

1992 r.

Sołtys – Jan Panek
Rada Sołecka : Szostak Jan , Panek Tadeusz , Guzy Andrzej , Kwak Kazimierz
Radny : Komperda Andrzej ( do 01.06.1992 r. ) – zmarł.
Zubek Kazimierz ( od 11.11.1992 r. )

W roku 1992  rozpoczęto gazyfikację naszej miejscowości.
Na terenie Rogoźnika wyasfaltowano 646 m 2 dróg. ( 82 981 000 zł.). Na oświetlenie uliczne została przekazana kwota 20 781 300 zł. , wymalowano budynek oraz wykonano instalację wodną w remizie – koszt 23 088 300 zł.

1993 r.

Sołtys – Jan Panek
Rada Sołecka : Szostak Jan , Panek Tadeusz , Guzy Andrzej , Kwak Kazimierz
Radny : Zubek Kazimierz

W 1993 roku Urząd Gminy Nowy Targ wydatkował na Sołectwo Rogoźnik kwotę 429 493 000 zł. m.in. na drogi – 360 635 000 zł. Wykonano asfaltowanie drogi od kościoła do Szkoły Podstawowej ( 4 565 m 2 ) . W tym wyasfaltowano plac koło remizy OSP.
Ze środków Rady Sołeckiej wydatkowano kwotę 117 105 000 zł. :
– wykonano remont 2 przystanków ,
– wykonano utwardzenie drogi polnej „Na Kusprowym „ / od drogi asfaltowej do „ Starej Wody „/ Roboty powyższe za kwotę 24 180 000 zł. wykonała firma „TYTAN „ Z Zakopanego.
– oświetlenie uliczne – 48 080 000 zł.

1994 r.

do 25.09.1994 r. Sołtys – Jan Panek
Rada Sołecka : Szostak Jan , Panek Tadeusz , Guzy Andrzej , Kwak Kazimierz
Radny : Zubek Kazimierz

Od 25.09.1994 r. Sołtys – Bienias Jan
Rada Sołecka : Kieta Stanisław , Ścisłowicz Stanisław , Bobek Jan , Guzy Andrzej.
Radny : Zubek Kazimierz

Urząd Gminy w Nowym Targu wydatkował w 1994 roku na Sołectwo Rogoźnik kwotę 1 577 122 zł , z czego wydatkowano m.in. na :
– Gazyfikację wsi – 1 494 667 000 zł.
– malowanie ogrodzenia cmentarza komunalnego – 7 000 000 zł.
Natomiast Rada Sołecka miała do swojej dyspozycji kwotę 180 097 000 zł. która wydatkowano na :
– Szkołę Podstawową – 35 943 700 zł.
– zapłacono podłącz gazu – 5 000 000 zł. ,
– zakup siatki ogrodzeniowej 180 m b. , wykonanie i montaż płotu drewnianego przed szkołą , zakup nart – 4 991 000                     zł.
– oświetlenie uliczne – 34 557 200 zł.
– pokrycie kosztów wywozu śmieci – 23 030 700 zł.

1995 r.

Sołtys – Bienias Jan
Rada Sołecka : Kieta Stanisław , Ścisłowicz Stanisław , Bobek Jan , Guzy Andrzej zrezygnował a na jego miejsce został powołany Jan Tylka „Filar „.
Radny : Zubek Kazimierz

We wrześniu 1995 r. zakończono gazyfikację miejscowości Rogoźnik.
W dniu 16.08.1994 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Gminy Nowy Targ przy współudziale Społecznego Komitetu Gazyfikacji miejscowości Rogoźnik a Spółką Cywilną EKO –INSTAL Tadeusz i Wojciech Kuś w Nowym Sączu na wykonanie robót związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z dopływami domowymi.
Ogółem do gazyfikacji podłączono 163 domostwa oraz zamontowano 15 trójników.
Koszt jednego przyłączenia domu wynosił 500,00 nowych złotych , która była rozbita na 3 raty. Należności powyższe były zbierane przez Społeczny Komitet Gazyfikacji. Komitet zebrał ogółem 85 250,00 nowych złotych.
Ogólny koszt wykonania gazyfikacji Rogoźnika zamknął się kwotą 232 011,69 nowych złotych , z czego Urząd Gminy w Nowym Targu pokrył kwotę 146 761,69 nowych złotych. Według obmiaru długość gazociągu wynosiła 15 333 m.
Dnia 05.10.1995 r. został uruchomiony gazociąg ( napełnienie gazem ) , a równocześnie sieć gazowa została przekazana w formie darowizny na rzecz Zakładu Gazowniczego w Krakowie.

1996 r.

Sołtys – Bienias Jan
Rada Sołecka : Kieta Stanisław , Ścisłowicz Stanisław , Bobek Jan , Guzy Andrzej ,Tylka Jan „Filar „.
Radny : Zubek Kazimierz.

Urząd Gminy w Nowym Targu wydatkował w 1996 r. na Sołectwo Rogoźnik kwotę 9 647, 00 zł., która została przeznaczona na odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej / pogłębiona została studzienka rewizyjna , wykonano rów , zakupiono rury odpływowe oraz wykonano odpływ ze studzienki do rowu./ Prace powyższe zostały wykonane , gdyż przy większych ulewach deszczu woda zalewała dolne pomieszczenia szkoły. W ten sposób został między innymi zniszczony parkiet w Sali gimnastycznej.
Natomiast Rada Sołecka miała w 1996 r. do swojej dyspozycji kwotę 29 517,00 zł. , z czego wydatkowała na : oświetlenie uliczne – 7 137,40 zł. , wywóz śmieci – 3569,20 zł. , remont dróg polnych – 2 074,70 zł. , malowanie remizy OSP wewnątrz – 2 300,00 zł. , organizacja dożynek – 841,03 zł., dofinansowanie zakupu samochody OSP – 9 107,00 zł.

1997 r.

Sołtys – Bienias Jan
Rada Sołecka : Kieta Stanisław , Ścisłowicz Stanisław , Bobek Jan , Guzy Andrzej ,Tylka Jan „Filar „.
Radny : Zubek Kazimierz.

Urząd Gminy w Nowym Targu wydatkował na Sołectwo Rogoźnik w 1997 roku kwotę 16 000,00 zł. Za tą kwotę zostały wykonane rynny na budynku Szkoły Podstawowej.
Natomiast Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik miała do swojej dyspozycji kwotę 34 293,00 zł. z czego wydatkowała na : oświetlenie uliczne – 7 254,31 zł. , wywóz śmieci – 5 057,80 zł. , remont drogi rolniczej „ granica dół „ – 2 525,00 zł. , dofinansowanie zakupu samochodu OSP marki JELCZ – 6 900,00 zł., dofinansowanie Szkoły Podstawowej – 6 764,49 zł. ( założono kręgi betonowe oraz wykonano chodnik przed budynkiem szkoły długości ok.30 m b. ).

1998 r.

Sołtys – Bienias Jan , od 27.09.1998 r. – Jan Panek.
Rada Sołecka : Kieta Stanisław , Ścisłowicz Stanisław , Bobek Jan , Guzy Andrzej ,Tylka Jan „Filar „. , od 27.09.1998 r. : Hajnois Adam , Ścisłowicz Stanisław , Bienias Jan i Bukowski Marek.
Radny : Zubek Kazimierz.

W 1998 r. wymieniono w całej miejscowości oprawy oświetlenia ulicznego. Założono 40 nowych opraw ulicznych ( lamp ) typu OUSc- 150 , jak również zamontowano 40 nowych żarówek energooszczędnych. Wymiany dokonała firma :Zakład Instalacji Elektrycznych Marcin Szklarz z Rabki. Powyższa firma wykonała również w dniu 05.09.1998 r. zewnętrzne oświetlenie kościoła parafialnego w Rogoźniku. Koszt wykonania oświetlenia kościoła – 2 500,00 zł. a koszt wymiany lamp – 5 670 ,00 zł.
W lipcu wykonano asfaltowanie drogi gminnej w Rogoźniku na odcinku Szkoła Podstawowa – kapliczka przy zabudowaniach p. Bienias. ( 1 500 m2 ) Wykonawca : KPRD Nowy Targ. Koszt wykonania nowej nawierzchni – 45 117,00 zł.
W Szkole Podstawowej w Rogoźniku wykonano modernizację istniejącej kotłowni węglowej w technologię kotłowni gazowej. Koszt wykonania nowej kotłowni – 127 903 ,00 zl.
Końcem sierpnia rozpoczęto w miejscowości Rogoźnik modernizację sieci telefonicznej.
17 września 1998 r. zarząd Gminy Nowy Targ przekazał kwotę 19 339,22 zł. na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej. Kwota ta była uzyskana z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dz. ewid. 3001/3 w Rogoźniku.
Kosztem prawie 7 000,00 zł. zamontowane zostały na terenie Rogoźnika znaki drogowe / przy drogach gminnych /.
W dniach 09.10.1998 – 14.10.1998 zostało wyasfaltowane boisko sportowe koło Szkoły Podstawowej w Rogoźniku ( 900 m 2) . Koszt powyższych robót – 79 182 ,00 zł.
Dnia 31.10.1998 roku zostały zakupione dla Szkoły Podstawowej 3 komputery oraz 1 drukarka. Koszt zakupu 10 500,00 zł. pokryła Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik. Zakupione komputery były pierwszymi komputerami znajdującymi się w naszej szkole.
31.10.1998 r. został postawiony na cmentarzu w Rogoźniku drewniany krzyż , który został wykonany przez Stanisława Kietę . Drzewo na powyższy krzyż ufundowała P. Aniela Brzeźniak.

1999 r.

Sołtys – Jan Panek
Rada Sołecka : Hajnos Adam , Ścisłowicz Stanisław , Bienias Jan i Bukowski Marek.
Radny : Zubek Kazimierz.

W styczniu 1999 roku zakończono telefonizację miejscowości Rogoźnik. W wyniku tego przedsięwzięcia telefon otrzymało 139 mieszkańców wsi. Koszt zainstalowania telefonu wynosił 800,00 zł. , z czego 320,00 zł. Telekomunikacja zwróciła poszczególnym abonentom w formie rozmów telefonicznych.
W październiku 1999 r. wykonane zostały nowe chodniki do kościoła , jak również wzdłuż drogi gminnej na długości kościoła wyłożono chodnik kostką brukową. Materiał na powyższy chodnik wzdłuż drogi został zakupiony z funduszy Rady Sołeckiej ) koszt zakupu kostki brukowej – 3 356,75 zł. ). Natomiast chodniki do kościoła zostały wykonane ze składek parafian. Koszt ok. 67 000,00 zł.

2000 r.

Sołtys – Jan Panek

Rada Sołecka : Adam Hajnos , Marek Bukowski , Stanisław Scisłowicz , Jan Bienias ( do 16.06.2000 r. – rezygnacja ) , Stanisław Chowaniec ( od 16.07.2000 r. )

Radny Gminy Nowy Targ : Kazimierz Zubek


2001 r.

Sołtys – Jan Panek

Rada Sołecka : Adam Hajnos , Jan Bobek , Marek Bukowski , Stanisław Scisłowicz , Stanisław Chowaniec

Radny Gmin y Nowy Targ : Kazimierz Zubek


2002 r.

 

Sołtys – Jan Panek , ( od 06.10.2002 r. Jan Bienias )

Rada Sołecka : Adam Hajnos , Jan Bobek , Marek Bukowski , Stanisław Scisłowicz , Stanisław Chowaniec  ( do 06.10.2002 r.)

( od 06.10.2002 r. ) Adam Hajnos , Piotr Tylka , Stanisław Chowaniec , Jan Bobek

Radny Gminy Nowy Targ : Kazimierz Zubek ( do 27 10.2002 r. ) , Adam Hajnos ( od 27.10.2002 r. )

 

Dnia 10.01.2002 r. Urząd Gminy w Nowym Targu sprzedaje nieruchomość nr. 3001/9 , nr. 253 i 254 Państwu Annie I Stanisławowi Biela zam. Stare Bystre 370 a. Zatem budynek dawnej stacji kolejowej oraz działka pod nią zostają sprzedane. ( budynek stacji PKP Rogoźnik Podhalański został rozebrany 03.09.2003 r. )

Dnia 14.02.2002 r. Rada Gminy Nowy Targ podejmuje uchwałę nr. 41/295/02 o nadaniu Szkole Podstawowej w Rogoźniku imienia Ks. Prof. Józefa Tischnera.

Dnia 22.02.2002 r. została otwarta stacja paliw płynnych Piotra Tylki na terenach po byłym PKP.

Dnia 14.06.2002 r. zakończono roboty wykończeniowe chodnika z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku. Koszt wykonania chodnika szerokości 2 m. i długości 100 m. wyniósł 29 311,86 zł. Został w całości zapłacony przez Urząd Gminy Nowy Targ. Wykonanie chodnika możliwe było do wykonania dzięki sprzedaży dz. ewid. 3001/ 9 , dz.bud.253 , 254 / budynek zlikwidowanej PKP oraz działka na której stoi m.in. ten budynek / za kwotę 100 000,00 zł. Państwu Biela ze Starego Bystrego. Część tych pieniędzy mieszkańcy Rogoźnika na Zebraniu Wiejskim w dniu 07 kwietnia 2002 r. postanowili przeznaczyć na ten cel. Pomysłodawcą wykonania chodnika na cmentarzu był radny Kazimierz Zubek. Wzdłuż chodnika wsadzono do gazonów krzewy ozdobne którego sponsorem był P. Stanisław Biela ze Starego Bystrego przeznaczając na ten cel 1 000,00 zł.

Dnia 24.06.2002 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży dz.ewid.nr.3001/10 , pow.0,1995 ha. / powstałej z podziału dz.ewid.nr.3001/10 /  w drodze przetargu nieograniczonego , opisanej w KW 71159 „A”  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu , jako mienie samorządowe Gminy Nowy Targ na terenie Rogoźnika. Obecnie teren dz. ewid.nr. 3003/11 , stanowiącej część dawnego torowiska PKP  to tereny pokomunikacyjne , mocno skażone i zdewastowane , bez jakiejkolwiek pielęgnacji , położone obok drogi wojewódzkiej w Rogoźniku , nie przynoszące żadnych zysków społeczności lokalnej i gminie. Społeczność lokalna zainteresowana jest zarówno estetyką , jak również pozyskaniem środków finansowych na budowę potrzebnej infrastruktury . oświetlenia ulicznego ulicy Za Torem. Mieszkańcy Rogoźnika na Zebraniu Wiejskim w dniu 07.04.2002 r. wypowiedzieli się jednogłośnie za sprzedażą w. w działki.

W 2002 roku po długiej przerwie drużyna piłkarska „ Skałka „ Rogoźnik została zgłoszona do rozgrywek w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu. Mecze z powodu braku boiska w Rogoźniku były rozgrywane w Krauszowie. Prezesem klubu został Kazimierz Zubek , zastępcą Jan Panek a skarbnikiem Piotr Tylka „Matusek „.

Ażeby drużyna „Skałki „ Rogoźnik mogła rozegrać mecze Rada Sołecka zakupiła za kwotę 2 167,30 zł. stroje sportowe. Pierwsze mecze sparingowe drużyna „Skałki „ rozegrała w pożyczonych od dyrektora Szkoły Podstawowej strojach sportowych.

W sierpniu zakupiono dla szkoły w Rogoźniku 6 komputerów za kwotę 15 000,00 zł. Powyższe środki pochodziły ze sprzedaży dz.ewid.3001/9  / dawny budynek PKP /. Pierwsze 3 komputery Rada Sołecka zakupiła w 1998 roku za kwotę 10 500,00 zł. , następnie w 2000 roku zakupiony został 1 komputer za kwotę 4 242,00 zł.

W październiku 2002 roku wykonano nową nawierzchnię asfaltową do cmentarza komunalnego w Rogoźniku. Wykonano 739 m 2 asfaltu za kwotę 25 805,00 zł. Wszelkie koszty z tym związane pokrył Urząd Gminy w Nowym Targu.

W październiku wywieziono żwirem drogę polną pod torami na długości ok. 800 m. ( od granicy z Ludźmierzem do góry Rogoźnika ). Żwir wożono samochodami z Krauszowa. Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik z funduszy za sprzedaną dz. ewid. 3001/9 ( budynek PKP ) zapłaciła transport samochodowy żwiru. Towar otrzymano za darmo.

30.06.2002 r. Szkoła Podstawowa w Rogoźniku otrzymała imię księdza profesora Józefa Tischnera.

Na uroczystości związane z nadaniem imienia , poświeceniem tablicy pamiątkowej oraz sztandaru przyjechało wielu znakomitych gości : metropolita krakowski Franciszek Macharski , proboszczowie i księża z wielu sąsiednich parafii , rodzina księdza profesora , przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych oraz szkól noszących imię Józefa Tischnera.

Tablicę pamiątkową znajdującą się na korytarzu szkoły na której wyryto napis autorstwa księdza profesora Józefa Tischnera. „ Człowiek jest takim drzewem , które czuje w sobie dobro i dlatego nie chce złych owoców rodzić „ .

Tablice tą wyrzeźbił Marek ZUBEK z Rogoźnika , absolwent tejże szkoły.

Natomiast sztandar został wykonany w stylu regionalnym w Dzianiszu , zaprojektował go pan Jan Mrożek z Nowego Targu. Z jednej strony sztandaru godło państwowe a w obwodzie napis : SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOŹNIKU IM.KS.PROF.JÓZEFA TISCHNERA. Z drugiej strony sztandaru : postać ks. Prof. J. Tischera ubranego w góralski serdak , w kapeluszu góralskim na głowie. W górnych rogach sztandaru znajdują się wyhaftowane dawne pieczęcie Rogoźnika : pierwsza pieczęć : płaski położony pień z trzema odrostami , przypominającymi rogi , skierowanymi ku górze. Rogi w symbolice chrześcijańskiej wyobrażają godność królewską , moc łaski Boga , wiarę i zwycięstwo. Druga pieczęć : dookoła pola napieczętnego napis ZWIERZCHNOŚC GMINNA ROGOŹNIK . W środku pola skaczący lew zwrócony w lewą stronę. Lew jest jednym ze zwierząt ewangelicznych oznaczających Boga Chrystusa i opiekę Bożą. Również jest atrybutem Św. Marka Ewangelisty.

U dołu sztandaru napis : „ WYCHOWUJA JEDYNIE CI , KTÓRZY MAJĄ NADZIEJĘ „ ks. prof. Józef Tischner.


2003 r.

 

Sołtys – Jan Bienias

Rada Sołecka : Adam Hajnos , Piotr Tylka , Stanisław Chowaniec , Jan Bobek

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos

 

W lipcu 2003 r. Urząd Gminy Nowy Targ dokonał za kwotę 44 000,00 zł.  sprzedaży dz.ewid.3001/11 p. Halinie Kwak z Rogoźnika. / część dawnych terenów po PKP /

W sierpniu zamontowane zostały na terenie Rogoźnika 4 tablice ogłoszeniowe . Tablice te wykonał Stanisław Kieta , natomiast za wykonanie tych tablic zapłaciła Rada Sołecka Rogoźnik.

W listopadzie 2003 r. firma „MANSTEL” z Maniów wykonała oświetlenie uliczne ulicy Za Torem . Zamontowano 24 lampy. Zasilanie instalacji oświetlenia ulicznego wykonano ze stacji transformatorowej S-6107 „ROGOŹNIK -1 „ Pierwszy raz lampy zaświeciły się w dniu 19 grudnia 2003 r. Ogólny koszt – 128 000,00 zł. z czego Małopolski Urząd Wojewódzki zapłacił 60 000,00 zł. a Urząd Gminy w Nowym Targu 68 000,00 zł. Inwestycja ta była od początku do końca inicjowana przez radnego Kazimierza Zubka. Pierwsze pismo w tej sprawie radny skierował w dniu 26.01.1999 r.


2004 r.

 

Sołtys – Jan Bienias

Rada Sołecka : Stanisław Chowaniec , Piotr Tylka , Adam Hajnos , Jan Bobek.

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos.

 

Dnia 27.10.2004 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła uchwałę w sprawie zakupu działki  pod parking przy cmentarzu w Rogoźniku.

W  listopadzie 2004 r. wykonano dywanik asfaltowy długości 50 m. na drodze „Pod Torami „ od granicy ze Starem Bystrem.


2005 r.

 

Sołtys – Jan Bienias

Rada Sołecka : Stanisław Chowaniec , Piotr Tylka , Adam Hajnos , Jan Bobek.

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos.

 

Na początku października 2005 r. rozpoczęto roboty przy budowie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Rogoźniku. Teren pod parking wykupił od Jana Tylki  ” Matuska ” Urząd Gminy w Nowym Targu. Budowa parkingu kosztowało Urząd Gminy Nowy Targ 24 062,00 zł. Na Wszystkich Świętych parking został wywieziony gryzem , ażeby można było z niego już korzystać.

Dnia 02.04.2005 o godz.21.37 umiera JAN PAWEŁ II.

2006 r.

 

Sołtys – Jan Bienias

Rada Sołecka : Stanisław Chowaniec , Piotr Tylka , Adam Hajnos , Jan Bobek.

 

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos.

Od 12 listopada 2006 r. Janina Zabawa.

 

Końcem lipca 2006 r. wymieniono w całej remizie OSP Rogoźnik okna. Koszt wymiany okien ok. 13 000,00 zł. pokryto ze środków Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik.

Okres wakacji został wykorzystany do przeprowadzenia niezbędnych remontów w szkole. Kosztem 298 498,00 zł. docieplono budynek szkoły , wymieniono okna oraz przeprowadzono malowanie.

Dnia 01 grudnia została położona nawierzchnia asfaltowa na parkingu przy cmentarzu w Rogoźniku.

 

2007 r.

 

/ Do 16 lutego 2007 r./

Sołtys – Jan Bienias

Rada Sołecka : Stanisław Chowaniec , Piotr Tylka , Adam Hajnos , Jan Bobek.

 

/ Od 16 lutego 2007 r./

Sołtys – Kazimierz Zubek
Rada Sołecka :
Piotr Tylka , Stanisław Kieta , Tadeusz Panek , Jan Szostak , Marek Bukowski .
Radna Gminy Nowy Targ : Janina Zabawa.

W 2007 roku Urząd Gminy Nowy Targ z własnych funduszy dokonał asfaltowania części drogi gminnej przez wieś. Od granicy z Ludźmierzem położono 3140 m.kw. asfaltu , koszt asfaltowania – 168.574,00 zł.
Urząd Gminy Nowy Targ zakupił z własnych środków motopompę dla OSP Rogoźnik oraz pokrył remont samochodu strażackiego. Natomiast Rada Sołecka pokryła koszty malowania sali w remizie oraz montażu parapetów i wyłożenie schodów płytkami ceramicznymi.
Kontynuowano prace dotyczące projektu i uzgodnień w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Rogoźnik na odcinku od Betoniarni do granicy ze Sterem Bystrem.

Wykonano asfaltowanie drogi gminnej przez wieś. Dnia 16.06.2008 r. położono odcinek nowego dywanika asfaltowego . Powyższe prace wykonała firma „DROGBUD” z Zawoji.

Dofinansowano klub sportowy „Skałka „ kwotą 1 920,00 zł. Zakupiono sprzęt sportowy.

Rada Sołecka współorganizowała w dniu 26 sierpnia 2007 r. dożynki parafialne. Delegacja Rogoźnika z wieńcem dożynkowym uczestniczyła również dnia 02.10.2007 w powiatowych dożynkach w Ludźmierzu.

2008 r.

Sołtys – Kazimierz Zubek
Rada Sołecka :
Piotr Tylka , Stanisław Kieta , Tadeusz Panek , Jan Szostak , Marek Bukowski .
Radna : Janina Zabawa.

 

24 maja 2008 r. wyremontowano 3 przystanki autobusowe przy drodze gminnej przez wieś. Powyższe przystanki były bardzo zdewastowane i wymagały natychmiastowego remontu. Nawiązano kontakt z Prezesem firmy „Blachotrapez” z Ponic , która to remontu przystanków dokonała w zamian za umieszczenie swojej reklamy na tych przystankach.
Od dłuższego okresu czasu w okresie zimowym przejazd drogą gminną w okolicy zabudowań nr. 97 w Rogoźniku był bardzo utrudniony. Brak odwodnienia drogi w tym miejscu powodowało wylewanie się wody na drogę , zamarzanie i tworzenie się niebezpiecznych lodowych kolein. Na początku listopada wykonane zostały prace odwadniające drogę w tym miejscu .Wzdłuż drogi na długości 15 m. położono korytka , założono studzienkę oraz udrożniono przepływ wody przez przepust pod drogą. Powyższe roboty zostały pokryte ze środków Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik w kwocie 6 130,84 zł. , oraz częściowo dofinansowane przez P. Kwaków zam. Rogoźnik 97 kwotą 400 zł. Droga w tym miejscu stała się bezpieczniejsza.
Aby dokonać koniecznych doraźnych zabezpieczeń najgroźniejszych miejsc brzegowych potoku Rogoźnik poprzez umocniania m. in. głazami kamiennymi , dnia 22 września zwróciłem się pisemnie w tej sprawie do P. Wójta Gminy Nowy Targ . Efektem było dostarczenie przez Urząd Gminy w Nowym Targu czterech samochodów z grubym kamieniem z Klikuszowej i ułożenie go w dwóch najgroźniejszych miejscach brzegowych tj. koło zabudowań Rogoźnik 3a oraz 19. Koszt tych prac 2 704,00 zł.
Kosztem 18.466 zł. wykonano malowanie dachu remizy OSP oraz dofinansowano zakup mundurów w kwocie 2000,00 zl. Energia elektryczna w remizie pochłonęła kwotę 937,44 zł. a zakup gazu do ogrzania remizy kwotę 2 503,16 zł.
Rada Sołecka wraz z zarządem OSP Rogoźnik rozpoczęła regulację własności gruntu pod remizą.

Na granicy z Ludźmierzem poszerzony został wjazd z drogi wojewódzkiej nr. 957 na drogę gminną. Koszty remontu pokrył Urząd Gminy Nowy Targ.

Odśnieżanie dróg w miejscowości Rogoźnik pochłonęła kwotę 6 240,00 zł.

Zostało zakupionych 44 sztuki świerków CONIKA z przeznaczeniem na cmentarz komunalny w Rogoźniku. Drzewka te posadzono w dniu 11.10.2008 r.

Szkołę Podstawową dofinansowano kwotą 3 400,08 zł.

Dnia 24 sierpnia odbyły się w naszej miejscowości dożynki parafialne połączone z II Gminnymi Zawodami Jeździeckimi im. Ks. Prof. Józefa Tischnera. Po raz pierwszy obie te uroczystości zostały połączone , aby jeszcze bardziej promować naszą miejscowość i walory naszego regionu.
O godz.10.30 odbyła się Msza Święta , podczas której mieszkańcy wsi w podziękowaniu Bogu za swoje zbiory złożyli na ołtarzu własnoręcznie wykonany wieniec dożynkowy. Mieszkańcy Rogoźnika od nr.1 do 60 wykonali przepiękny wieniec dożynkowy.
Następnie o godz.13.30 odbyły się zawody w skokach przez przeszkody. W zawodach tych wystartowało aż 38 zawodników , w tym również zawodnicy ze Słowacji.
Zawodom towarzyszył festyn podczas którego wystąpiły 4 zespoły góralskie oraz występ grupy kaskaderskiej „ Przedświt”.

 

2009 r.

Sołtys – Kazimierz Zubek
Rada Sołecka :
Piotr Tylka , Stanisław Kieta , Tadeusz Panek , Jan Szostak , Marek Bukowski .
Radna : Janina Zabawa.

 

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Zarządu Województwa Małopolskiego , Urzędu Gminy Nowy Targ oraz Sołectwa Rogoźnik – wybudowano w tym roku chodnik długości 1350 m. tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr K1655 do m. Ciche (od granicy ze Starem Bystrem) do Betoniarni ”w miejscowości Rogożnik. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w dniu 29.10.2009 r. . Roboty wykonała w szybkim tempie firma „Janda” J. Duda z Łostówki koło Mszany Dolnej. Większość prac modernizowana była w oparciu o projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 ,,Fundusze Europejskie dla Małopolski”. Koszty budowy chodnika ( 1 530 000 zł. ) pokryli po połowie Urząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy Nowy Targ.
Przy okazji budowy chodnika , na przystankach autobusowych pojawiły się nowe wiaty przystankowe.
W październiku została wykonana nowa nawierzchnia drogi . Przebudowano konstrukcję nawierzchni częściowo metodą recyklingu wgłębnego oraz wykonano warstwę podbudowy z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej (MCE).
Zostały również utwardzone pobocza. W asfaltowaniu drogi w Rogoźniku partycypowała finansowo również Gmina Nowy Targ.
Przy okazji budowy chodnika wykonane zostało :
– nowe odwodnienie drogi ,
– przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową na granicy Rogoźnika i Starego Bystrego ,
– został wykonany trzeci pas pozwalający na bezpieczny zjazd i włączanie się do ruchu .W tym miejscu bardzo często dochodziło do groźnych wypadków samochodowych.
– przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą gminną koło Stacji Paliw.
Na koszt właściciela Stacji Paliw został wykonany trzeci pas pozwalający na bezpieczny zjazd oraz włączanie się do ruchu .
– przebudowane zostały zatoki autobusowe na przystankach.
– przebudowane zostały istniejące przepusty znajdujące się koło drogi wojewódzkiej.
– wyczyszczone zostały rowy odwadniające drogę wojewódzką nr. 957.
Został ostatecznie uregulowany problem odprowadzenia wody z rowu poprzez były przepust kolejowy do rowu melioracyjnego. Woda z pasa drogowego z długości ok.4 km. jest odprowadzana rowem biegnącym pomiędzy drogą wojewódzką a byłym torowiskiem PKP. Woda z tego rowu skierowana była następnie poprzez były przepust kolejowy do rowu melioracyjnego. Rów ten o długości ok.1500m. przebiega przez działki prywatne i oprócz pewnej niewielkiej korzyści odwadniającej przysparzał mieszkańcom bardzo wiele problemów. Bowiem w trakcie opadów ilość wody w tym rowie była tak duża , że zalewało bardzo wiele działek rolnych , odcinała dojazd do posesji kilkunastu mieszkańcom jak również zalewała obejścia gospodarskie a nawet domy.
Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik od wielu lat domagała się , aby rów melioracyjny przestał pełnić rolę rowu odprowadzającego wodę z pasa drogowego.
Aktualnie w wyniku przebudowy , ilość wód opadowych spływających do rowu melioracyjnego został znacznie ograniczony. Całość wód opadowych z rowu ( który został w tym miejscu przeprofilowały ) została skierowana wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Ludźmierza.
Wybudowany chodnik poprawił zdecydowanie bezpieczeństwo pieszych przy tej ruchliwej drodze.
W czasie budowy tego chodnika pojawiły się różne problemy. Jednym z poważniejszych było nie uwzględnienie w projekcie odprowadzenia wód deszczowych z pól obok budowanego chodnika.
Po dokładnym przeanalizowaniu projektu budowlanego chodnika Rada Sołecka stwierdziła, że na odcinku ok. 850 m. poza małymi wyjątkami nie stworzono możliwości odprowadzenie wód deszczowych z pól.
Teren na tym odcinku jest tak ukształtowany, że wody opadowe z szerokości ok.150 – 200 m. wpływały zawsze do odkrytego rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr. 957. Po wybudowaniu rów ten został zasypany i uniemożliwione zostało odprowadzenie wody opadowej z pobliskich pól.
Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik w dniu 13.12.2009 r. zwróciła się pisemnie do Pana Wójta gminy Nowy Targ z uprzejmą prośbą o wypracowanie takich rozwiązań aby wody opadowe z pól miały możliwość ujścia do kanalizacji deszczowej w budowanym chodniku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wraz z Urzędem Gminy Nowy Targ
potraktował tą sprawę bardzo poważnie. Udało się wypracować takie rozwiązania które w sposób zadawalający rozwiązało ten problem.
Przy okazji budowy chodnika , na przystankach autobusowych pojawiły się nowe wiaty przystankowe.
Końcowy odbiór chodnika nastąpił w dniu 24.05.2010 r.
W kwietniu 2009 r. rozpoczęto pierwsze prace przy budowie boiska sportowego.
Cały teren pod płytę boiska został glebogryzarkami spulchniony , następnie zaorany i poskrudlony. Część terenu od strony rzeki została wyrównana , nawieziona i uzupełniona ziemią. We wrześniu została za kwotę 26 620 zł. zakupiona ostatnia działka o nr. 346/2 o pow.0,1331 ha. Łącznie pod budowę boiska sportowego zostało wykupionych 6 działek o łącznej pow. 1,3259 ha. Zakup gruntów pod boisko sportowe stał się faktem.  Wykopano za kwotę 3 800,00 zł studnię  na budowanym boisku sportowym. Przez cały rok prowadzone były uzgodnienia i prace projektowe.

W maju ( 07.05.2009 r. ) zostało wykonane oświetlenie uliczne wzdłuż drogi – od drogi gminnej przez wieś / k. kościoła do drogi ” Pod torami”. Zamontowano 4 słupy z lampami oświetleniowymi. Koszty wykonania oświetlenia pokrył Urząd Gminy Nowy Targ. /16.600,00 zł /
W dniach 24 i 28 czerwiec 2009 r. przez Rogoźnik przeszły potężne ulewy. Część gospodarstw zostało podtopionych. Aby w przyszłości w podobnych przypadkach sytuację zminimalizować Rada Sołecka zwróciła się do Urzędu Gminy w Nowym Targu celem pozyskania środków finansowych na wykonanie najpilniejszych napraw ,zabezpieczeń i remontów.
Dzięki przychylności i wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Nowy Targ zostały wykonane zadania:
-w najpilniejszych miejscach wyczyszczono i pogłębiono rowy przydrożne i melioracyjne na długości ok.1500 m.
-wykonano nowy przepust pod drogą gminną oraz wykonano niezbędne odprowadzenie wody z tego przepustu za pomocą betonowych kręgów śr. 60 cm. pomiędzy zabudowaniami nr.79 i 81.
-wykonano zabezpieczenie rowu znajdującego się na dz.ewid.3001/12 usypując odcinek wału ziemnego. Woda z tego rowu przelewała się przez byłe torowisko PKP podtapiając zabudowania nr.112 i 113.
Koszt pomocy gminy Nowy Targ w tym temacie to prawie 40.000 zł.
Rada Sołecka wraz z zarządem OSP Rogoźnik przy pełnym poparciu Wójta Gminy Nowy Targ zakończyła regulację własności gruntu pod remizą. Należności finansowe związane z wykupem tej działki pokrył Urząd Gminy Nowy Targ . Budynek remizy OSP w Rogoźniku zbudowali mieszkańcy Rogoźnika w latach 50 – tych , jednakże do 2009 r. budynek remizy OSP znajdował się cały czas na prywatnej działce. Za kwotę 2 999,88 zł. Rada Sołecka zakupiła dla druhów mundury.
Późną jesienią odremontowano część chodnika koło kościoła oraz wjazd na drogę w stronę cmentarza. Koszty tego remontu w znacznej części poniosła Parafia , jednakże Rada Sołecka dofinansowała ten remont kwotą 4 829 ,00 zł.
Na początku grudnia wykonano częściowy remont przepustu pod drogą gminną w okolicy zabudowań Rogoźnik nr.1.
Remont polegał na wykonaniu betonowego przyczółka oraz ułożeniu betonowych pół kanałów przy wlocie do przepustu. Powyższy remont był konieczny ponieważ z powodu braku betonowego przyczółka zabudowane w przepuście kręgi ulegały przesunięciu i powstawała coraz to większa niebezpieczna szczelina w przepuście a równocześnie i w drodze. Powyższy remont został przeprowadzony za środki finansowe Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik na 2009 r. przy równoczesnej pomocy finansowej Urzędu Gminy Nowy Targ.
Dofinansowano Szkołę Podstawową w Rogoźniku kwotą 3 519,65 zł. Zakupiono pralke POLAR , drabinkę wąska i równoważnię  , stół do ping-ponga oraz wykonano półki na puchary oraz gonty do altany szkolnej.

Odśnieżanie dróg w okresie zimowym to koszt 3 879,84 zł. , natomiast remont dróg rolniczych kosztowało sołectwo 16 449,85 zł.

Klub sportowy „Skałka „ został dofinansowany kwotą 2 000,00 zł.

Dnia 23 sierpnia odbyły się w naszej miejscowości dożynki parafialne połączone z III Gminnymi Zawodami Jeździeckimi im. Ks. Prof. Józefa Tischnera. Po raz kolejny obie te uroczystości zostały połączone , aby jeszcze bardziej promować naszą miejscowość i walory naszego regionu.
O godz. 10.30 odbyła się Msza Święta , podczas której mieszkańcy wsi w podziękowaniu Bogu za swoje zbiory złożyli na ołtarzu własnoręcznie wykonany wieniec dożynkowy. Następnie o godz.12.00 odbyły się zawody w skokach przez przeszkody. W zawodach tych wystartowało pomimo fatalnej pogody aż 27 zawodników z 8 klubów jeździeckich.
Zawodom towarzyszył festyn podczas którego wystąpił zespól góralski „Pyzowianie” z Pyzówki , przygrywała kapela Karola Symka z Suchej Hory na Słowacji. Wielką atrakcją były również akrobacje motocyklowe “Trail Show”. W trakcie trwania zawodów i występów do skosztowania były pyszne potrawy i napoje przygotowane przez mieszkańców Rogoźnika , którzy w tym roku byli bardzo zaangażowani w organizację całej imprezy. Ostatnią atrakcją była zabawa przy ognisku i muzyce do późnych godzin nocnych.

2010 r.

Sołtys – Kazimierz Zubek
Rada Sołecka : Piotr Tylka , Stanisław Kieta , Tadeusz Panek , Jan Szostak , Marek Bukowski .
Radny Gminy Nowy Targ : Do 21.11.2010 r. – Janina Zabawa.

Od 21.11.2010 r. Adam Hajnos.

Zakończyły się prace remontowe remizy OSP w Rogoźniku. Dzięki udzielonej pomocy finansowej przez Urząd Gminy przed Świętami Wielkanocnymi wykonane zostały prace remontowe polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych remizy styropianem oraz odnowiona została elewacja zewnętrzna budynku. Koszt tego remontu –

20 540,52 zł.
Zostały również wymienione w budynku remizy trzy okna. (Koszt – 2005,00 zł.)
Dnia 08 maja 2010 r. na ścianie frontowej remizy OSP w Rogoźniku pojawiła się figurka Św. Floriana – patrona strażaków oraz pamiątkowa tablica.”
W lutym zostało wyremontowane jedno pomieszczenie w budynku remizy OSP. W pomieszczeniu tym została zerwana spróchniała podłoga .Na wykonaną nową podłogę położono płytki ceramiczne a całe pomieszczenie zostało odmalowane. Koszt wykonania remontu – 3 950,00 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik na 2010 r.
Na budynku pojawił się również nowy czerwony napis „OSP ROGOŹNIK”.
02 maja figurka Św. Floriana oraz tablica pamiątkowa została poświęcona przez proboszcza Parafii Rogoźnik ks. Andrzeja Bukalskiego podczas mszy św. odprawionej z okazji święta strażaków.
Figurka Św. Floriana wraz z drewnianą kapliczką wykonaną przez Staszka Kietę została ufundowana przez Radę Sołecką wsi Rogoźnik. Pamiątkowa tablica została wykonana przez Pana Słodyczkę z Pieniążkowic , drewno na tablicę przekazał bezpłatnie Pan Marek Sproch , a koszty wykonania tablicy pokryła Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniku.
Pojawienie się w tym miejscu pamiątkowej tablicy oraz figurki patrona strażaków jest wyrazem podziękowania mieszkańców Rogoźnika za sto lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości.
Dzięki hojności rodaków mieszkających w USA , mieszkańców Rogoźnika oraz samych druhów został wykonany nowy Sztandar jednostki , drzewiec jak również drewniana gablota na jego przechowywanie.
Pod koniec roku została wyremontowana droga gminna „Pod Torami ”na odcinku od P. Guzych do P. Pałków. Najgorszy odcinek drogi został mechanicznie wykorytowany , a następnie ponownie utwardzony. Na całym 250 metrowym odcinku drogi położony został nowy dywanik asfaltowy. Środki finansowe na remont tego odcinka drogi pochodziły z Urzędu Gminy Nowy Targ.
W lutym został zakupiony na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rogoźniku zestaw do zabaw i ćwiczeń sportowych.( drabinka, zjeżdżalnia, wózek gimnastyczny). Koszt zakupu tego zestawu 1 598,20 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik na 2010 r.
W kwietniu zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku żwir w celu utwardzenia części terenu za budynkiem szkoły. Teren ten jest podmokły, dlatego utwardzenie go było konieczne. Koszt zakupu żwiru oraz jego transport -1991,04 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik.
W lipcu wykonano remont chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej. Cały chodnik został w całości rozebrany , aby po wyrównaniu i wymianie uszkodzonych płyt , chodnik ponownie ułożyć. Remont ten został wykonany za środki Urzędu Gminy Nowy Targ. Tradycyjnie jak co roku pomagaliśmy również szkole w zorganizowaniu Gminnego Konkursu Szopek. Za kwotą 1 598,20 zł. zakupiono drabinkę 2 – spadową , zjeżdzalnie oraz wózek gimnastyczny. Kosztem 1 991,04 zł. utwardzono żwirem plac na terenie szkoły.
W maju został wykonany remont przepustu pod drogą gminną w okolicach zabudowań Rogoźnik nr. 3. Przepust ten od dłuższego czasy był niedrożny i uszkodzony, dlatego naprawa tego przepustu była konieczna.
Uszkodzone i zamulone betonowe kręgi zostały wyrwane a w to miejsce ułożono 6 metrową rurę o przekroju 400 mm. Koszt wykonania remontu przepustu – 2 944,08 zł. został pokryty ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik.
W czerwcu wpłynęło do sołtysa pismo podpisane przez 13 mieszkańców Rogoźnika dot. wykonania remontu drogi gminnej nr. K 363520 tzw. K. Sklepnika. Droga ta od dłuższego czasu nie była remontowana , dlatego była w bardzo fatalnym stanie. Postanowiliśmy dołożyć wszelkich starań , aby stan ten drogi uległ poprawie.
Dzięki przychylności Wójta Gminy Nowy Targ , który przeznaczył na ten cel kwotę 26.000,00 zł. udało się częściowo poprawić stan tej drogi. Najgorszy odcinek tej drogi został wykorytowany na głębokość 40 cm . , a wybrana ziemia została przewieziona na tereny planowanego boiska sportowego. W miejsce wybranej ziemi nawieziono gruby żwir.
Górna warstwa drogi została wywieziona klińcem a następnie ubita. Z funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik dołożono do remontu tej drogi dodatkowo kwotę 4 000,00 zł.

Za kwotę 16 000 zł. wyczyszczono rowy koło drogi gminnej przez wieś.

Dnia 22 sierpnia odbyły się w naszej miejscowości dożynki parafialne połączone z IV Gminnymi Zawodami Jeździeckimi im. Ks. Prof. Józefa Tischnera.
O godz. 10.30 odbyła się Msza Święta , podczas której mieszkańcy wsi w podziękowaniu Bogu za swoje zbiory złożyli na ołtarzu własnoręcznie wykonany wieniec dożynkowy. Wieniec dożynkowy wykonali mieszkańcy Rogoźnika mieszkańcom od nr.121 do 143 oraz Osiedla za Torem.
W dalszej części na terenach stadniny koni „Dworna” odbyły się zawody w skokach przez przeszkody.
Zawodom towarzyszył festyn podczas którego wystąpił zespól góralski “Mali Łopuśnianie” z Łopusznej , przygrywała kapela Karola Symka z Suchej Hory na Słowacji. Wielką atrakcją był pokaz kawalerii ułańskiej w wykonaniu „Szwadronu Toporzysko”. W trakcie trwania zawodów i występów do skosztowania były pyszne potrawy i napoje przygotowane przez OSP Rogoźnik , Komitet Rodzicielski oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Ostatnią atrakcją tego dnia była zabawa przy ognisku i muzyce do późnych godzin nocnych.

2011 r.

 

/ Do 13 lutego 2011 r. /

Sołtys – Kazimierz Zubek
Rada Sołecka : Piotr Tylka , Stanisław Kieta , Tadeusz Panek , Jan Szostak , Marek Bukowski .

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos

/ Po 13 lutego 2011 r./

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Piotr Tylka , Marek Sproch , Stanisław Ścisłowicz , Marek Bukowski , Adam Hajnos.  

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos       

 

Na wiosnę zostały częściowo uporządkowane tereny gminne w naszej miejscowości. Na terenach koło przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej był od dłuższego czasu nieporządek. Rada Sołecka postanowiła ten stan zmienić. W te miejsca nawieziono ziemi , wyrównano a następnie posadzono trawę. Roboty te zostały zlecone Panu Wiesławowi Guńce ze Starego Bystrego. Ziemię do wyrównania pobrano z terenu budowanego parkingu koło kościoła. Po wyrównaniu i posadzeniu tam trawy zakupiono i posadzono w tym miejscu ozdobne klony flemingo. Całość tych prac pochłonęło kwotę 4 460 ,00 zł. Estetyka miejscowości w tym rejonie uległa zdecydowanej poprawie. Tereny sołectwa a zwłaszcza miejsca publiczne są sprzątane na bieżąco. W tym roku po raz pierwszy została również wykoszona część byłego torowiska. Wszystko to wykonano po to , aby nasza miejscowość była coraz bardziej zadbana a estetyka wsi z roku na rok poprawiała się.
W dniu 12.07.2011 przy drodze gminnej „Przez wieś” zamontowano 2 nowe znaki drogowe A-17 o wymiarach 1,2m. X 1,5 m – „KIEROWCO ZWOLNIJ – UWAGA DZIECI”. Rada Sołecka stwierdziła , że oznakowanie drogi gminnej „Przez wieś” w okolicy Szkoły Podstawowej jest niedostateczne i dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci uczących się w tejże szkole postanowiła oznakować ją z obydwu stron szkoły takimi dużymi znakami drogowymi. Koszty wykonania tych znaków – 1 968,00 zł.
W sierpniu zostały częściowo wyremontowane drogi gminne rolnicze w okolicy potoku „Trawne”. Drogi te zostały nawiezione żwirem. Koszt robót– 3 920,00 zł.
W maju zakupiono i wywieziono żwirem część drogi gminnej koło P. Przybyłów. Na ten cel Rada Sołecka przeznaczyła kwotę 2 360,12 zł.
Rada Sołecka m. Rogoźnik za środki funduszu sołeckiego zakupiła dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku tablice korkowe oraz radia przeznaczając na ten cel kwotę 3 369,16 zł.
W naszej miejscowości stanęła tablica informacyjna w ramach projektu “Szlak po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących gminy Nowy Targ”. Teraz każdy turysta przybywający do naszej miejscowości będzie mógł dowiedzieć się, jakie są największe atrakcje miejscowości . Dowie się, gdzie warto wstąpić i co warto zobaczyć. Na tablicy są informacje miedzy innymi na temat : kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Boboli , naszych historycznych przydrożnych kapliczek , wiekowej lipy koło nr. 125 , stadniny koni “Dworna” oraz rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka”. Tablica stanęła w centralnym punkcie miejscowości tj. pomiędzy myjnią samochodową a restauracją “Kłabuk”. Informacja na tablicy zostały zamieszczona w czterech językach – polskim, słowackim, angielskim i niemieckim. Obok tekstu są mapki, miejscowości i okolicy, które ułatwiają zwiedzanie. Projekt w ramach którego powstały tablice został w 85 procentach sfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Rada Sołecka udzieliła również pomocy naszej Parafii przy utwardzeniu placu koło kościoła.
RZGW Nowy Targ wyraziło nam zgodę na wykonanie prac zabezpieczająco – udrożnieniowych w korycie potoku „Trawny” w celu zapobieżenia miejscowym podtopieniom użytków rolnych oraz dróg rolniczych do pól , powstałych w wyniku sytuacji powodziowej , która miała miejsce w ubiegłym roku. W wyniku tych prac udało się również pozyskać trochę niezbędnego żwiru na utwardzenie placu przy kościele.
15 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniku obchodziła jubileusz 100 lecia swojego powstania. Sołtys oraz Rada Sołecka pomagała naszym druhom zorganizować te uroczystości. Dzięki wysiłkowi wielu osób udało się odremontować budynek remizy OSP oraz pozyskać nowszy samochód pożarniczy.

24 lutego przed remizą OSP w Rogoźniku pojawił się samochód pożarniczo – gaśniczy marki MAN. Samochód ten przyjechał bezpośrednio z Berlina.
Samochód ten został w całości zakupiony za środki Gminy Nowy Targ. Koszt zakupu samochodu 127 000,00 zł.
We września koło Szkoły Podstawowej w Rogoźniku wybudowano zatokę postojową dla samochodów osobowych . ( ( szer. 2, 5 metra i długa 48 m.) Prace budowlane wykonała firma “FEST-BRUK” Pana Jacka Kułacha z Suchego.
Do tej pory przy szkole nie było bezpiecznego miejsca na którym mógłby zatrzymać się samochodem rodzic przywożący czy odbierający swoje dziecko ze szkoły. Rada Sołecka zdecydowała , że wykonanie takiej zatoki postojowej to dobre i celowe rozwiązanie.
Właściciele dz. ewid. nr. 1405/1 i 1382/2 a mianowicie P. Marian Murzydło i P. Tomasz Komperda wyrazili stosowne pisemne zgody na wykonanie takiej zatoki postojowej , za co należą się im serdeczne podziękowania. Koszty wykonania tej zatoki postojowej w wysokości 23.000 , 00 zł. zostały pokryte przez Urząd Gminy Nowy Targ.
07 sierpnia w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców powstało w naszej miejscowości Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 07 sierpnia br. w remizie OSP w Rogoźniku.
Uczestniczyło w nim 22 członków założycieli. Podczas zebrania uchwalono statut, wybrano siedmioosobowy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną. Prezesem został wybrany jednogłośnie sołtys Rogoźnika P. Kazimierz Zubek , wiceprezesem P. Adam Hajnos , sekretarzem P. Grażyna Hlawacz – Lisiecka , skarbnikiem P. Janina Zabawa , członkami Zarządu zostali : P. Maria Kopeć , P. Piotr Tylka i P. Stanisław Kwak.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została P. Aniela Cholewa , wiceprzewodniczącym P. Marian Murzydło , członkiem P. Marek Bukowski.
Celem powstałego Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności i rozwoju naszej wsi . Głównym mottem Stowarzyszenia jest wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców Rogoźnika. Powstałe Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku zakupione zostały 4 tablice korkowe ( 1 899,61 zł. ) oraz sprzęt radiowy ( 1 470 ,00 zł. )

28 sierpnia odbyły się po raz kolejny Dożynki Parafialne oraz V Gminne Zawody jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera.
Imprezie w Rogoźniku można nadać już miano międzynarodowej między innymi za sprawą słowackich zawodników, lecz nie tylko. Na uroczystości 28 sierpnia zostali również zaproszeni przedstawiciele wszystkich Rogoźników w Polsce i Europie. W Polsce znajdują trzy miejscowości o tej nazwie, dwie na Chorwacji i jedna na Słowacji. W niedzielę pojawił się tylko jeden przedstawiciel, starosta słowackiego Rohoźnika z okolic Bratysławy – Peter Svaral który stał się gościem honorowym.
W tym roku starostami dożynek byli Pani Maria Hajnos , Aniela Komperda i Pan Jan Łaba. Mieszkańcy Rogoźnika od nr.1-60 wykonali przepiękny, pełny symboliki wieniec który został przywieziony do tutejszego kościoła razem z wieńcem ze Starego Bystrego na przystrojonych dorożkach konnych. Podczas przejazdu towarzyszyła kapela góralska Pana Piotra Kwaka z Rogoźnika.
Swoją obecnością zaszczycili m.in. : Poseł RP Pan Edward Siarka , Wójt Gminy Nowy Targ Pan Jan Smarduch , Starosta Rohoznika na Słowacji Pan Peter Svaral , Vice Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej Pan Karol Zachwieja , burmistrz Nowego Targu Pan Marek Fryźlewicz , sekretarz gminy Nowy Targ Pani Maria Ligęza , prof. Marian Tischner z żoną oraz radni i sołtysi z naszej gminy.
Wystąpił zespół regionalny “Śwarni” z Nowego Targu , kabaret “Wesoły Masorz i Przyjaciele” ze Śląska a wieczorem zagrał dla wszystkich zespół muzyczny “CAMELOT “.
Jak co roku tradycyjnie odbyła się loteria fantowa w której do wygrania był KOŃ ufundowany przez Stadninę DWORNA oraz świnia ufundowana przez Pana Stanisława Bielę. Wieczorem przy scenie zapłonęło ognisko, odbyła się zabawa taneczna na której bawiono się do późnej nocy. Warto dodać iż z roku na rok na Rogoźnicką imprezę przybywa coraz więcej gości.

2012 r.

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Piotr Tylka , Marek Sproch , Stanisław Ścisłowicz , Marek Bukowski , Adam Hajnos.       

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos       

W lipcu został wyremontowany przepust pod drogą gminną w okolicy zabudowania Osiedle za Torem 23. Przepust ten został poszerzony i obłożony po bokach płytami ażurowymi. Koszt robot – 3 136 ,00 zł został pokryty z funduszu Sołeckiego.
W sierpniu została częściowo wyremontowana droga gminna rolnicza „do Gronia” na granicy Rogoźnika i Ludźmierza. Część tej drogi zostały nawieziona żwirem . Koszty remontu w kwocie 9 520,00 zł. pochodziły ze środków funduszu sołeckiego . Wyżwirowano również część drogi gminnej tzw. ” Pod Torami „ na odcinku od P. Kazimierza Kwaka „Symcyka” do zabudowań P. Sojki.
Na początku roku rów przy drodze gminnej obok kościoła parafialnego został wyłożony na odcinku 27 m. betonowymi korytkami . Teren wokół tego rowu został uporządkowany. Wykonano również studzienkę kontrolną koło przepustu pod drogą gminną . Miejsce to było od dłuższego czasu bardzo niebezpieczne . Prace które zostały wykonane spowodowały , że bezpieczeństwo i estetyka miejscowości w okolicy kościoła uległa poprawie.
Powyższe prace wykonała firma “FEST-BRUK” pana Jacka Kułacha z Suchego. Koszty wykonania tych prac pochodziły ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Rogoźnik.
Rada Sołecka m. Rogoźnik za środki funduszu sołeckiego zakupiła dla Szkoły Podstawowej w Rogoźniku odboje ścienne na korytarze oraz płytki przypodłogowe przeznaczając na ten cel kwotę 3000 ,00 zł. Roboty montażowe w tym temacie zostały wykonane na początku września.
Kwota 3 500,00 zł. ze środków funduszu sołeckiego została przeznaczona na remont korytarza i schodów w remizie OSP Rogoźnik. Korytarz i schody zostały wyłożone płytkami a ściany korytarza wymalowane.

Kosztem  5 100,00 zł. z funduszu sołeckiego zostało wykonanych 5 drewnianych stołów oraz 10 ławek które obecnie znajdują się na wyposażeniu świetlicy remizy OSP . Zastąpiły one stare i zniszczone już meble z tej świetlicy.
Wykonane stoły i ławki będą wykorzystywane również na potrzeby imprez organizowanych przez sołectwo Rogoźnik.
Droga gminna nr. K 363523 ”. ( Na granicy Rogoźnika i Ludźmierza ) przebiega częściowo zaraz nad brzegiem potoku Wielki Rogoźnik i w wyniku powodzi jakie miały miejsce w latach ubiegłych została częściowo podmyta . Rada Sołecka informowała pisemnie władze gminy Nowy Targ , że brak szybkiego umocnienia brzegu w tym miejscu spowoduje w nieodległej przyszłości podmycie i pochłonięcie przez koryto potoku Wielki Rogoźnik tej drogi a dojazd rolników do swoich pól znajdujących się za potokiem zostałby bardzo utrudniony a wręcz uniemożliwiony.
Gmina Nowy Targ zareagowała pozytywnie i przeznaczyła środki finansowe na prace zabezpieczające przed podmyciem i zniszczeniem części drogi gminnej oraz ujście z rowu odwadniającego drogę gminną „ Przez wieś “.
Odcinek brzegu w tym miejscu został zabezpieczony narzutem z głazów kamiennych. Zostały również założone dodatkowe kręgi betonowe. Część drogi na remontowanym odcinku została ponownie nawieziona żwirem i utwardzona. Prace te zostały wykonane na zlecenie Urzędu Gminy Nowy Targ przez firmę Piotra Domalika z Ostrowska .
Kontynuowana jest współpraca pomiędzy naszą miejscowością a miejscowością Rohožnik na Słowacji.
18 lutego 2012 r. na zaproszenie Starosty Rohožnika razem z radnym Adamem Hajnosem udaliśmy się do zaprzyjaźnionej miejscowości Rohožník na Słowacji. W tym to dniu w Słowackim Rohožníku odbyła się impreza kulturalno – rozrywkowa .
W dniu 11 sierpnia br. ponownie – tym razem z zespołem regionalnym reprezentującym naszą miejscowość udaliśmy się do tej miejscowości aby zaprezentować tamtejszej społeczności nasz folklor regionalny , śpiew i taniec.
Przypomnijmy , że w sierpniu ubiegłego roku na Dożynkach Parafialnych i Gminnych Zawodach Jeździeckich gościliśmy Starostę Rohožníka P. Petera Švarala. W tym roku razem ze Starostą przyjechał do nas również zespół regionalny „ Spiduch ”.
Powyższe uroczystości i imprezy były znakomitą okazją do spotkań , rozmów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami samorządu lokalnego Rohožníka i tamtejszego regionu. Spotkania takie na pewno zaowocują w przyszłości szerszą i pełniejszą współpracą w innych dziedzinach.
Dla pełnej informacji powiem , że Rohožník to miejscowość znajdująca się w odległości ok. 45 km. od Bratysławy . Liczy 3.556 mieszkańców.
Pod koniec sierpnia nastąpiło oficjalnie oddanie nowo powstałego ogólnodostępnego palcu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku. Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Nowy Targ, natomiast wykonawcą firma “Hydro-Wielkopolska Place Zabaw z Mosiny. Całkowity koszt budowy placu zabaw w Rogoźniku wyniósł 36 023,32 zł . Wykonanie placu zabaw było współfinansowane ze środków unijnych pochodzących z programu Stowarzyszenia Spisza i Okolicy- Lider + .
W maju rozpoczęto inwestycję pod nazwą „Historyczno- przyrodniczo- kulturowy szlak wokół Tatr – ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ”. Wykonanych zostało już większość niezbędnych prac budowlanych a mianowicie przebudowano przepusty i odremontowany został most. Na całej długości ścieżki rowerowej została przeniesiona sieć teletechniczna. Podłoże ścieżki zostało w niektórych miejscach dodatkowo utwardzone a następnie wyrównane. W październiku Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Nowy Targ , wykonawca tej inwestycji -wyasfaltowało ścieżkę rowerową.
Projekt przewidywał jeszcze oznakowanie ścieżki , zamontowanie w niektórych miejscach barierek , budowę miejsc widokowo postojowych które będą służyć głównie do odpoczynku dla rowerzystów i zostaną wyposażone w elementy małej architektury takie jak ławki , stół ,wiata chroniąca od deszczu oraz stojak na rowery.
Łączny koszt wykonania tej ścieżki rowerowej to prawie 4 miliony 740 tysięcy zł.
Kwotę 3 552 000,00 zł dofinansuje Unia Europejska natomiast resztę pokryje Gmina Nowy Targ.
Powstająca ścieżka rowerowa jest niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości.
Podczas budowy ścieżki rowerowej udało się również położyć nowy dywanik asfaltowy na 500 metrowym odcinku drogi gminnej „Pod Torami”. Koszty tego remontu pokryła w całości gmina Nowy Targ.
Końcem roku firma „FEST-Bruk „ pana Jacka Kułacha z Suchego wykonała koło kościoła remont zjazdu z drogi gminnej wraz z odwodnieniem. Powyższy remont polegał na ułożeniu korytek ściekowych na odcinku 16,5 m. , zamontowano kratę żeliwną na dł. 7 m. , wykonano studzienkię kontrolną oraz wykonano nawierzchnię zjazdu z betonu. Powodem wykonania tych prac było uchwycenie wody z opadów atmosferycznych z drogi gminnej „ Przez Wieś” która poprzez swoje ukształtowanie spływała bezpośrednio na drogę w kierunku rzeki powodując jej niszczenie. Koszty wykonania tych prac w wysokości 16 720, 00 zł. pochodziły ze środków sołeckich miejscowości Rogoźnik.

18 i 19 sierpnia w Rogoźniku odbyły się Dożynki Parafialne oraz VI Gminne Zawody jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera . Organizatorami tej imprezy byli Sołtys i Rada Sołecka Rogoźnika , Stadnina Koni i Klub Sportowy “Dworna” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik .
W tym roku zawody rozpoczęły się już w sobotę 18 sierpnia o godz. 15.00 konkursami ujeżdżenia
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 uroczystą mszą świętą dożynkową w kościele parafialnym w Rogoźniku, której przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski. W tym roku starostami dożynek byli P. Maria Kwak , P. Maria Pałka oraz P. Jan Szostak.
Gościami tegorocznej imprezy byli m.in Senator RP Prof. Stanisław Hodorowicz , Poseł RP Pan Andrzej Gut – Mostowy , Wójt Gminy Nowy Targ – Pan Jan Smarduch , Starosta Rohožnika ze Słowacji Pan Peter Svaral , burmistrz Nowego Targu Pan Marek Fryźlewicz , proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski oraz prof. Marian Tischner z żoną .
Podczas festynu wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku , zespół regionalny ” Spiduch ” ze słowackiego Rohožnika , zespól góralski „Turnie” ze Starego Bystrego oraz zespół kabaretowo – biesiadny „ JORGUSIE „ z Łazisk . Wieczorem zagrał zespół CAMELOT.
Jak co roku tradycyjnie odbyła się loteria fantowa w której do wygrania był KOŃ ufundowany przez Stadninę DWORNA oraz świnia ufundowana przez Pana Stanisława Bielę.
Częściowy dochód z tej imprezy zasilił konto Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik.
Był grill z kiełbaskami oraz tradycyjne góralskie jedzenie zaoferowane przez rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, do tego lane piwo i dobrze zaopatrzony bufet przygotowany przez OSP w Rogoźniku. Wieczorem przy scenie zapłonęło ognisko, odbyła się zabawa taneczna na której bawiono się do późnej nocy.
Oczywiście głównym punktem programu były zawody jeździeckie.
W tym roku wystartowało 45 zawodników z 11 klubów.
Rada Sołecka wsi Rogoźnik przekazała na organizację imprezy kwotę 3 000,00 zł.
Tego roku była przepiękna pogoda dlatego imprezę odwiedziło bardzo wielu widzów.

2013 r.

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Piotr Tylka , Marek Sproch , Stanisław Ścisłowicz , Marek Bukowski , Adam Hajnos.      

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos       

 

Najważniejszą prowadzoną inwestycja w naszej miejscowości w 2013 roku była budowa boiska sportowego.

W maju kosztem 3 800,00 zł. wyczyszczony i udrożniony został rów melioracyjny „ Na młace” na odcinku od boiska sportowego do ujścia w potoku Rogoźnik.
Rów ten od bardzo wielu lat był nie czyszczony i nie spełniał już swojej roli.
W czerwcu zostało zakupionych 400 szt. korytek ściekowych w celu wyłożenia nimi rowu tzw. „kolejowego” biegnącego koło zabudowań Rogoźnik 20. Ogólny koszt zakupu tych korytek to kwota 9 840,00 zł. Zakup ten został pokryty po połowie przez Rade Sołecką i Gminę Nowy Targ.

Na remonty dróg rolniczych wydatkowano w 2013 roku kwotę 22 956,50 zł.
03 października 2013 r. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe z Nowego Targu wykonało nowy dywanik asfaltowy na części drogi gminnej ” Na Sklepnikowym ” w Rogoźniku. Asfalt został położony na długości. 475 m b. Koszty powyższego remontu w kwocie 102 220,64 zł. pokrył w całości Urząd Gminy Nowy Targ.

W 2013 roku dobrze układała się współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Jak co roku wsparliśmy finansowo naszą szkołę.
Rada Sołecka m. Rogoźnik w 2013 roku pokryła :
– koszt malowania szatni w Szkole
– dofinansowała w dniu 21 grudnia 2013 r. wyjazd do Muzeum Archidiecezjalnego im. Kardynała Karola Wojtyły na otwarcia wystawy : „ SZOPKI , PRACE PLASTYCZNE DZIECI Z PODHALA „.
Dyrektor muzeum ks. Józef Nowobilski zaprosił już po raz trzeci Szkołę Podstawową Im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku– organizatora Gminnego Konkursu Szopek do ich wystawienia w murach Muzeum Archidiecezjalnym.
Otwarcie wystawy rozpoczęło spotkanie z JE ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
Uświetniały je kolędy i pastorałki wykonywane m.in. przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku .
Podczas otwarcia wystawy , wszyscy uczestnicy mogli poczęstować się potrawami góralskimi , smacznym ciastem oraz tradycyjnym oscypkiem. To wszystko przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku oraz rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku .
Było to wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla Rogoźnika.
Jak co roku , tak i w 2013 Rada Sołecka dofinansowała również Gminny Konkurs Szopek który odbył się 19 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rogoźniku. Od XVII lat Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku organizuje konkursy na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową z terenu gminy Nowy Targ.
W tym roku nadesłano 72 szopki z 15 szkół podstawowych i 3 gimnazjów .
Przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku od dłuższego okresu czasu działa prężnie drużyna ZHP. Szczególna w tym zasługa Ani Dąbek która nieodpłatnie zajmuje się naszymi zuchami i harcerzami . W 2013 roku Rada Sołecka przeznaczyła na ich potrzeby kwotę 1000,00 zł . Zostały zakupione dwa namioty , apteczki pierwszej pomocy oraz niezbędne przybory harcerskie. Również Gmina Nowy Targ przeznaczyła kwotę 1650, 00 zł. na zakup 30 szt. polarów.
Kosztem 7 600,00 zł zostało wykonane ogrodzenie zbiorników przy szkole. Koszty w całości pokrył Urząd Gminy Nowy Targ.
W 2013 roku wspieraliśmy finansowo również naszą Ochotnicza Straż Pożarną.
Kwota 4 000,00 zł. ze środków sołeckich zostało przeznaczone na zakup ubrań i obuwia dla druhów OSP Rogoźnik .
Ze środków soleckich pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 692 zł.
Rada Sołecka w minionym roku wsparła finansowo również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku. Za       500, 00 zł. zostały zakupione na potrzeby tego koła niezbędne narzędzia .
Kwotą 7 000,00 zł. Rada Sołecka dofinansowała klubowi sportowemu „Skałka „ zakup kosiarki traktorowej. Po wybudowaniu boiska sportowego zakup takiej kosiarki był konieczny.

W lipcu została zamontowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 957 ( na granicy Rogoźnika i Ludźmierza ) wiata przystankowa . Przed montażem wiaty teren został wcześniej przystosowany do tego celu .W tym celu zamontowano w rowie rury przepustowe długości 9 m. , rów został następnie zasypany i wyprofilowany. Zostały zamontowane płyty ażurowe na dwóch przyczółkach zasypanego terenu. Została również wykonana zbrojona płyta betonowa pod montaż wiaty przystankowej o wymiarach 5 m x 2 m.
Koszty w wysokości 10 604,49 zł. zostały pokryte w całości ze środków sołectwa Rogoźnik.
Oczekiwanie na środek transportu jest teraz bardziej przyjemniejszy , gdyż można sobie usiąść na ławeczkę i schronić się przed wiatrem , deszczem czy w zimie przed śniegiem.

Kontynuowane były remonty dróg rolniczych do pól . Udało się wyremontować dwie drogi : drogę tzw. „ Na Kusprowym „ oraz drogę tzw. „ Koło kościoła”. Droga gminna k. Kościoła została wyremontowana na odcinku           250 m b., odcinek 120 mb. tej drogi został wykorytowany a następnie utwardzony materiałem wykonawcy. Cały remontowany odcinek drogi został następnie zawałowany. Powyższy remont wykonała firma P. Jacka Deji z Pyzówki.
Natomiast droga nr. K 363517 tzw.” K. Kuspra „ została wyremontowana na dwóch odcinkach. Remont pierwszego odcinka drogi dł.165 m. za rzeką polegał na wygarnięciu zamuliska , nawiezieniu żwiru gr. 30 cm. i wyrównaniu górnej warstwy drogi. Remont drugiego odcinka tejże drogi przed rzeką polegał na uzupełnieniu żwirem dziur znajdujących się w drodze. Remontu tej drogi dokonała firma Bogdana Kwaka z Rogoźnika.
Koszty remontu w kwocie 7 800,00 zł. pochodziły ze środków funduszu sołeckiego .

18 i 19 sierpnia w Rogoźniku odbyły się Dożynki Parafialne oraz VII Gminne Zawody jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera . Organizatorami tej imprezy byli Sołtys i Rada Sołecka Rogoźnika , Stadnina Koni “Dworna” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik .
Gościami tegorocznej imprezy byli m.in Senator RP Prof. Stanisław Hodorowicz , Poseł RP Pan Andrzej Gut – Mostowy , Wójt Gminy Nowy Targ – Pan Jan Smarduch , Bronisław Dutka Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach , Viceprezes Małopolskiej izby Rolniczej Pan Karol Zachwieja oraz prof. Marian Tischner.
Wieczorem przy scenie zapłonęło ognisko, odbyła się zabawa taneczna na której bawiono się do późnej nocy.
Jak co roku tradycyjnie odbyła się loteria fantowa w której do wygrania był KOŃ ufundowany przez P. Piotra Tylkę.
Dochód z tej loterii w całości zasilił konto Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rogoźnik.
Oczywiście głównym punktem programu były zawody jeździeckie.
W tym roku wystartowali zawodnicy z 11 klubów a także zawodnicy ze Słowacji oraz niezrzeszeni.
Również Rada Sołecka wsi Rogoźnik przekazała na ten cel kwotę 3 000,00 zł.

2014 r.

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Piotr Tylka , Marek Sproch , Stanisław Ścisłowicz , Marek Bukowski , Adam Hajnos.      

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos       

 

Dnia 22 czerwca 2014 r. odbyły się uroczystości poświęcenia i oddania do użytku nowo wybudowanego stadionu sportowego w Rogoźniku. Wybudowany obiekt sportowy będzie służyć dla dobra mieszkańców, szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Może również stać się ważnym centrum sportowym i kulturalnym naszej miejscowości i gminy. Wierzymy, że oddany do użytku, nowoczesny obiekt sportowy przyczyni się także do dynamicznego rozwoju naszej miejscowości. Oprócz możliwości organizowania profesjonalnych imprez sportowych będzie miejscem do organizowania imprez kulturalno – rozrywkowych.

Pomysł wybudowania boiska sportowego w Rogoźniku istniał już od bardzo wielu lat , ale z powodu braku lokalizacji zawsze kończył się niepowodzeniem.
W roku 2007 kiedy objąłem stanowisko sołtysa wsi Rogoźnik podjęta została kolejna próba znalezienia odpowiednich terenów i wybudowania na nich obiektu sportowego.
Już na pierwszym Zebraniu Wiejskim 04 marca 2007 r. został zaakceptowany pomysł wybudowania w Rogoźniku boiska sportowego i od tego czasu zaczęto intensywnie poszukiwań niezbędnych terenów. W to przedsięwzięcie zaangażowało się wiele osób , poświęcając mnóstwo swojego wolnego czasu. Został znaleziony taki teren , jednakże kiedy finalizowano z właścicielami możliwości kupna , brak zgody jednego mieszkańca zniweczyło ten projekt.
Poszukiwań jednak nie zaprzestano , efektem czego znaleziono nowy teren w okolicy kościoła.
Po wielu negocjacjach i rozmowach , właściciele tych terenów wyrazili zgodę na sprzedaż swoich działek pod boisko sportowe.
Dzisiaj po raz kolejny pragnę bardzo serdecznie podziękować tym osobom , a są to :

1./ Pan Stanisław Tylka „Ignac”
2./ Pan Kazimierz Jarończyk z Podczerwonego
3./ Pani Danuta Kwak – zamieszkała obecnie w USA
4./ Państwo Monika i Jan Tylka „ Malan „
5./ Państwo Maria i Marek Bukowski.
6./ Pan Andrzej Fitt – zamieszkały w USA oraz Pani Anna Kos – jego pełnomocnik.

20 września 2007 r. samorząd wiejski wystosował do Wójta Gminy Nowy Targ P. Jana Smarducha stosowne pismo w sprawie wykupu tych działek i wybudowania na nich boiska sportowego.
Dnia 12 lutego 2008 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła uchwałę w sprawie wykupu na własność Gminy 6 działek ewidencyjnych położonych na terenie wsi Rogoźnik z przeznaczeniem pod boisko sportowe.
W kwietniu 2009 r. rozpoczęto pierwsze prace porządkowe przy budowie boiska sportowego.
Cały teren pod płytę boiska został zaorany . Część terenu od strony potoku Wielki Rogoźnik została wyrównana , nawieziona i uzupełniona ziemią. Częściowo prace te zostały wykonane bezpłatnie .
Po uregulowaniu stanu prawnego tych działek , Urząd Gminy w Nowym Targu niezwłocznie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy .
17 maja 2010 r. Wójt Gminy Nowy Targ wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji wyżej opisanej inwestycji. Natychmiast zlecono też wykonanie projektu firmie Pana Józefa Pietrzaka z Łopusznej . Do prac projektowych przystąpiono natychmiast.
Urząd Gminy w Nowym Targu zlecił również zaprojektowanie budynku szatni połączonej od strony południowej sceną widowiskową.
19 maja 2011 r. Gmina Nowy Targ zwróciła się do Starostwa nowotarskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.
21 lipca 2011 r. Starostwo Nowotarskie zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę.
19 marca 2012 r. Urząd Gminy Nowy Targ ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boiska , w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tych prac a mianowicie Konsorcjum firm : Nowator Sp. z o.o. ze Spytkowic i firma „ KONS – BUD ” S.C.
16 czerwca 2012 r. rozpoczęto prace ziemne przy budowie boiska sportowego które trwały bez przerwy do 30 września 2013 r. gdzie budowa została zakończona.
23 października 2013 r. zostaje podpisany protokół odbioru robót budowlanych.
12 grudnia 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu udziela pozwolenia na użytkowanie tego obiektu.
Realizacja tego zadania był ogromnym obciążeniem dla naszej gminy.
Łączny koszt całej Inwestycji to 1 839 915,00 złotych. Został pokryty w całości z budżetu gminy Nowy Targ.
Za tą kwotę :
1. Zakupiono łącznie pod budowę boiska sportowego 6 działek o łącznej pow. 1,3259 ha. / 267 384, 40 zł. /
2. Wybudowano boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 60 x 100 m.
3. wybudowano budynek szatni wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb ogrzewania , podgrzewania wody i przygotowywania posiłków,
4. Wybudowano zadaszoną scenę widowiskową o wym. 8 m x 8 m.
5. Wybudowano urządzenia odwadniające teren , urządzenia wodne odprowadzające wody opadowe i gruntowe do potoku Wielki Rogoźnik ,
6. Wybudowano parking samochodowy na 20 miejsc postojowych,
7. Wybudowano oświetlenie obiektu ,
8..Wybudowano zjazd z drogi gminnej oraz ogrodzenie całego obiektu.

Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi , mieszkańcy Rogoźnika wreszcie doczekali się tego wspaniałego obiektu sportowo –rekreacyjnego.
Jestem dumny, że Rogoźnik po wielu , wielu latach oczekiwań posiada tak piękny obiekt sportowo – kulturalny .
Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta której przewodniczył proboszcz ks. Andrzej Bukalski. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy udali się na teren boiska sportowego , gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Po okolicznościowych wystąpieniach dokonano uroczystego przecięcia wstęgi a ks. Andrzej Bukalski odmówił modlitwy i poświęcił cały obiekt sportowy.
Działalność stadionu w Rogoźniku zainaugurowano serią rzutów karnych. Między słupkami stanął sołtys Rogoźnika, a karne strzelali mu samorządowcy, przedstawiciele mediów i uczniowie miejscowej szkoły podstawowej.
Wszyscy zaproszeni goście udali się następnie na poczęstunek.
Na pamiątkę niedzielnych uroczystości w budynku szatni została umieszczona pamiątkowa tablica.
Kolejnym punktem programu był mecz piłki nożnej pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej w Rogoźniku a uczniami Szkoły Podstawowej w Starem Bystrem. Młodzi rogoźnicanie wygrani mecz 5 : 1.
O godz. 15.00 doszło do spotkania towarzyskiego między gospodarzami , drużyną „ Skałki „ a reprezentacją           Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Mecz zakończył się gładkim zwycięstwem tych drugich 12:2.

Dużym obciążeniem finansowym dla Rady Sołeckiej był remont i odwodnienie 160 metrowego odcinka drogi gminnej tzw. „ Na Sklepnikowym”. Zakres robót obejmował wymianę podbudowy na odcinku 50 m. wraz z wykonaniem drenażu podwójnego , wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 110 m. wraz z wykonaniem czterech wpustów typu ulicznego i 4 studzienek rewizyjnych.
Wykonany został również nowy przepust na zjeździe wraz z dwoma ściankami czołowymi.
Na całym odcinku wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego. Koszty remontu w kwocie 66 984,04 zł. zostały pokryte w całości ze środków Rady Sołeckiej miejscowości Rogoźnik.
W ubiegłym roku Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe z Nowego Targu położyło na innej części tej drogi nowy dywanik asfaltowy / 475 mb. / a koszty tego remontu pokrył Urząd Gminy Nowy Targ.
27 maja 2014 r. PZMB ” Kiernia ” z Ratułowa wykonało nowy dywanik asfaltowy na części drogi gminnej prowadzącej do stadionu sportowego w Rogoźniku. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 125 mb , wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy. Koszty powyższego remontu w kwocie 41 316,89 zŁ. pokryło w całości Sołectwo Rogoźnik ze środków otrzymanych z Urzędu Gminy Nowy Targ na 2014 r.
Powyższe zadanie było wykonane zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogoźnik z dnia 23.02.2014 r.
Wykonany został również nowy przepust pod drogą gminną k. zabudowań Rogoźnik 97 / 6 093,74 zł. / , a część rowu tzw. „Kolejowego „ koło zabudowań Rogoźnik nr.20 został wyłożony korytkami ściekowych / 6 368,83 zł. /.
Zgodnie z uchwała Zebrania Wiejskiego z dn. 23.02.2014 r. został wykonany projekt oświetlenia ulicznego na odcinku od Państwa Tylków „Kuchałów” do Państwa Kwaków „ Symcyków ”. / koszt 8 610,00 zł./ Wykonanie oświetlenia na tym odcinku zostało zaplanowane na bieżący rok .
Po przejściu wielkiej wody dwukrotne zostały udrożnione przejazdy w bród w korycie potoku „Wielki Rogoźnik” umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól. / 2 300,00 zł. /
Dużym wydarzeniem dla Rogoźnika i gminy Nowy Targ było uroczyste otwarcie i poświęcenie ścieżki rowerowej łączącej Nowy Targ z Rogoźnikiem.
Wybudowana ścieżka jest jednym z odcinków rowerowego szlaku dookoła Tatr, czyli sztandarowego projektu Euroregionu „Tatry „. Łączna długość wybudowanej trasy wynosi ponad 4,75 km. Powstała ścieżka rowerowa będzie niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości i gminy Nowy Targ . Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach MRPO wyniosło ponad 3,5 mln zł. W ramach tej inwestycji zrealizowano budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m., wybudowano miejsca postojowe z elementami małej architektury oraz wykonano szereg innych prac towarzyszących. Konieczna była przebudowa trzech obiektów mostowych na tym odcinku.
Wyjątkowo efektownym elementem tej uroczystości stał się pokaz trialu w wykonaniu Jacka jarząbka z Łopusznej – Mistrza Polski w kategorii Junior 2011 r .
Ścieżkę święcił rogoźnicki ks. proboszcz Andrzej Bukalski.
Powstała ścieżka rowerowa jest niewątpliwie jedną z atrakcji turystycznych naszej miejscowości.
01 marca 2014 r. została otwarta nowa Świetlica Wiejska w Rogoźniku , która znajduje się w części pomieszczeń wybudowanej szatni przy wybudowanym boisku sportowym w Rogoźniku .
Świetlica wiejska była miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i integracji mieszkańców naszej wsi. Na wyposażeniu naszej świetlicy znajdują się między innymi różnego rodzaju gry ( ping –pong , bilard , piłkarzyki – futbol stołowy , cymbergaj ) które bez wątpienia pomogą w realizacji naszych zamierzeń.
Bardzo serdecznie dziękuję Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej Pani Józefie Kuchta za pomoc w zorganizowaniu naszej świetlicy.
Przed Świętami Wielkanocnymi został odrestaurowany Krzyż znajdujący się w centrum cmentarza komunalnego w Rogoźniku. Krzyż ten wskutek działania czynników atmosferycznych został zniszczony i wymagał natychmiastowego remontu. Krzyż nieodpłatnie wyremontował i odnowił Edward Moczarny.
Jak co roku dbamy o czystość i estetykę naszej wsi. Między innym dwa razy w ciągu roku została wykoszona część byłego torowiska od strony Starego Bystrego ( ok.500 m.). Na każdym z pięciu przystanków autobusowych zamontowano kosz na śmieci. Opróżnianie koszy pokrywane było ze środków sołectwa./ 600,00 zł. /
Koło kapliczki ( k. zabudowań Rogoźnik 49 ) zostały wykonane prace porządkowe. Przed kapliczką w rowie została zamontowana nowa rura kanalizacyjna aby poprawić estetykę otoczenia.
W 2014 roku wsparliśmy również finansowo naszą szkołę podstawową.
Rada Sołecka m. Rogoźnik pokryła :
– koszt malowania szatni w Szkole / 823,21 zł. / ,
– zakupiła farby za kwotę 823,21 zł.
– dofinansowała w dniu 20 grudnia 2014 r. wyjazd do Muzeum Archidiecezjalnego im. Kardynała Karola Wojtyły na otwarcia wystawy : „ SZOPKI , PRACE PLASTYCZNE DZIECI Z PODHALA „.
– Jak co roku , tak i w 2014 Rada Sołecka dofinansowała również Gminny Konkurs Szopek który odbył się 18 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Rogoźniku.
Ze środków Urzędu Gminy Nowy Targ zakupiono pompę do oczyszczalni ścieków przy szkole ( 3 974,10 zł. ) , wymieniono piec gazowy ( 4 104,65 zł.) oraz zakupiono na potrzeby szkoły tablice interaktywną ( 4 650,00 zł. )
W 2014 r. rozpoczęto prace projektowe sali gimnastycznej.
Przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku działa prężnie drużyna ZHP. W 2014 roku Rada Sołecka przeznaczyła na ich potrzeby kwotę 1000,00 zł .
Tradycyjnie jak co roku wspieraliśmy finansowo również naszą Ochotnicza Straż Pożarną.
Kwota 4 000,00 zł. ze środków sołeckich zostało przeznaczone na zakup mebli do remizy OSP.
Ze środków soleckich pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 4 241 zł. W 2014 r. nasza jednostka OSP wzbogaciła się o nową pompę szlamową. Gmina Nowy Targ na ten cel przekazała dotacje w kwocie 3 748,00 zł.
Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Kolo Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając kwotę 499,38 zł. na zakup naczyń glinianych.
Rada Sołecka przeznaczyła kwotę 8 887, 90 zł. na częściowe wyposażenie pomieszczeń szatni przy boisku sportowym , zakup pompy i urządzeń do nawadniania murawy boiska . Zakupiono 19 ławek.
W 2014 r. zostały wykonane dwie tablice informacyjne. Na ten cel przeznaczono 2 600,00 zł.
Ze środków Rady Sołeckiej pokryto również :
1./ koszty odśnieżania dróg gminnych , przeznaczając na ten cel kwotę 2 948 zł./ od 23.12.2013 – 02.04.2014 r./
2./ utrzymanie cmentarza komunalnego .
– utrzymanie grabarza tj. pobory , ZUS . f. socjalny – 13 293,77 zł.
– zakup, paliwa do kosiarki – 181,24 zł.
– wywóz śmieci z cmentarza – 2 681,11 zł.
3./ Oświetlenie uliczne – 14 756,13
4./ Utrzymanie świetlicy Wiejskiej.
– pokrycie kosztów oświetlenia i ogrzania budynku – 4 418,95 zł.

Dzięki ofiarności Klubu Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago zakupione zostało nagłośnienie stadionu sportowego.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rogoźnik zakupiono na potrzeby sołectwa Rogoźnik namiot o wymiarach 12 m. x 6 m. Będzie on służył naszej społeczności.
22 września zakończono przebudowę drogi gminnej nr. K363521 tzw. „Przez Wieś „ na długości 112 m. koło Szkoły Podstawowej w Rogoźniku polegającą na utwardzeniu pobocza kostką betonową.
Na długości 112 m. powstał nowy chodnik dla pieszych szer. 1,40 m. wykonany z kostki betonowej gr. 8 cm.
Wykonano również :
-6 wpustów odwodnieniowych ( spust wody z pól od strony północnej ) ,
-2 wpusty uliczne (spust wody z drogi ) ,
-5 studzienek rewizyjnych ,
-ściek uliczny z 2 kostek na podbudowie betonowej.
Powyższe prace budowlane wykonała firma Pana Wiesława Guńki ze Starego Bystrego.
Koszt tej inwestycji w wysokości 74 046 , 00 zł. zostały pokryte w całości ze środków sołectwa Rogoźnik .
Celem wykonania tych prac modernizacyjnych było podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców ( zwłaszcza dzieci ) na tym najbardziej niebezpiecznym odcinku drogi w naszej miejscowości.
23 września został zakończony remont przepustu pod drogą gminną koło zabudowań Rogoźnik 112 B.
Prace polegały na położeniu pod drogą nowych rur z PVC średnicy 50 cm. ( 16 mb.) , wykonaniu 2 betonowych studni rewizyjnych / jeden z pokrywą betonowa pełną , drugi z kratą stalową prętową /. Wykonany został również 1 wpust uliczny oraz ścianka czołowa przepustu.
Powyższe prace budowlane wykonała firma „ STM „ z Piekielnika.
Koszt remontu przepustu w wysokości 14 124,82 zł. został pokryty w całości ze środków sołectwa Rogoźnik.
5./ Jesienią zostały częściowo wyremontowane drogi gminne k. Strączka oraz odcinek drogi do wybudowanego mostu. Poszczególne odcinki tych dróg zostały wyżwirowane.
Remont powyższych dróg kosztował 7 000,00 zł.

Dużym wydarzeniem dla naszej miejscowości był jubileusz 125 – lecia Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza święta którą odprawił w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Rogoźniku abp Stanisław Nowak , pierwszy rogoźnicki duszpasterz.
Po nabożeństwie delegacje pocztów sztandarowych, uczniowie, nauczyciele oraz przybyli goście wzięli udział w uroczystym przemarszu z kościoła do szkoły. Druga część uroczystości miała miejsce w restauracji „Kłabuk „.
Składam gorące podziękowania wszystkim którzy wsparli i pomogli w zorganizowaniu obchodów Święta Szkoły a na ręce Pani Dyrektor szkoły jeszcze raz gratuluję tego pięknego jubileuszu.
Rada Sołecka dofinansowała zorganizowanie tej uroczystości kwotą 5 720,01 zł.

W niedziele 24 sierpnia pomimo deszczu i fatalnej pogody mieszkańcy Rogoźnika , Starego Bystrego i goście licznie uczestniczyli we Mszy Świętej Dożynkowej oraz VIII Gminnych Zawodach jeździeckich im. ks. prof. Józefa Tischnera.
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 uroczystą Mszą Świętą dożynkową w kościele parafialnym w Rogoźniku, której przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski.
Po Mszy Świętej wieńce dożynkowe zostały przewiezione dorożkami na teren Stadniny Koni *Dworna*. W południe rozpoczęły się doroczne, już ósme z kolei Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera . W trakcie tej części programu Sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek oraz Adam Hajnos – Radny Gminy Nowy Targ wręczyli dla Anny Dąbek pamiątkową statuetkę wraz z podziękowaniami za wielkie zaangażowanie , życzliwość i prace na rzecz społeczności Rogoźnika.
Przygotowano dla gości wiele atrakcji. Ze swoim występem wokalnym wystąpiła Wioletta Hajnos z Rogoźnika , zespól góralski „Turnie” ze Starego Bystrego , zespół “Ajayu Fusion Bolivia” a na zakończenie góralski kabaret “Truteń” który bawił widzów humorem powiązanym z tradycyjnym śpiewem i gwarą góralską. Jak co roku tradycyjnie odbyła się loteria fantowa w której do wygrania był KOŃ i wiele innych nagród.
Oczywiście głównym punktem programu były zawody jeździeckie im .Ks. Prof. Józefa Tischnera.
W zawodach wystartowało 47 zawodników na 49 koniach z 11 klubów jeździeckich i 1 zawodniczka niezrzeszona.

2015 rok

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Anna Dąbek , Stanisław Kwak , Marek Sproch , Marek Bukowski i Adam Hajnos      

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos        

31 lipca 2015 r. została zakończona kolejna wielka inwestycja w naszej miejscowości a mianowicie po bardzo wielu latach oczekiwań mieszkańcy Rogoźnika doczekali się wreszcie mostu na potoku Wielki Rogoźnik z prawdziwego zdarzenia.

Wszelkie uzgodnienia i prace projektowe mostu trwały od 2011 roku. Realizacja tej inwestycji napotykała od samego początku wiele problemów. Została między innymi [i]skutecznie zablokowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie który postanowił odmówić uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji . W swoim postanowieniu Pani Dyrektor RDOŚ w Krakowie podaje powody swojej decyzji a mianowicie , że w niewielkiej odległości ( ok.650 m. ) od planowanej inwestycji znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej „Skałka Rogoźnicka” oraz stanowisko występowania gatunku podlegającego ochronie ścisłej.

Projekt mostu wykonał mgr. inż. Roberta Duda z Biura Projektów i Realizacji Inwestycji w Maniowach. 
5 czerwca 2013 r. decyzją nr. 431/2013 Starosta Nowotarski wydał stosowne pozwolenie na budowę mostu.
W dniu 19 listopada 2013 r. Gmina Nowy Targ ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę tego obiektu mostowego na potoku Rogoźnik Wielki w miejscowości Rogoźnik w ciągu drogi gminnej – dz. ew. nr:  2949/1 i 3006, w zakresie obejmującym: budowę nowego mostu, przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na dojazdach do projektowanego mostu oraz budowę odcinków dróg do pól oraz niezbędnym wyposażeniem technicznym obejmującym elementy odwodnienia tj. rowy drogowe, kanalizację deszczową oraz przepust pod koroną drogi.
16 stycznia 2014 R. Urząd Gminy Nowy Targ zdecydował , że most będzie budowała Firma Budowlano – Usługowa „KUŁACH” z Białego Dunajca . Powyższa firma zaproponowało najniższą cenę spośród wszystkich siedemnastu firm, które ubiegały się o to zlecenie.

Koszt budowy mostu to kwota 1 206 701,34 zł brutto. Kwota została w całości pokryta przez Urząd Gminy Targ.
Projektuje się obiekt jednoprzęsłowy z parametrami technicznymi obiektu mostowego:
– rozpiętość teoretyczna 26.20m,
– długość całkowita ustroju nośnego 28,30m,
– długość całkowita mostu 42,235m – 42,32m,
– szerokość jezdni na moście 1 x 3,50m,
– szerokość chodnika 1 x 2,00m,
– całkowita szerokość mostu 7,28 m,
31 lipca 2015 r. została zakończona budowa mostu na potoku Wielki Rogoźnik.

Remont cząstkowy dróg z masy mineralno –asfaltowej w naszej miejscowości kosztował 12 540,00 zł. Koszt tego remontu pokrył Urząd Gminy Nowy Targ.
Odśnieżanie dróg gminnych w obrębie Sołectwa Rogoźnik w okresie zimowym kosztowało nas 15 815,50 zł.
W 2015 roku kolejne lampy uliczne rozświetliły ulice na terenie Rogoźnika. Końcem czerwca zamontowano 9 lamp na odcinku drogi gminnej tzw. „ Pod Torami „od Państwa Tylków „Kuchałów „ do Państwa Kwaków „ Symcykow ”. Oświetlenie tego odcinka ulicy wykonano zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Rogoźnik z 2013 r.
Oświetlenie to kosztowało 47.616 zł. i zostało pokryte po połowie przez sołectwo Rogoźnik i gminę Nowy Targ. Wykonawcą oświetlenia był Zakład instalatorstwa elektrycznego Klukoszowski Józef z Nowej Białej.
Dzięki tej inwestycji wszyscy poczuliśmy się bardziej bezpieczni.
Na oświetlenie uliczne , konserwację oświetlenia i dzierżawę majątku sieciowego w naszej miejscowości wydatkowaliśmy kwotę 15 678,81 zł.
Po przejściu wielkiej wody jednorazowo zostały udrożnione przejazdy w bród w korycie potoku „Wielki Rogoźnik” umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól.
Jak co roku dbamy o czystość i estetykę naszej wsi. Między innym dwa razy w ciągu roku jest koszona część byłego torowiska od strony Starego Bystrego ( ok.500 m.). Na każdym z pięciu przystanków autobusowych zamontowano kosz na śmieci. Opróżnianie koszy pokrywane jest ze środków sołectwa. Wykonane zostały bieżące prace porządkujące naszą wieś.
Utrzymanie porządku na terenach należących do Sołectwa Rogoźnik kosztowało 4 124,95 zł.
W 2015 roku kwotą 7 220,01 wsparliśmy finansowo również naszą szkołę podstawową.
Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Rogoźniku zapełnia się szopkami. Wymyślony przez nauczycielkę z Rogoźnika P. Wandę Komperdę szkolny konkurs szopek jest dziś najważniejszym wydarzeniem związanym z Bożym Narodzeniem w gminie Nowy Targ.
Nadesłano 92 szopek z 15 szkół podstawowych i 4 gimnazjów. Rada Sołecka na ten cel przeznaczyła kwotę 500,00 zł.
W dniach 12-14 czerwiec 2015 r. odbył się na terenie Rogoźnika Zlot Kolorowych Sznurów. Organizatorem zlotu był Hufiec Podhalański ZHP wraz drużyną harcerską z Rogoźnika. Miejscem spotkania harcerzy i zuchów w tych dniach był stadion sportowy w Rogoźniku. Rada Sołecka dofinansowała ten zlot kwotą 1 000,00 zł.
18 grudnia 2015 r. drużyna harcerska z Rogoźnika przekazała jak co roku na ręce Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha ” Betlejemskie Światło Pokoju “. Dzięki naszej drużynie harcerskiej Betlejemskie Światło dotarło również do Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej oraz do naszych parafian w Rogoźniku. Akcji towarzyszyło hasło “Zauważ człowieka”.
W tym miejscu chciałbym pogratulować prężnie działającej drużynie ZHP z Anią Dąbek na czele.
Z budżetu gminy Nowy Targ ogółem na Szkołę Podstawową w Rogoźniku wydatkowano kwotę 819 631,21 zł. a mianowicie:
– naprawa kotła – 308, 73 zl.
– malowanie pomieszczeń szkolnych i nadzór inwestorski – 18968,95 zł.
– remont w budynku szkoły – 9 062,10 zł.
– bieżące funkcjonowanie szkoły to koszt – 791 291, 43 zł.
W tym :

– szkoła podstawowa – 666 306,31 zł. ,
– oddział zerowy – 62 322,75 zł.,
– dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 3 912,45 zł.
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 51 430,92 zł.
– uczniowski klub sportowy – 5 995,00 zł.
– wyprawka szkolna – 1 324,00 zl.
Tradycyjnie jak co roku wspieraliśmy finansowo również naszą Ochotnicza Straż Pożarną.
Kwota 4 962,00 zł. ze środków sołeckich została przeznaczone na zakup umundurowania dla żeńskiej drużyny OSP Rogoźnik. W tym miejscu warto przypomnieć , że podczas walnego zebrania sprawozdawczego OSP Rogoźnik w dniu 4 stycznia powołano do życia Żeńską Drużynę OSP w Rogoźniku. Jest to niewątpliwie wydarzenie historyczne , ponieważ w trakcie całej ponad 100 – letniej działalności OSP Rogoźnik , żeńska drużyna nigdy w naszej miejscowości nie funkcjonowała. Uroczystość przyjęcia nowych ochotniczek i ich ślubowanie odbyło się w dniu Świętego Floriana – patrona strażaków.
Naszym koleżankom druhnom gratuluję odwagi .
Ze środków sołeckich pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 461,687 zł. Wykonany został również przegląd okresowy kotłowni gazowej w remizie OSP – koszt 553,50 zł.
Urząd Gminy Nowy Targ pokrył koszty pracy koparki przy pożarze torfowiska w wysokości 850, 00 zł.
Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając kwotę 498,00 zł. na zakup 10 l. warnika oraz czajnika elektrycznego.
Dobrze układała się współpraca z Klubem sportowym „ Skałka ”.
Rada Sołecka przeznaczyła na funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwotę 11 435,03 zł. Obiekt który został niedawno wybudowany wymaga ciągłego stopniowego wyposażenia. W tym roku kwotę 3 000 zł. postanowiliśmy przeznaczyć na zakup 12 drewnianych ławek , kwotę 183,69 zł. przeznaczyliśmy na wyposażenie szatni w 6 rolet okiennych.
Kwotę 1 029,42 zł przeznaczono na zakup nawozu na boisko sportowe.
Budynek szatni musi mieć zapewnione ogrzewanie , w zeszłym roku przeznaczono na ten cel kwotę 5 054,97 zł. Natomiast na energie elektryczną zużytą na tym obiekcie sportowym zapłaciliśmy kwotę 2 166,95 zł.
W budynku tym przez cały rok działała świetlica wiejska w której dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe mogły się spotkać i mile spędzić wolny czas.
W tym miejscu warto również wspomnieć historyczny awans drużyny ” Skałki” Rogoźnik do rozgrywek piłkarskich klasy A. Serdecznie im gratulujemy.
Urząd Gminy Nowy Targ w 2015 roku na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych przekazał klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwotę 19.000 zł.
Jesienią zabezpieczono i umocniono głazami kamiennymi odcinek brzegu koryta Wielki Rogoźnik w okolicach zabudowań Rogoźnik 19. Woda potoku Wielki Rogoźnik podmyła w tym miejscu brzeg wdzierając się niebezpiecznie w najbliższe zabudowania gospodarcze i mieszkalne Państwa Guzych. Część jego działki została zabrana przez wodę. Istniało poważne niebezpieczeństwo , że podczas kolejnej wielkiej wody zabudowania te będą bardzo zagrożone przed zalaniem i zniszczeniem. Powyższe prace wykonała firma p. Piotra Domalika z Ostrowska a koszty w wysokości 12 546,00 zł. zostały pokryte ze środków sołectwa Rogoźnik.

Szczególnym wydarzeniem w 2015 r. było nadanie klubowi Parafii św. Andrzeja Boboli Rogoźnik/Stare Bystre w USA tytułu “ZASŁUŻONY DLA GMINY NOWY TARG”. Tak zdecydowała Rada Gminy Nowy Targ w dniu 13 października 2015 roku.
O nadanie takiego tytułu wnioskowałem ja wraz z Radą Sołecką. W ten szczególny sposób chcieliśmy podziękować Klubowi za wszystko co uczynili dobrego dla społeczności Rogoźnika .
Celem nadrzędnym działalności Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli w USA jest wspieranie materialne parafii Rogoźnik. Od początku istnienia klub mocno angażuje się w życie parafii i wsi Rogoźnik. Klub wspierał Szkołę Podstawowa w Rogoźniku podczas nadania szkole imienia ks. Prof. Józefa Tischnera, ponadto przekazał szkole sprzęt do monitoringu gniazda bocianiego, wyposażył bibliotekę szkolną w meble , wsparł drużynę harcerską , wielokrotnie wspierał OSP Rogoźnik przekazując środki na zakup sprzętu , umundurowania, organizację uroczystości 100 – lecie OSP , zakupił sprzęt do nagłośnienia boiska sportowego w Rogoźniku , angażuje się również w akcje charytatywne przeprowadzane w naszej miejscowości. Nieprzerwanie wspiera parafię we wszelkiego rodzaju inwestycjach przy kościelnych. Otrzymujemy ciągłe deklaracje ze strony zarządu klubu o chęci nieprzerwanej współpracy z ich mała ojczyzną – Rogoźnikiem.
05 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbyła się miła uroczystość na której to wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch wręczył na ręce pana Romana Tylki Prezesa Klubu i jego małżonki akt nadania i tutuł “ZASŁUŻONY DLA GMINY NOWY TARG”. Wraz z gratulacjami laureaci otrzymali również medal wykonany z brązu.
W uroczystości tej wziąłem również udział , złożyłem laureatom tytułu serdeczne gratulacje.
Moment uhonorowania był szczególny. Prezes Tylka ze wzruszeniem podziękował za wyróżnienie wnioskującym, wójtowi , Radzie Gminy za przyznanie tytułu oraz wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły.
Z okazji zbliżającego się jubileuszu 50 lat istnienia Klubu Parafii św. Andrzeja Boboli Rogoźnik/Stare Bystre w USA sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek przekazał prezesowi klubu list gratulacyjny z życzeniami dla wszystkich członków Klubu. Podziękował również za utrzymywanie łączności z rodzinnym Podhalem oraz za wszelką pomoc udzieloną mieszkańcom Rogoźnika na przestrzeni tych 50 lat.

W tym miejscu pragnę przypomnieć krótką historie Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago.

Klub św. Andrzeja Boboli w Chicago powstał 28 lutego 1966 roku z inicjatywy Józefa Kwaka „Sobusia”. Klub został zarejestrowany w Stanie Illinois jako korporacja ze statusem organizacji charytatywnej. Na liście członków znalazło sie wówczas 35 osób.
Tęsknota za ojczystym krajem, góralską ślebodą , tańcem, śpiewem i muzyką stworzyły potrzebę zrobienia czegoś, co mogło uzupełnić tę pustkę. Postanowili stworzyć atmosferę podobną do tej na Podhalu, zintegrować środowisko rogoźniczan w Chicago a jednocześnie przerzucić pomost pomiędzy Chicago i Rogoźnikiem.
W 1967 roku prezesem wybrany został Władysław Tylka „Filarów”. Za jego kadencji która trwała aż do 1989 roku Klub wspierał finansowo budowę kościoła w Rogoźniku , organizując przedstawienia teatralne i zabawy. Pod koniec lat sześćdziesiątych nagrano kilka płyt między innymi „Powstanie Chochołowskie”, „Redyk Owiec” a dochód ze sprzedaży został przekazany również dla parafii w Rogożniku.
Od 1989 roku Klubem kierowała Helena Bukowska. Klub w dalszym ciągu wspierał parafię przekazując fundusze na budowę wieży kościelnej i pokrycie blachą miedzianą dachu na kościele parafialnym oraz remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku.
W marcu 2002 nowym prezesem został wybrany Kazimierz Panek. Klub zmienił oficjalną nazwę na „Klub Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik – Stare Bystre w USA”.
Obecnie Klubem kieruje pan Roman Tylka.
Celem nadrzędnym działalności Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik – Stare Bystre w USA było wspieranie materialne parafii Rogoźnik. Od początku istnienia klub mocno angażuje się w życie parafii i wsi Rogoźnik. Klub wspierał Szkołę Podstawowa w Rogoźniku podczas nadania szkole imienia ks. Józefa Tischnera, ponadto przekazał szkole sprzęt do monitoringu gniazda bocianiego, wyposażył bibliotekę szkolną w meble , wsparł drużynę harcerską , wielokrotnie wspierał OSP Rogoźnik przekazując środki na zakup sprzętu , umundurowania, organizację uroczystości 100 – lecia OSP , zakupił sprzęt do nagłośnienia boiska sportowego w Rogoźniku , angażuje się w akcje charytatywne przeprowadzane w naszej miejscowości. Nieprzerwanie wspiera parafię we wszelkiego rodzaju inwestycjach przy kościelnych.
W listopadzie 2011 roku Klub obchodził jubileusz 45-lecia działalności. Podczas uroczystej mszy św. poświęcony został sztandar ufundowany przez członków Klubu.
Z okazji jubileuszu 50 lat istnienia Klubu Parafii św. Andrzeja Boboli Rogoźnik/Stare Bystre w USA przesłałem prezesowi list gratulacyjny z życzeniami dla wszystkich członków Klubu. Podziękowałem również za utrzymywanie łączności z rodzinnym Podhalem oraz za wszelką pomoc udzieloną mieszkańcom Rogoźnika i ciągłe deklaracje ze strony zarządu klubu o chęci nieprzerwanej współpracy z ich małą ojczyzną Rogoźnikiem.
Dzisiaj z tego miejsca pragnę im jeszcze raz w imieniu wszystkich mieszkańców Rogoźnika gorąco podziękować za to co robią dla naszej miejscowości. Życzę Im również wszystkiego najlepszego.

W dwie sierpniowe niedziele ubiegłego roku odbyły się po raz pierwszy „ Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ”.
16 sierpnia 2015 r. na terenie Stadniny Koni “Dworna ” odbyły się IX już Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera. Zawody te jak co roku cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Natomiast 23 sierpnia odbyły się Dożynki Parafialne połączone z rodzinnym festynem sportowo – rekreacyjnym . Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 uroczystą Mszą Świętą Dożynkową. Delegacja przyjechała do kościoła na przystrojonych dorożkach konnych. Podczas przejazdu towarzyszyła kapela góralska ‘”Jawor ” z Rogoźnika. Po Mszy Świętej wieniec dożynkowy został przewieziony dorożkami na teren stadionu sportowego gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości dożynkowych połączony z rodzinnym festynem sportowo – rekreacyjnym.
Jak co roku podczas otwarcia imprezy zostały wręczone pamiątkowe statuetki wraz z podziękowaniami za wielkie zaangażowanie , życzliwość i prace na rzecz społeczności Rogoźnika.
W 2015 roku statuetki takie otrzymali : zespół muzyczny „Jawor „ z Rogoźnika oraz pan Włodzimierz Majerski.
Na scenie plenerowej podczas całego dnia zaprezentowały się zespoły regionalne i muzyczne jak również kabaret , który śmieszył wszystkich do łez. Na zakończenie była doskonała zabawa.
Na rogoźnicką imprezę przybywa coraz więcej gości. Nasza impreza staje się coraz bardziej popularna na Podhalu i nie tylko.
Wieniec dożynkowy wykonali mieszkańcy Rogoźnika od nr. 61 do 120 pod przewodnictwem Danusi Hajnos .
Ogólnie na promocję naszej miejscowości została wydatkowana kwota 4 968,95 zł.

 

2016 r.

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Anna Dąbek , Stanisław Kwak , Marek Sproch , Marek Bukowski i Adam Hajnos      

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos        

 

Rok 2016 to okres przygotowania dokumentacji projektowej i uzgodnień z mieszkańcami remontu drogi gminnej „Przez Wieś” w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Projekt został wykonany przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Renowa” Krzysztof Waniczek z Kluszkowiec.
Koszt wykonania projektu to kwota 99 236,40 zł. Została pokryta po połowie przez Urząd Gminy Nowy Targ i Sołectwo Rogoźnik.
Aby uzgodnić dokumentacje projektową potrzebne było zebranie 215 oświadczeń właścicieli gruntów o wyrażeniu zgody na dysponowanie przez Gminę Nowy Targ części działek na cele budowlane związane z wykonaniem tego remontu. Była to bardzo żmudna praca , ponieważ właściciele tych gruntów , oprócz Rogoźnika i sąsiednich miejscowości rozproszeni są w różnych częściach świata. Trzeba było dotrzeć do tych osób w USA , Kanadzie , Niemczech i innych krajach europejskich.
W październiku wykonane zostało przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe z Nowego Targu asfaltowanie części drogi gminnej „ koło Strączka ”. Koszt tych robót to kwota 10 114,92 zł.
Przed asfaltowaniem firma STM z Piekielnika wykonało dodatkowe odwodnienie tej drogi. Koszt tego remontu w kwocie 10 313,00 obciążyło budżet sołectwa Rogoźnik. Po wielu latach udało się wreszcie zakończyć remont całego odcinka tej drogi.

Wykonano częściowy remont drogi gminnej „Pod Torami „.Najgorszy odcinek tej drogi został nawieziony żwirem i wyrównany. Koszt tego remontu to kwota 3 792 zł. które pochodziły ze środków sołectwa Rogoźnik.
Wykonano czyszczenie rowów przy drodze gminnej przez wieś na odcinku od nr. 59 aż do wylotu rowu do potoku Wielki Rogoźnik. Koszt wykonania tych prac to kwota 9 000,00 zł ., został pokryty ze środków sołectwa Rogoźnik. Rów ten od wielu lat był nie czyszczony i nie spełniał już swojej roli.
Wykonano cząstkowy remont dróg po okresie zimowym . Koszt 3 910,81 zł. pokrył Urząd Gminy Nowy Targ .

Sołectwo jest odpowiedzialne również za prawidłowe odśnieżanie dróg gminnych w obrębie Sołectwa Rogoźnik w okresie zimowym. Odśnieżanie dróg i chodników kosztowało nas w 2016 r. – 23 629,30 zł.
W 2016 roku wykonany został projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na granicy Rogoźnika i Ludźmierza od nr. 1 do drogi wojewódzkiej nr. 957. Koszt wykonania projektu to kwota 6 150,00 zł. Powyższy projekt oświetlenia został zapłacony ze środków sołectwa Rogoźnik.

W 2016 roku Szkołę Podstawową wsparliśmy kwotą 5 810,35 zł. a mianowicie :
1./ Gminny konkurs Szopek wsparliśmy kwotą 227,29 zł.
2./ Uroczyste otwarcie wystawy szopek i prac plastycznych dzieci w Muzeum Archidiecezjalnym im. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie – 1 000,00 zł.
3./ Na remont pomieszczenia w budynku szkoły przekazaliśmy kwotę 2 700,00 zł.
4./ Na działalność naszych harcerzy i zuchów przeznaczyliśmy kwotę 1 883,06 zł.
Natomiast z budżetu gminy Nowy Targ ogółem na Szkołę Podstawową w Rogoźniku wydatkowano kwotę – 725 915,36 zł.

W 2016 roku OSP Rogoźnik wsparliśmy kwotą 10 977,18 zł. a mianowicie :
1./ Zakupiono kosiarkę spalinową – 1 200,00 zł.
2./ Dokonano naprawy urządzenia ładująco – konserwującego akumulatory – 845,01 zł.
3./ Zakupiono 10 polarów z napisem straż – 950,00 zł.
4./ Dostarczono i zamontowano piec gazowego do remizy – 6 600,00 zł
5./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy – 5 338,48 zł.
6./ Rada Solecka pokryła koszty zakupu i transportu piasku oraz pracy koparki podczas powodzi
która miała miejsce w dniu 17 lipca. Była to kwota 2 233,98 zł.

Ważna dla mieszkańców jest też idea wspierania kultury fizycznej i utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Dobrze układała się współpraca z Klubem sportowym „ Skałka ”.
Rada Sołecka przeznaczyła w ubiegłej kadencji na funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwotę    22 144,56 zł.
– wykonano malowanie podłogi sceny widowiskowej – 1 230,32 zł.
– wykonano odwodnienia boiska sportowego po powodzi. Chodzi o prace odmulające wylot odwodnienia boiska do potoku Wielki Rogoźnik – 590,00 zł.
– zakupiono meble do budynku szatni – 709,01 zł.
– wykonano 1 stół i 3 ławek – 950, 00 zł.
– zakupiono i zamontowano lampe halogenową przed wejściem głównym do szatni – 233,70 z.
– zakupiono i ułożono kostkę brukową przed sceną widowiskową – 11 800,00 zł.
– zapłacono ogrzewanie szatni – 5 128,14 zł.
– zapłacono energie elektryczną zużytą na obiekcie sportowym – 1 503,39 zł.

Urząd Gminy Nowy Targ przekazał na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych przekazał klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwotę – 19.000 zł.

Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając kwotę  500,00 zł. / zakupiono piekarnik elektryczny oraz mikrofalę./

Temat rozbudowy cmentarza komunalnego w Rogoźniku to kolejna sprawa którą Rada Sołecka zajmowała się w ubiegłej kadencji.
Cmentarz Komunalny w Rogoźniku istnieje od 1971 roku i przez cały ten okres jest administrowany i utrzymywany przez gminę Nowy Targ. W szybkim tempie ubywa na cmentarzu miejsca na pochówek zmarłych. W związku z powyższym zachodzi konieczność pilnego powiększenia cmentarza.
Rada Sołecka widząc pojawiający się w nieodległej przyszłości problem poczyniła pierwsze działania . Zwróciliśmy się pisemnie do wójta gminy Czarny Dunajec z prośbą o wsparcie tych kosztownych inwestycji. Nie może być tak ,że sołectwo Stare Bystre i gmina Czarny Dunajec nie ponosi żadnych kosztów funkcjonowania cmentarza. Jak wszyscy wiemy na terenie cmentarza komunalnego w Rogoźniku od 45 lat chowana jest również spora część zmarłych mieszkańców Starego Bystrego przynależna do Parafii Rzymskokatolickiej w Rogoźniku./ Aktualnie jest to ok. 120 zamieszkałych domów /. Cały koszt utrzymania cmentarza przypisany jest gminie Nowy Targ a od czterech lat sołectwu Rogoźnik. Sołectwo Rogoźnik ponosi wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika , utrzymaniem cmentarza / koszenie , sprzątanie itp. /, wywozem śmieci z terenu cmentarza oraz zimowym odśnieżaniem drogi dojazdowej do cmentarza.
Zdaniem Rady Sołeckiej samorząd gminy Czarny Dunajec powinien partycypować i czuć się współodpowiedzialny za funkcjonowanie tego cmentarza teraz i w przyszłości.
Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego nr.1/2017 z dn.12.03.2017 r. w dniu 18 grudnia ubiegłego roku zakupiono na poszerzenie cmentarza dz. ewid. nr. 322/14 pow. 0,30 ha. Koszt zakupu tej działki wraz z opłatami notarialnymi i wpisem do księgi wieczystej opiewał na kwotę 60 944,00 zł. Kwotę 50 000, 00 zł. na ten cel przekazał Urząd Gminy Czarny Dunajec a pozostałą kwotę 10 944,00 zł . zapłacił Urząd Gminy Nowy Targ.
Bardzo serdecznie dziękuję Gminie Czarny Dunajec z Panem Wójtem Józefem Babiczem na czele jak również sołtysowi Starego Bystrego Panu Andrzejowi Ligasowi za przekazanie dotacji pieniężnej na ten cel. Dziękuję również wójtowi gminy Nowy Targ za pokrycie pozostałej kwoty.
Na poszerzenie tego cmentarza Rada Sołecka planuje w przyszłości zakupić jeszcze część działki ewid. 306/4 ) o powierzchni 0,20 ha , ewentualnie część działki ewid. Nr.358/8 oraz wykonać nowe ogrodzenie całego , powiększonego już cmentarza. Aktualnie stare ogrodzenie z siatki jest już bardzo zniszczone i nie nadaje się do jakiejkolwiek naprawy.
Zamierzeniem naszym jest również poszerzenie drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej nr. 957 do cmentarza , gdyż aktualna droga ta jest zbyt wąska i ominięcie się dwóch samochodów jest niemożliwe. Ruch na tej drodze w ostatnich latach znacznie się zwiększył. W tym celu konieczny jest zakup działki sąsiadującej z tą drogą tj. dz.ewid.305/6 ) ewentualnie zakup sąsiadującej od strony wschodniej cmentarza działki ewid.358/8 aż do drogi wojewódzkiej.
Utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku kosztowało sołectwo Rogoźnik – 18 938,02 zł. z czego wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi wyniosło 16 093,29 zł. , wywóz śmieci z terenu cmentarza 2 698,80 zł. , zakup paliwa do kosiarki 145,93 zł. Gmina Nowy Targ przeznaczyła dodatkowo kwotę 297,98 zł. na zakup obuwia i odzieży roboczej oraz na zakup środków czystości.

Co roku po przejściu wielkiej wody udrażniane były przejazdy w bród w korycie potoku „Wielki Rogoźnik” umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól. Takie czynności wykonywane były w ciągu roku zazwyczaj dwa razy a koszty tych prac pokrywa Rada Sołecka.

W 2016 roku po raz pierwszy ukazał się rogoźnicki kalendarz. Kalendarz ten w całości był finansowany ze środków sołectwa wsi Rogoźnik. W kalendarzu ukazują się zdjęcia przedstawiające piękne widoki naszej wsi oraz wybrane wydarzenia z życia naszej miejscowości. Dochód ze sprzedaży kalendarzy zostaje przeznaczony na wydanie kalendarza rogoźnickiego w następnym roku oraz na cele promocyjne Sołectwa Rogoźnik.
Kalendarze były rozprowadzane do wszystkich rodzin w naszej miejscowości poprzez rogoźnickich harcerzy.
Kalendarze dotarły również do naszych Rodaków w Chicago. Były rozprowadzane poprzez Klub Parafii Św. Andrzeja Boboli.

Na zaproszenie wójta gminy Bobrowniki P. Arkadiusza Zięby delegacja Rogoźnika udała się dwa razy do śląskiego Rogoźnika w gminie Bobrowniki.
Okazją do pierwszego wyjazdu na Śląsk były uroczystości związane z 792 rocznicą urodzin Rogoźnika oraz 60 – lecie parafii Świętej Jadwigi Śląskiej. Natomiast drugi raz pojechaliśmy na uroczystości odsłonięcia wspaniałego amfiteatru.
Delegacji przewodniczył sołtys Kazimierz Zubek wraz z członkami Rady Soleckiej , panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz prezes OSP Rogoźnik.
Była to wspaniała okazja do nawiązania i poszerzenia współpracy z przedstawicielami śląskiego Rogoźnika.
W lipcu został wykonany w drodze „Na Kusprowym „ nowy 100 m. odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzający wodę z drogi gminnej przez wieś. Koszt wykonania tego ciągu kanalizacji to kwota 32 000 zł. która pochodziła ze środków sołectwa Rogoźnik.
kosztem 29 226,00 zł. został przeprowadzony remont 280 m. odcinka drogi gminnej „ Na Kusprowym”. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem i wyrównany.
Koszt powyższego remontu drogi został pokryty po połowie przez Radę Sołecką wsi Rogoźnik i Urząd Gminy Nowy Targ.

Po raz drugi „ Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ” zorganizowano w dwa kolejne weekendy sierpnia.
Dnia 21 sierpnia 2016 r. na terenie Stadniny Koni “Dworna ” odbyły się X już Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera.
Publiczność miała również okazję obejrzeć występ zespołu regionalnego „Śpis „ z Nowej Białej.
Gościami zawodów jeździeckich byli m. in. wicestarosta nowotarski Władysław Tylka , zastępca wójta Gminy Nowy Targ Marcin Kolasa , Proboszcz parafii Rogoźnik Ks. Andrzej Bukalski , prof. Marian Tischner wraz z małżonką , Prezes Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego i radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Barnaś i sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek.
Jak co roku tradycyjnie odbyła się loteria fantowa w której do wygrania był KOŃ ufundowany w przez Pana Jana Bobka właściciela Stadniny „Dworna „. Zwycięzcą loterii został Adam Kowalczyk z Gronkowa, który wygrał konia o imieniu POGROM.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 45 zawodników z 13 klubów jeździeckich tj.: SJ Pro Nati Ludźmierz, KS *DWORNA* Rogoźnik, Stajnia KONSUL Kościelisko, SK Łopuszna, Stajnia LIDER Wróblówka, RANCHO HAJNOS Czarny Dunajec, MŚK Ranč Čajka Keźmarok SR, KJ Facimiech, Stajnia Mountain Riders Zakopane, Stajnia Białka, LKS Stragona Strzegom, Stajnia Neptuno, KONIE W TATRACH Brzegi oraz zawodnicy niezrzeszeni.
28 sierpnia 2016 r. uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 uroczystą Mszą Świętą dożynkową w kościele parafialnym w Rogoźniku, której przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski. Na Jego ręce przedstawiciele Rogoźnika złożyli wieniec dożynkowy , dary z tegorocznych plonów oraz przekazali bochen chleba upieczonego z mąki z ostatnich zbiorów , miód , oscypek , owoce i wiązanki kwiatów. W ten sposób dziękowano Bogu za plony i proszono o jeszcze lepsze w przyszłym roku. W tym roku starostami dożynek byli Małgorzata Ligas i Stanisław Bukowski.
Po Mszy Świętej wieniec dożynkowy został uroczyście przeniesiony na teren stadionu sportowego gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości dożynkowych połączonych z rodzinnym festynem sportowo – rekreacyjnym.
Wieniec dożynkowy wykonali mieszkańcy Rogoźnika od nr. 121 do 143 oraz Osiedla za Torem. Kształt wieńca dożynkowego który nawiązywał do Światowych Dni Młodzieży wymyśliła Danusia Hajnos .
W trakcie tej części programu sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek wręczył dla Grażyny Hlawacz Lisieckiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku oraz Jana Bobka podziękowania za wielkie zaangażowanie , życzliwość i prace na rzecz społeczności Rogoźnika. Podziękowanie tydzień temu na zawodach otrzymał również pan Prof. Marian Tischner z małżonką.
Na scenie plenerowej podczas całego dnia zaprezentowali się : zespół „AHAJU FUSIÓN BOLIWIA”, kabaret „ MARUSYNIANKI”, góralski zespołu regionalny „POLONIORZE „ z Kościeliska oraz na zakończenie kapela góralska „ CIUPAGA” z Łącka.
Punktualnie o godz.13.00 na murawę boiska sportowego wybiegły drużyny „Skałki” Rogoźnik / Stare Bystre i „Czarnych ” Czarny Dunajec . Zwyciężyła drużyna „ Czarnych ” z Czarnego Dunajca 7-1.
Wokół były rozstawione stoiska z smakołykami. Był grill , tradycyjne góralskie jedzenie , a do tego napoje chmielowe i dobrze zaopatrzony bufet. O wszystko zadbał lokalny samorząd i organizacje : Rada Sołecka Rogoźnik, OSP Rogoźnik , Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik. Na zakończenie była doskonała zabawa z udziałem DJ Stacha.
Przygotowano również wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Przez cały czas trwania imprezy trwała loteria fantowa z której dochód zostanie przeznaczony na cele społeczne miejscowości Rogoźnik , zaś nagrodą główną był tucznik ( czyli świnia) .W tym roku świnia została wylosowana przez Panią Teresę z powiatu limanowskiego.
Patronat honorowy II Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki objęli : Pan Wojciech Kozak – wicemarszałek województwa małopolskiego oraz Pan Jan Smarduch –Wójt Gminy Nowy Targ.

 

2017 r.

 

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Anna Dąbek , Stanisław Kwak , Marek Sproch , Marek Bukowski i Adam Hajnos.

/   Pan Stanisław Kwak 27.08.2017 r. złożył pisemną rezygnacje z członka Rady Sołeckiej. Zebranie Wiejskie w dniu 27 września 2017 r. powyższą rezygnację przyjęło. /  

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos        

             

Rok 2017 to dobry rok dla Rogoźnika , to rok przeprowadzonych dwu wielkich inwestycji w naszej miejscowości.
Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi i instytucji, mieszkańcy Rogoźnika wreszcie doczekali się wspaniałego obiektu sportowego jaką jest sala sportowa przy Szkole Podstawowej jak również odremontowany odcinka drogi głównej przez naszą wieś .
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej rozpoczęła się już w roku 2016.
Przetarg na budowę Sali gimnastycznej ogłoszony został przez Urząd Gminy Nowy Targ dnia 02 marca 2016 r. Został wyłoniony wykonawca : Zakład Remontowo – Budowlany Pana Mariana Sikory z Nowego Targu.
Natychmiast przystąpiono do prac budowlanych które trwały do końca października ubiegłego roku.
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem o wymiarach 20,70 m. x 30,69 usytuowana została na przedłużeniu istniejącego budynku szkoły i połączona przewiązką długości 12,0 mb z istniejącym budynkiem szkoły. Budynek sali gimnastycznej jest niezależną bryłą w której sytuuje się na parterze arenę sali z widownią rozkładaną dla 50 osób. Po zachodniej stronie budynku sali znajduje się zaplecze sanitarne jako odrębna , parterowa dobudówka.
Od strony południowej sali sytuuje się piętrowe zaplecze stanowiące przedłużenie bryły sali.
Na arenie sali lokalizuje się:
– boisko do siatkówki
– boisko do mini koszykówki
– boisko do mini piłki ręcznej.
Podstawowe dane techniczne nowego obiektu:
– kubatura obiektu: 4 985,0 m 3
– Powierzchnia użytkowa – 682,7 m 2
w tym powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej 470,3 m 2
Sala gimnastyczna jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Nowa sala gimnastyczna będzie służyć naszej społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy naszym dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych.
Jestem również przekonany , że z wybudowanej sali gimnastycznej będzie korzystała również pozostała młodsza i starsza społeczność naszej miejscowości.

Końcem roku zakończono remont i modernizację drogi gminnej przebiegającej przez naszą miejscowość. Było to największe i najdroższe zadanie, jakie przyszło nam realizować w ostatnim okresie czasu w naszej miejscowości.
Przedmiotowa droga w ostatnim okresie czasu była w bardzo złym stanie technicznym i wymagała bardzo pilnego remontu.
Dzięki staraniom naszych władz samorządowych gmina Nowy Targ w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″ dla województwa małopolskiego otrzymała dofinansowanie na przebudowę i modernizację tej drogi .
Wniosek wójta gminy Nowy Targ dotyczący przebudowy drogi gminnej nr. K363521 tzw. „Przez Wieś „ w miejscowości Rogoźnik został sklasyfikowany na 1 miejscu wśród 48 wniosków złożonych przez samorządy gminne z województwa małopolskiego. Był to wielki sukces Gminy Nowy Targ i Rogoźnika !
Uzyskana dotacja i środki własne gminy Nowy Targ pozwoliły na przeprowadzenie w 2017 roku przebudowy całego odcinka drogi gminnej „Przez Wieś” o łącznej długości 2,77 km. W ramach planowanych robót wybudowano przy drodze przez całą wieś chodnik dla pieszych szer. 2.28 m. , przebudowano skrzyżowania , wykonano dwie zatoki przystankowe , wyremontowano nawierzchnię asfaltową , przebudowano przepusty drogowe , rowy przydrożne, wyloty kanalizacji deszczowej , zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego.
Dzięki tej inwestycji bezpieczeństwo mieszkańców Rogoźnika oraz estetyka naszej miejscowości uległa znacznej poprawie.
Realizacja tych zadań była ogromnym obciążeniem dla gminy Nowy Targ.
Łączny koszt obu inwestycji to kwota 5 917 610 zł.
Wybudowanie sali gimnastycznej kosztowało 2 028 225,84 zł.
Natomiast modernizacja drogi gminnej przez wieś to kwota rzędu 3 889 384,31 zł. z czego dotacja pana Wojewody Małopolskiego wyniosła 1 790 380 zł.
Rada Sołecka miejscowości Rogoźnik przeznaczyła dodatkowo kwotę 145 229,00 zł. na wykonanie ponadplanowych koniecznych prac przy remoncie tej drogi.
W imieniu całej społeczności Rogoźnika pragnę dzisiaj po raz kolejny bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tych inwestycji.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę wójta Gminy Nowy Targ Pana Jana Smarducha. To dzięki staraniom pana wójta zrealizowane zostały te dwie wielkie inwestycje. Słowa uznania i podziękowania kieruję również na ręce zastępcy wójta Gminy Nowy Targ Pana Stanisława Szeligi.
Dziękuję wszystkim radnym Gminy Nowy Targ za akceptację odważnej konstrukcji projektów budżetu. Dziękuję za przekazanie tak dużych środków finansowych na ten cel.
Temat rozbudowy cmentarza komunalnego w Rogoźniku to kolejna sprawa którą Rada Sołecka zajmowała się w 2017 roku.
W szybkim tempie ubywa na cmentarzu miejsca na pochówek zmarłych. W związku z powyższym zachodzi konieczność pilnego powiększenia cmentarza. Poczynione zostały już w tym kierunku pierwsze działania a mianowicie zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego nr.1/2017 z dn.12.03.2017 r. w dniu 18 grudnia zakupiono na poszerzenie cmentarza dz. ewid. nr. 322/14 pow. 0,30 ha. Koszt zakupu tej działki wraz z opłatami notarialnymi i wpisem do księgi wieczystej opiewa na kwotę 60 944,00 zł. Kwotę 50 000, 00 zł. na ten cel przekazał Urząd Gminy Czarny Dunajec a pozostałą kwotę 10 944,00 zł . zapłacił Urząd Gminy Nowy Targ.
W 2017 r. uregulowany został stan prawny naszego cmentarza komunalnego. Od początku powstania cmentarza czyli od 1971 roku nikt nie zadbał , aby stan własnościowy tego cmentarza został uregulowany. Regulacja stanu prawnego kosztowała 4 980,00 zł. i została pokryta przez Urząd Gminy w Nowym Targu. Z tego tytułu Rada Sołecka poniosła również koszty w wysokości 2 300,00 zł.
Utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku w 2017 roku kosztowało  sołectwo Rogoźnik 18 309,89 zł. z czego wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi wyniosło 16 542,02 zł. , wywóz śmieci z terenu cmentarza 1 619,00 zł. , zakup paliwa do kosiarki 148,86 zł.
Gmina Nowy Targ przeznaczyła dodatkowo kwotę 297,98 zł. na zakup obuwia i odzieży roboczej oraz na zakup środków czystości.
W sierpniu zostało wykonane czyszczenie rowu przy drodze gminnej przez wieś na odcinku od nr. 1 do wylotu rowu do potoku Wielki Rogoźnik. Koszt wykonania tych prac to kwota 2 500,00 zł ., został pokryty ze środków sołectwa Rogoźnik.
Po przejściu wielkiej wody udrożnione zostały przejazdy w bród w korycie potoku „Wielki Rogoźnik” umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól. Taką czynność wykonano w ciągu ubiegłego roku jeden raz a koszt tych prac to kwota 2 000,00 zł.
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Rogoźnik w 2017 r. kosztowało nasze sołectwo 12 158,11 zł.
W lecie został wykonany w naszej miejscowości cząstkowy remont dróg po okresie zimowym. Koszt 16 477,77 zł. pokrył Urząd Gminy Nowy Targ .
Jak co roku dbaliśmy o czystość i estetykę naszej wsi. Między innym dwa razy w ciągu roku była koszona część byłego torowiska od strony Starego Bystrego ( ok.500 m.).
Na każdym z pięciu przystanków autobusowych zamontowany jest kosz na śmieci. Opróżnianie koszy pokrywane jest ze środków sołectwa. Wykonane zostały bieżące prace porządkujące naszą wieś.
Utrzymanie porządku w 2017 r. na terenach należących do Sołectwa Rogoźnik kosztowało 1 436,50, zł.
W 2017 roku kwotą 3 927,29 zł. wsparliśmy finansowo naszą szkołę podstawową.
Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. J. Tischnera w Rogoźniku zapełnia się szopkami. Szkolny konkurs szopek jest dziś najważniejszym wydarzeniem związanym z Bożym Narodzeniem w gminie Nowy Targ. W XXI edycji konkursu nadesłano 66 szopek z 16 szkół podstawowych naszej gminy.
Rada Sołecka na ten cel przeznaczyła kwotę 538,24 zł.
W dniach 5-6 października 2017 r. odbył się XVII Rajd Szkół Tischnerowskich organizowany przez Szkołę Podstawową im. ks. prof. J. Tischnera w Rogoźniku. W rajdzie brało udział 9 szkół podstawowych noszących imię ks. profesora z terenu Małopolski oraz Śląska. Ponadto na zaproszenie organizatorów pozytywnie odpowiedziała Szkoła Podstawowa w Zavaznej Porubie ze Słowacji, która współpracuje z Gminą Nowy Targ.
Całe przedsięwzięcie miało na celu integrację szkół tischnerowskich oraz przybliżenie miejsc związanych z patronem. Rajdy tych szkół są organizowane corocznie przez kolejne szkoły, w tym roku miano organizacji przypadło szkole z Rogoźnika.
Na ten cel Rada Sołecka przeznaczyła kwotę 2 000,00 zł.
W naszej miejscowości aktywnie działa również Związek Harcerstwa Polskiego skupiony przy Szkole Podstawowej. Rada Sołecka dofinansowała w 2017 roku działalność naszych harcerzy i zuchów kwotą 1 905,70 zł.
16 czerwca po raz pierwszy na stadionie sportowym w Rogoźniku zorganizowano festyn rodzinny. Uczniowie szkoły podstawowej i ich rodzice obchodzili Święto Rodziny. Zabawa była znakomita. Wszyscy mogli wesoło i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Tradycyjnie już uczniowie pochwalili się swoimi występami tanecznymi i wokalnymi, które były bardzo interesujące i pomysłowe. Występom towarzyszyły rodzinne rozgrywki sportowe . Był oczywiście pyszny poczęstunek , który zorganizowali rodzice naszych dzieci.
Harcerze pokazywali dzieciom jak należy udzielać pierwszej pomocy.
Ze środków Urzędu Gminy Nowy Targ została zakupiona do Sali gimnastycznej wykładzina dywanowa / 3 100,80 zł. / , dozowniki do mydła / 2 435,00 zł. / , wyklejenie szyb folią w sali gimnastycznej / 1 070,00 zł. / oraz wykonane zostały prace malarskie / 7 257,00 zł. /
Końcem roku przed głównym wejściem do budynku szkoły położono nową kostkę brukową za wykonanie której zapłacił Urząd Gminy Nowy Targ.

Tradycyjnie jak co roku wspieraliśmy finansowo również naszą Ochotnicza Straż Pożarną.
Ze środków sołeckich przeznaczyliśmy kwotę 3 950,00 zł. na remont schodów wejściowych do remizy OSP.
Kwotę 3 000,00 zł. przekazaliśmy na wykonanie odwodnienia budynku remizy.
Na wykorytowanie i utwardzenie terenu przed położeniem kostki brukowej przed remizą przeznaczyliśmy kwotę       3 000,00 zł.
Wyłożenie kostką terenu przed budynkiem remizy kosztowało sołectwo Rogoźnik 13 407,00 zł.
Ze środków sołeckich pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 154,94 zł.
Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając kwotę 991,31 zł. na zakup niezbędnych urządzeń gospodarstwa domowego.
Nasze panie jak co roku aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy.
22 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej odbył się II Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Targ. Celem przeglądu było umożliwienie zaprezentowania umiejętności aktorskich i śpiewaczych gospodyń zrzeszonych w KGW na terenie Gminy Nowy Targ.
Na scenie zaprezentowały się gospodynie z 11 wsi nowotarskiej gminy.
W przeglądzie nie mogło zabraknąć Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Rogoźnika, które zaprezentowały się na scenie w skeczu “Poli sie”.
Nasze Gospodynie pokazały, że nie tylko w kuchni czują się dobrze ale również posiadają talenty aktorskie i wokalne, czego dowodem były gromkie brawa od zgromadzonej na sali publiczności i zajęcie I miejsca w tym przeglądzie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku reprezentowały panie w następującym składzie: Zofia Komperda , Danuta Hajnos , Maria Bukowska , Maria Murzydło oraz Anna Król.
Nasze panie reprezentowały również naszą miejscowość na kolejnym konkursie potraw regionalnych w Łopusznej jak również podczas wyjazdu do śląskiego Rogoźnika.
Na Panie z Naszego Koła Gospodyń Wiejskich zawsze można liczyć i za to im dzisiaj serdecznie dziękuje.
Dnia 27 maja na zaproszenie wójta gminy Bobrowniki P. Arkadiusza Zięby udała się do Rogoźnika delegacja naszej miejscowości . Delegacji ubranej odświętnie w stroje regionalne przewodniczył sołtys Kazimierz Zubek wraz z członkami Rady Soleckiej oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Okazją do wyjazdu na Śląsk były uroczystości związane z 792 rocznicą urodzin Rogoźnika oraz 60 – lecie parafii Świętej Jadwigi Śląskiej.
O godz. 12.00 w parafialnym kościele Świętej Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku odbyła się uroczysta Msza Święta jubileuszowa w której to uczestniczyliśmy i wspólnie z tamtejszymi parafianami , przedstawicielami lokalnego i gminnego samorządu dziękowaliśmy Banu Bogu za 60 lat parafii.
W swojej homilii ksiądz przepięknie nawiązał do historii obydwu Rogoźników i Parafii. Wspólnie modliliśmy się do patronów obydwu parafii a mianowicie do Świętej Jadwigi Śląskiej i Świętego Andrzeja Boboli.
Po zakończonej Mszy Świętej nasza delegacja została zaproszona przez sołtysa Rogoźnika P. Andrzeja Szymanka do Domu Kultury na obiad i poczęstunek.
Następnie Wójt gminy Bobrowniki zapoznał nas z atrakcjami Rogoźnika i całej gminy Bobrowniki. Przy pomocy wynajętego samochodu miejsca te osobiście zwiedziliśmy .
Dobrze układa się współpraca z Klubem sportowym „ Skałka ”.
Rada Sołecka przeznaczyła w ubiegłym roku na wyposażenie i funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwotę 9 987,75 zł.
Zakupiono i zamontowano Lampę halogenową przed wejściem głównym do szatni – 178,00 zł.
Za kwotę 307,50 wykonany został przegląd pieca gazowego.
Wykonano 5 dużych i 4 małe stoły przeznaczając na ten cel kwotę 2 500,00 zł.
Wymieniony został moduł sensora systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej na stadionie. Koszt – 553,50 zł.
Za kwotę 155,00 zł. zostały zakupione dwie deski do WC , które uległy zniszczeniu.
Budynek szatni musi mieć zapewnione ogrzewanie , w zeszłym roku przeznaczono na ten cel kwotę 4 591,81 zł. Natomiast na energie elektryczną zużytą na tym obiekcie sportowym zapłaciliśmy kwotę 1 701,94 zł.
W budynku tym przez cały rok działała świetlica wiejska w której dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe mogły się spotkać i mile spędzić wolny czas.
Jak co roku zostało również udrożnione odwodnienie boiska sportowego po powodzi. Chodzi o prace odmulające wylot odwodnienia boiska do potoku Wielki Rogoźnik.
Urząd Gminy Nowy Targ w 2018 roku na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych przekazał klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwotę 19.000 zł. W tym roku nasz klub sportowy na ten cel otrzyma kwotę 20 000,00 zł.
Na oświetlenie uliczne , konserwację oświetlenia i dzierżawę majątku sieciowego w 2017 roku w naszej miejscowości wydatkowaliśmy kwotę 18 938, 88 zł.
Kolejne lampy uliczne rozświetliły ulice na terenie Rogoźnika.
Końcem maja zamontowano 8 lamp na odcinku drogi gminnej od numeru Rogoźnik 1 do drogi wojewódzkiej 957 .
Oświetlenie tego odcinka ulicy wykonano zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Rogoźnik z 2016 r.
Oświetlenie to kosztowało 39 667,50 zł. i zostało pokryte po połowie przez sołectwo Rogoźnik i gminę Nowy Targ.
Wykonawcą oświetlenia był Zakład instalatorstwa elektrycznego Klukoszowski Józef z Nowej Białej.
Dzięki tej inwestycji wszyscy poczujemy się bardziej bezpieczni.
W 2017 roku zakupiono kolejnych dziewięć oświetleniowych dekoracji świątecznych , które w okresie świąt Bożego Narodzenia przyozdobiło naszą miejscowość i podkreśliło świąteczny nastrój. Aktualnie mamy już na stanie 18 takich świątecznych oświetleń.

W 2017 roku po raz drugi ukazał się rogoźnicki kalendarz na rok 2018.

W dniach 13 i 20 sierpnia odbyły się „ III Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ”.
Dnia 13 sierpnia 2017 r. na terenie Stadniny Koni “Dworna ” odbyły się XI już Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera , a 20 sierpnia odbyły się dożynki rogoźnickie połączone z z rodzinnym festynem sportowo – rekreacyjnym. Po raz drugi w Rogoźnickich Dniach Sportu i Rozrywki gościliśmy delegację Rogoźnika z gminy Bobrowniki z z Panią vice wójtem gminy Bobrowniki i sołtysem Rogoźnika P. Andrzejem Szymankiem na czele. Wieniec dożynkowy na te uroczystości wykonali mieszkańcy Rogoźnika od nr. 1 do 60 . Kształt wieńca dożynkowego był pomysłem Danusi Hajnos.
Po raz kolejny patronat honorowy imprezie objął wicemarszałek województwa małopolskiego Pan Stanisław Sorys. Swoim patronatem imprezę objął również Pana Starosta nowotarski Krzysztof Faber oraz wójt gminy Nowy Targ Pan Jan Smarduch.
Tradycyjnie już co roku w trakcie uroczystości wręczyłem statuetki z podziękowaniami za wielkie zaangażowanie , życzliwość i pracę na rzecz społeczności Rogoźnika.
W 2017 roku takie statuetki z podziękowaniami otrzymali : Wójt Gminy Nowy Targ Pan Jan Smarduch , Proboszcz Parafii Rogoźnik Ks. Andrzej Bukalski , Panie z Koła Gospodyń Wiejskich I Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku.

2018 rok

 

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Anna Dąbek , Marek Sproch , Marek Bukowski i Adam Hajnos.      

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos        

 

W listopadzie firma ” Kiernia ” z Ratułowa wykonała nowy dywanik asfaltowy na drodze gminnej nr. K363512 “Koło wapiennika” w Rogoźniku. Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości 312 mb , szer. 3,10 cm. wraz z wyrównaniem istniejącej podbudowy.
Koszty powyższego remontu w wysokości 105 460,31 zł. pokryło po połowie sołectwo Rogoźnik oraz Urząd Gminy Nowy Targ.

Rok 2018 to rok uzgadniania inwestycji pod nazwą ” Przebudowa istniejących koryt otwartych oraz wylotów wód opadowych odprowadzających wody deszczowe z drogi gminnej tzw. “Przez Wieś ” do pobliskiego rowu melioracyjnego.” Powyższe uzgodnienia kosztowały sołectwo Rogoźnik 9 225,00 zł. Na powyższą inwestycję nie posiadamy jeszcze stosownego pozwolenia wodno – prawnego.
Pod koniec 2018 roku zostały zamontowane dwie wiaty przystankowe przy nowo wyremontowanej drodze gminnej przez wieś tj. przy szkole oraz w dolnej części miejscowości.
Zakup i montaż nowych wiat przystankowych został sfinansowany w całości ze środków sołectwa Rogoźnik i wyniósł 10 578 zł. Oczekiwanie na środek transportu jest teraz bardziej przyjemniejszy , gdyż można sobie usiąść na ławeczkę i schronić się przed wiatrem , deszczem czy w zimie przed śniegiem.
W tym roku planujemy wykonać i zamontować drewnianą wiatę przystankową przy naszym kościele parafialnym która będzie wykonana w stylu regionalnym.

W 2018 roku Szkołę Podstawową wsparliśmy kwotą 7 322,03 zł. a mianowicie :
1./ Usługa gastronomiczna związana z otwarciem sali gimnastycznej – 2 900,00 zł.
2./ Zakup farb i pędzli – 239,60 zl.
3./ Zakup pompy zatapialnej i oprzyrządowania – 608,38 zł.
4./ Zakup 11 sztuk rolet tekstylnych – 2 130,04 zł.
5./ Zakup artykułów papierniczych – 611,10 zł.
6./ Zakup laminatora , folii i niszczarki – 734,37 zl.

W 2018 roku OSP Rogoźnik wsparliśmy kwotą 11 738,49 zł. a mianowicie :
1./ Zakup mundurów – 3 927,00 zł.
2./ Wykonanie szafy przesuwnej – 3 000,00 zł.
3./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy – 4 811,49 zł.
4./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy – 5 154,94 zł.

Rada Sołecka przeznaczyła w 2018 roku na funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwotę 10 380,44 zł.
– naprawa pieca gazowego – 928,65 zł.
– zakup nawozów na boisko sportowe – 2 834,00 zł.
– remont odwodnienia boiska sportowego – 400,00 zl.
– zakup impregnatu do drewna w celu pomalowania ławek – 244,50 zł.
– zakup opryskiwacza , zamków do drzwi – 232,88 zl.
– zapłacono ogrzewanie szatni – 2 864,22 zł.
– zapłacono energię elektryczną zużyta na obiekcie sportowym – 2 876,19 zł.

W budynku tym przez cały rok działała świetlica wiejska w której dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe mogą się spotkać i mile spędzić wolny czas.

Urząd Gminy Nowy Targ przekazał na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych przekazał klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwotę

20 000 zl.
Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając kwotę 1 000, 00 zł.

W 2018 roku utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku kosztowało sołectwo Rogoźnik

18 562,49 zl. z czego wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi wyniosło 18 045,75 zł. , wywóz śmieci z terenu cmentarza – 3 715,91 zl. , zakup paliwa do kosiarki – 211,85 zł. i naprawa podkaszarki – 304,89 zl.

08 grudnia 2018 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przywołaliśmy i uczciliśmy pamięć o tych, którzy walczyli dla Ojczyzny.
W roku, gdy obchodziliśmy 100-lecie niepodległości Rzeczpospolitej, przy ludźmierskim sanktuarium zostali upamiętnieni “w sercach i na kamieniu” mieszkańcy Rogoźnika oraz parafii Ludźmierz, którzy walczyli o wolną Polskę w latach 1914-1945.
Ich imiona można odczytać na tablicach, które znajdują się na Pomniku Niepodległości.
W uroczystościach wzięli licznie udział mieszkańcy Rogoźnika , poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej oraz OSP Rogoźnik , uczniowie , nasze zuchy oraz harcerze.
Wiązankę biało czerwonych kwiatów pod pamiątkowymi tablicami złożył w imieniu wszystkich mieszkańców Rogoźnika sołtys Kazimierz Zubek.
Budowę Pomnika Niepodległości kwotą 5 000,00 zl. wsparło finansowo również Sołectwo Rogoźnik.

12 sierpnia w Stadninie Koni *DWORNA* w Rogoźniku odbył się XII Gminne Zawody Jeździeckie noszące imię ks. profesora Józefa Tischnera. Zawody te odbyły się w ramach „ IV ROGOŹNICKICH DNI SPORTU I ROZRYWKI „.
W tym roku zawody rozpoczęły się konkursem ujeżdżenia KL.L1 o puchar Stadniny Koni *DWORNA*. Następnie przeprowadzono jeszcze trzy konkursy w skokach przez przeszkody o puchar Sołtysa Rogoźnika, o puchar rodziny Tischnerów oraz o puchar Wójta Gminy Nowy Targ. Po zakończeniu każdego konkursu zwycięzcy otrzymali puchary , nagrody oraz pamiątkowe flots-y.
Również właściciel koni DWORNA otrzymał od słowackich przyjaciół puchar.
Tradycyjnie odbyła się także loteria fantowa. Główna nagroda w postaci konia powędrowała do Pani Anety Baraniak z Szaflar. Podczas zawodów można było podziwiać wystawę malarstwa Pani Marii Dudek z Gronia i Pana Stanisława Bąka z Hałuszowej . W trakcie trwania imprezy można było posłuchać rodzinnej muzyki Gąsieniców –Giewont z Kościeliska.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 33 zawodników z 11 klubów jeździeckich tj.: KS Bór Toporzysko, KS *DWORNA* Rogoźnik, Stajnia “LIDER” Wróblówka, Stajnia KONSUL Kościelisko, SK Łopuszna, KJ Facimiech, KJ Czarny Dunajec, Stajnia Baskil – Nowy Targ, JO MŚK Keźmarok Ranč Čajka, Konie w Tatrach.
Niedziela 19 sierpnia przywitała wszystkich przepiękną pogodą i słońcem.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 uroczystą Mszą Świętą dożynkową w kościele parafialnym w Rogoźniku, której przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski.
W tym roku starostami Dożynek byli Małgorzata Panek i Piotr Kwak z Rogoźnika oraz Barbara Chlebek i Stanisław Staszel ze Starego Bystrego.
Po Mszy Świętej wieńce dożynkowe zostały uroczyście przewiezione dorożkami na teren stadionu sportowego , gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości dożynkowych połączonych z rodzinnym festynem sportowo – rekreacyjnym.
Na początku głos zabrał sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek.
Wieniec dożynkowy wykonali mieszkańcy Rogoźnika od nr. 61 do 120.
Pomysłodawczynią rogoźnickiego wieńca dożynkowego i osobom koordynującą była Danusia Hajnos.
Tradycyjnie już co roku w trakcie uroczystości dożynkowych sołtys Kazimierz Zubek przekazuje statuetki z podziękowaniami za wielkie zaangażowanie , życzliwość i pracę na rzecz społeczności Rogoźnika. W tym roku takie podziękowanie otrzymał Klub Parafii Świętego Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago. Podziękowanie odebrała w imieniu Klubu Sylwia Kozielec ubiegłoroczna królowa Związku Podhalan Ameryki Północnej.
Na scenę został następnie poproszony sołtys Rogoźnika w gminie Bobrowniki Pan Andrzej Szymanek.
Sołtysi Rogoźnika wymienili się ze sobą drobnymi upominkami a Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku zostało dodatkowo obdarowane pięknym drzewem akacją.
Na scenie plenerowej podczas całego dnia zaprezentowali się: kapela góralska „ HAJDUK” ze Szczyrku , zespół „GIGANCI „ z Zakopanego , zespół „ AHAJU FUSION BOLIWIA „ z Boliwi , oraz
zespół „FIŚ BAND”.
Punktualnie o godz.12.45 na murawę boiska sportowego wybiegły drużyny „Skałki” Rogoźnik / Stare Bystre i „Podgórki” Krauszów . Po zaciętym meczu zwyciężył zespól z Krauszowa 1-0.
Na zakończenie była zabawa z udziałem zespołu „FIŚ BAND ”oraz DJ Stacha. Młodzież bawiła się do późnych godzin nocnych.
Przygotowano również wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Przez cały czas trwania imprezy trwała loteria fantowa „Wspieraj Rogoźnik „ z której dochód zostanie przeznaczony na cele społeczne miejscowości Rogoźnik , zaś nagrodami głównymi była koza oraz tucznik ( czyli świnia) . Tego roku koza powędrowała do Pawła Kwaka z Rogoźnika a świnia do Zbigniewa Łapki ze Starego Bystrego.
Podczas uroczystości IV Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki Pan Stanisław Barnaś radny Sejmiku Województwa Małopolskiego w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy wręczył sołtysowi Rogoźnika Kazimierzowi Zubek srebrną odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.
W uzasadnieniu odznaczenia czytamy:
„Kazimierz Zubek w swojej karierze samorządowca , społecznika pełni funkcje mające bezpośrednie przełożenie na obywatela. W tym czasie udało mu się doprowadzić między innymi do powstania bardzo ważnych inwestycji dla swojej miejscowości i regionu , oto ważniejsze z nich : wybudowanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 957 , stadion sportowy , most na rzece Rogoźnik , sala gimnastyczna przy szkole podstawowej , zmodernizowanie drogi gminnej przez całą wieś Rogoźnik. Mocno wspiera działania Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Chatka „. Jest organizatorem imprez sportowo – widowiskowych na terenie gminy , Dożynek Gminnych i innych imprez kulturalnych. Działa aktywnie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku . Jego wielkie zaangażowanie się na rzecz sportu , kultury , tradycji i otwarcie na potrzeby innych dały się poznać w trakcie kontaktów ze społeczeństwem. Zaangażowanie Pana Kazimierza Zubek w działalność społeczno – kulturalno – sportową , zasługuje na wielkie słowa uznania. Jego postawa jest godna naśladowania przez innych.
Pan Kazimierz Zubek jest osobą skromną i uczciwą , w społeczeństwie cieszy się wielkim szacunkiem i uznaniem. W swojej działalności zawodowej i społecznej nie zapomniał o najważniejszym tzn. bycia człowiekiem dla innych. Jest autorytetem godnym naśladowania „.
Przypomnijmy, Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski to wyróżnienie, które przyznawane jest za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu. Symbolika odznaki jest ściśle związana z regionem, a inspirację dla niej stanowi krzyż na Wielkim Giewoncie, który jest najbardziej rozpoznawalną górą regionu i kraju.
Na Rogoźnickich Dniach Sportu i Rozrywki gościła również nowotarska Policja oraz Rogoźnicka Ochotnicza Straż Pożarna. W ramach spotkania dzieci mogły zapoznać się ze sprzętem policyjnym czy strażackim, wsiąść do radiowozu czy samochodu strażackiego i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dzieci choć na chwilę mogli się poczuć policjantami czy strażakami.
Policjanci i strażacy opowiadali dzieciom o swojej pracy. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Patronat honorowy: Wojciech KOZAK – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Krzysztof FABER – Starosta nowotarski,Jan SMARDUCH – Wójt Gminy Nowy Targ.

2019 rok

 

Do 07 kwietnia 2019 r.

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Anna Dąbek , Marek Sproch , Marek Bukowski i Adam Hajnos      

Radny Gminy Nowy Targ : Adam Hajnos        

 

Od 07.04.2019 r.

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Danuta Hajnos , Marek Sproch , Stanisław Górz , Paweł Łaba , Adam Pałka.      

Radny Gminy Nowy Targ : Marek Sproch.         

 

Rok 2019 to niestety kolejny rok uzgadniania inwestycji pod nazwą ” Przebudowa istniejących koryt otwartych oraz wylotów wód opadowych odprowadzających wody deszczowe z drogi gminnej tzw. “Przez Wieś ” do pobliskiego rowu melioracyjnego.
Wnioskiem z dnia 18.12.2018 r. Wójt Gminy Nowy Targ zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodno – prawnego na wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego odprowadzającego wody do potoku Wielki Rogoźnik. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po wielomiesięcznym oczekiwaniu decyzją z dnia 17 września 2019 r. udzieliło stosownego pozwolenia wodno-prawnego. Aktualnie oczekujemy ze starostwa nowotarskiego otrzymania niezbędnego pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu stosownego pozwolenia zostanie rozpisany przetarg i wyłonienie wykonawcy tych robót. Jesteśmy przekonani , że w tym roku inwestycja ta zostanie pozytywnie zakończona.
Projekt budowlany tej inwestycji kosztował sołectwo Rogoźnik 7 995,00 zł.
W związku z brakiem niezbędnych pozwoleń inwestycja ta nie doszła w 2019 r. do realizacji. Zabezpieczona w budżecie Sołeckim kwota na ten cel nie została wykorzystana lecz przesunięta do realizacji w budżecie na 2020 rok.
Nawiązując do tego tematu kosztem 7 800 ,00 zł. firma „KIETA” Usługi Ogólnobudowlane ze Starego Bystrego wyczyściła z namułu 720 metrowy rów odprowadzający wodę z drogi gminnej na odcinku od boiska sportowego do ujścia rowu do potoku Wielki Rogoźnik jak również wyremontowała 22 znajdujące się nim przepusty montując nowe rury średnicy fi 600. Na ten cel ze środków sołectwa Rogoźnik przeznaczono kwotę 17 332,87 zł. na zakup rur oraz 8 379,98 zł. na zakup kruszywa w firmie „ Bryjax „ w Długopolu. Ogólny koszt tej inwestycji to kwota 33 512,85 zł.

Kosztem 6 500 ,00 zł. został wykonany remont częściowy odcinka drogi gminnej „ Na Sklepnikowym ”. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem i wyrównany.
Wykonano cząstkowy remont dróg gminnych w naszej miejscowości po okresie zimowym. Koszt 24 224,00 zł. pokrył Urząd Gminy Nowy Targ .
Po przejściu wielkiej wody udrożnione zostały przejazdy w bród w korycie potoku „Wielki Rogoźnik” umożliwiające dojazd rolników dojazd do swoich pól. Takie czynności wykonano w ciągu roku dwa razy a koszt tych prac to kwota 2 200,00 zł.
Na początku czerwca została zamontowana przy drodze gminnej koło kościoła parafialnego w Rogoźniku nowa wiata przystankowa.
Powyższa wiata została wykonana z drewna w stylu regionalnym i upiększyła wizerunek naszej miejscowości. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej został sfinansowany w całości ze środków sołectwa Rogoźnik i wyniósł 20 000,00 zł.

Sołectwo jest odpowiedzialne również za prawidłowe odśnieżanie dróg gminnych w obrębie Sołectwa Rogoźnik w okresie zimowym. Odśnieżanie dróg i chodników kosztowało nas w 2019 roku 27 536,65 zł.
Praca przy odśnieżaniu rejestrowana jest za pomocą zamontowanych GPS – ów.
Na oświetlenie uliczne , konserwację oświetlenia i dzierżawę majątku sieciowego w naszej miejscowości wydatkowaliśmy kwotę 27 589,64 zł.
Montaż i demontaż ozdób świątecznych w okresie bożonarodzeniowym to kwota 2 066,58 zł.
Rada Sołecka wspierała również naszą szkołę podstawową. W 2019 roku przeznaczyliśmy ogólnie na ten cel 4 964,76 zł. a mianowicie :
1./Kwotą 500,00 wsparliśmy Gminny Konkurs Szopek ,
2./Na zakup rejestratora cyfrowego i kamerę przeznaczyliśmy kwotę 1 465,00 zł.
3./Na zakup nart , wiązań i butów przeznaczono kwotę 2 999,76 zl.
Wspieraliśmy również OSP Rogoźnik.
W 2019 roku OSP Rogoźnik wsparliśmy kwotą 9 672,18 zł. a mianowicie :
1./ Zakupiono umundurowanie za kwotę 1 967,00 zł.
2./ Za kwotę 507,15 zł. zakupiono tacki , talerze oraz niezbędne przedmioty do organizacji Gminnych Zawodów
Sportowo-pożarniczych.
3./ Za kwotę 1 444,40 zł. zakupiono pralkę marki BOSCH oraz niezbędne oprzydządowanie do jej podłączenia.
4./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota
5 753,63 zł.
Ważna dla mieszkańców jest też idea wspierania kultury fizycznej i utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Dobrze układała się współpraca z Klubem sportowym „ Skałka ”.
Rada Sołecka przeznaczyła w ubiegłej kadencji na funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwotę 12 725,64 zł. a mianowicie :
1./ Zakupiono za 612,90 zł. przedłużacz bębnowy , linkę stalową 250 mb. na naprawę
piłkochwytów oraz 30 mb. węża ogrodowego do celów porządkowych.
2./ 369,00 zł. zapłacono za usunięcie awarii elektrycznej na stadionie sportowym.
3./ 2 600,00 zł. zapłacono za remont odwodnienia w budynku szatni.
4./ 163,97 zł. zapłacono za zakup żarówek na obiekt stadionu.
5./ Kwota 693,96 zł. została przeznaczona na zakup środków czystości.
6./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie . Na ten cel została wydatkowana kwota 8 285,80
zł.

W budynku tym przez cały rok działała świetlica wiejska w której dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe mogły się spotkać i mile spędzić wolny czas.

Urząd Gminy Nowy Targ przekazał w 2019 r. klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwotę 19 000,00 zł. na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych.

Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając na ten cel kwotę 999,99 zł.
Temat rozbudowy cmentarza komunalnego w Rogoźniku to kolejna sprawa którą Rada Sołecka zajmowała się w minionym roku. Pomimo usilnych starań dotyczących zakupu terenu pod poszerzenie cmentarza nie posunęliśmy się ani o krok. Rozmowy w tym temacie będą w dalszym ciągu czynione.
Utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku w 2019 roku kosztowało sołectwo Rogoźnik 22 696,72 zł. a mianowicie :
1./ Wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi to koszt – 17 053,09 zł.
2./ Środki czystości , paliwo do kosiarki i zakup obuwia to koszt 400,85 zł.
3./ Wywóz śmieci z cmentarza to koszt 4 153,42 zł.
Utrzymanie porządku na terenach należących do Sołectwa Rogoźnik kosztowało w 2019 r. nasze sołectwo 4 151,12 zł.
W dniu 3 lipca na boisku sportowym w Rogoźniku odbyło się spotkanie poetów szeroko rozumianego Podhala i Gości, na które zaprosił Sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek
I Watra Rogoźnicka odbyła się w plenerze, przy pięknej letniej pogodzie.
Kilkunastu poetów dokonało „wizji lokalnej” odbywając niezapomnianą przejażdżkę bryczkami po naszej miejscowości. Potem wszyscy zasiedli przy zastawionym stole i każdy przedstawił rąbek swej twórczości. Gdy słońce zbliżyło się do Babiej Góry, rozpoczęło się pieczenie kiełbasek, wywiady i snucie dalszych planów. Na zakończenie mocne postanowienie powrotu i napisanie strof o Rogoźniku. Wydarzenie to chcemy kontynuować również i w tym roku. Jest to na pewno forma promocji naszej wsi a docelowo chcemy wydać tomik poezji z wierszami o Rogoźniku.
Serdeczne podziękowania dla właściciela Stadniny Koni “Dworna ” P. Jana Bobka oraz P. Stanisława Bieli za wspaniałą przejażdżkę dorożkami konnymi po pięknych zakątkach Rogoźnika.
Na terenie Rogoźnika znajduje się kilka starych zabytkowych kapliczek, które wymagają niezbędnego szybkiego remontu.
Obiecałem na początku tej kadencji , że w miarę pozyskanych środków finansowych stan ten chciałbym zmienić.
I powoli udaje się to robić a mianowicie : 28 listopada 2019 r. została podpisana w Krakowie umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rogoźnik dotycząca wykonania prac konserwatorskich kapliczki pod wezwaniem Najświętszego serca Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny Królowej Świata. Jest to kapliczka z początków XIX w. która znajduje się na granicy Rogoźnika i Starego Bystrego.
Kapliczka ta zostanie w tym roku pod nadzorem konserwatora zabytków kompleksowo odremontowana. Na ten cel otrzymaliśmy kwotę 39 407,50 zł.
Jakość naszych kapliczek świadczy przecież o naszej tożsamości. Celem takich remontów jest również zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej naszej miejscowości.
Zamierzeniem moim jak i Rady Sołeckiej jest również wydanie w przyszłości monografii naszej miejscowości opisującej długą historię naszej wsi. W tym celu od dłuższego okresu czasu gromadzimy stare zdjęcia , pamiątki i dokumenty związane z miejscowością Rogoźnik.
Stare fotografie i dokumenty są jednym z najprostszych i najlepszych sposobów przywoływania przeszłości, pobudzają zainteresowanie historią oraz zachęcają do jej poznawania.
Niezbędne było również w tym celu zaangażowanie fachowca z tej dziedziny który przeszuka wszelkie archiwa państwowe czy kościelne w celu pozyskania jak najwięcej materiałów archiwalnych dotyczących naszej wsi. Na ten cel udało się również pozyskać zewnętrzne środki finansowe z Urzędu Województwa Małopolskiego.
Takie monografie ma już spora ilość naszych podhalańskich wsi dlaczego i my nie możemy mieć spisanej historii Rogoźnika. Monografia Rogoźnika nigdy w historii Rogoźnika jeszcze nie powstała więc najwyższy czas to uczynić !

W 2016 roku po raz pierwszy ukazał się rogoźnicki kalendarz który jest teraz wydawany co roku. Tak było i 2019 roku. Kalendarz w całości jest finansowany ze środków sołectwa wsi Rogoźnik które pochodzą ze sprzedaży kalendarzy w roku poprzednim.
Wydawane kalendarze są formą promocji naszej wsi.

Co roku pod koniec sierpnia odbywają się w naszej miejscowości dwudniowe „Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ”.
Na terenie Stadniny Koni “Dworna ” organizowane są Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera które cieszą się sporym zainteresowaniem a tydzień później dożynki połączone z rodzinnym festynem sportowo – rekreacyjnym.
Na scenie plenerowej w ubiegłym roku prezentowały się zespoły regionalne i muzyczne. Wokół były rozstawione stoiska ze smakołykami. Był jak zawsze grill , tradycyjne góralskie jedzenie , a do tego dobrze zaopatrzony bufet. Mieszkańcy i ich liczni goście ucztowali przy biesiadnych stołach, podziwiając kolejne występy.
Wieniec dożynkowy wykonali mieszkańcy Rogoźnika od nr. 121 – 143 oraz mieszkańcy Osiedla Za Torem. Pomysłodawczynią rogoźnickiego wieńca dożynkowego i osobom koordynującą była Danusia Hajnos. Pomocy w wykonaniu wieńca dożynkowego corocznie udziela również firma „Split ” za co jej również bardzo serdecznie dziękuje. „Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki „ organizowane były pod patronatem honorowym marszałka województwa małopolskiego pana Witolda Kozłowskiego , starosty nowotarskiego pana Krzysztofa Fabera oraz wójta gminy Nowy Targ pana Jana Smarducha. Na Rogoźnickich Dniach Sportu i Rozrywki gościła również nowotarska Policja oraz Rogoźnicka Ochotnicza Straż Pożarna. W ramach spotkania dzieci mogły zapoznać się ze sprzętem policyjnym czy strażackim, wsiąść do radiowozu czy samochodu strażackiego i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dzieci choć na chwilę mogli się poczuć policjantami czy strażakami.
Policjanci i strażacy opowiadali dzieciom o swojej pracy. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Zwieńczeniem imprezy był imponujący pokaz fajerwerków oraz kilkugodzinna potańcówka.
Tradycyjnie już co roku w trakcie uroczystości wręczyłem statuetki z podziękowaniami za wielkie zaangażowanie , życzliwość i pracę na rzecz społeczności Rogoźnika.
W 2019 roku statuetki takie otrzymali : Danuta Hajnos i Stanisław Staszel ze Starego Bystrego.
Ogólnie ze środków sołeckich na organizację Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki zostało wydatkowane 17 140,49 zł.

2020 rok

 Sołtys : Kazimierz Zubek

Rada Sołecka : Danuta Hajnos , Marek Sproch , Stanisław Górz , Paweł Łaba , Adam Pałka.      

Radny Gminy Nowy Targ : Marek Sproch.         

Od 2018 roku trwały uzgodnienia i uzyskanie stosownych pozwoleń na inwestycję pod nazwą ” Przebudowa i zarurowanie istniejących koryt otwartych odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej w miejscowości Rogoźnik.
Dnia 05 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy ze Starostwa nowotarskiego pozwolenie na przebudowę i zarurowanie istniejących koryt otwartych odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej ale tylko w trzech miejscach a mianowicie : koło zabudowań nr.128 , koło zabudowań nr.120 oraz koło zabudowań nr.1. Na prace w trzech innych miejscach nie uzyskaliśmy ze starostwa stosownego pozwolenia na budowę z powodu kolizji planowanych prac remontowych z siecią gazowniczą. W tych trzech miejscach musimy wypracować rozwiązania które zostaną zaakceptowane przez Zakład Gazowniczy w Krakowie. Uzgodnienia w tym temacie cały czas trwają.
Dnia 25 września rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie tych robót który wygrała firma „ SAN-BUD’’ Zakład Robót Sanitarnych w Nowym Targu. Koszt inwestycji – 174 660,00 zł. W przetargu startowało 8 firm.
Natychmiast po wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do prac.
Prace zostały wykonane w trzech miejscach :
a./ koło zabudowań nr.128 ( długość 107 m. ) – zostały założone rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne.
b./ koło zabudowań nr.120 / ( długość 91 m.) – zostały założone rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne.
c./ koło zabudowań nr.1 ( długość 122 m. ) – zostało wykonane koryto otwarte z półkręgów o śr. 1 m.
Prace te zostały zakończone na początku grudnia. Ogólny koszt tych prac wraz z kosztami inspektora nadzoru –       176 751,00 zł.
W 2020 roku wykonano częściowe remonty dróg gminnych :
– nr. 363515 tzw. „Na Ignacowym ‘’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i

zawałowany. Wyżwirowany i zawałowany został również parking na stadionie sportowym. Żwir na remont tej drogi i

parkingu został zakupiony w żwirowni w Nowej Białej. Ogólny koszt remontu – 16.000 zł.
– nr. 363523 tzw. „Za wodę ’’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Żwir na remont tej drogi został zakupiony za żwirowni „ Bryjax ‘’ w Długopolu. Ogólny koszt remontu – 14 700 zł.
– nr. 363524 tzw. „ Stare Wody ‘’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany.

Ogólny koszt – 6 000,00 zł.
Sołectwo jest odpowiedzialne również za prawidłowe odśnieżanie dróg gminnych w obrębie Sołectwa Rogoźnik w okresie zimowym.
Odśnieżanie dróg i chodników kosztowało nas w 2020 roku 15 765,64 zł.
Praca przy odśnieżaniu rejestrowana była za pomocą zamontowanych GPS – ów.
Na oświetlenie uliczne , konserwację oświetlenia i dzierżawę majątku sieciowego w naszej miejscowości wydatkowaliśmy kwotę 30 729,84 zł.
Rada Sołecka wspierała również naszą szkołę podstawową. W 2020 roku przeznaczyliśmy kwotę 5 000,00 zł. za którą dokończono wykonanie monitoringu zewnętrznego szkoły.
Wspieraliśmy również OSP Rogoźnik.
W 2020 roku OSP Rogoźnik wsparliśmy kwotą 26 260,76 zł. a mianowicie :
– We wrześniu został pomalowany dach na remizie OSP Rogoźnik. Ogółem pomalowano 337 m 2 dachu i 54 m 2

wieży. Koszt wykonania tych prac — 11 804 zł. Wykonawca – Firma „ DACHMAL” z Wadowic.
– Na początku grudnia wymieniono wszystkie rynny metalowe na całym budynku remizy. Koszt wykonanych robót –

8   763,18 zł. Wykonawca – Firma „ DACHMAL” z Wadowic.
– Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 5 637,83 zł.

Dobrze układała się współpraca z Klubem sportowym „ Skałka ”.
Rada Sołecka przeznaczyła w ubiegłej kadencji na funkcjonowanie całego obiektu sportowo- rekreacyjnego kwotę    24 058,16 zł. a mianowicie :
1./ Za kwotę 4 250 zł. wykonany został remont dwóch pomieszczeń w budynku szatni na stadionie sportowym.
2./ Na początku października za kwotę 7 700 , 00 zł. zamontowano monitoring na stadionie sportowym. Został zamontowany rejestrator sieciowy , dysk 4 TB oraz cztery kamery.
W ten sposób częściowo zabezpieczony został stadion sportowy przed aktami wandalizmu które w ostatnim okresie się pojawiały. Monitoring ten będzie stopniowo powiększany w najbliższych latach o montaż kolejnych kamer.
– zakup telewizora do monitoringu – 1 099,00 zł.
3./ Pokryto rachunki za oświetlenie i ogrzewanie . Na ten cel została wydatkowana kwota 6 694,22 zł.
4./ Za kwotę 642,00 zł. zakupione zostały 3 stojaki na worki na śmieci oraz 10 szt. obręczy do segregacji śmieci.
5./ Kontrolna usługa kominiarska kosztowała nas – 492, 00 zł.
6./ Badania okresowe instalacji elektrycznej to koszt 500,00 zł.
7./ Kontrolne badanie gaśnic to koszt 73,00 zł.
8./ Kontrola systemu grzewczego – 738,00 zł.
9./ Okresowy przegląd stanu stadionu sportowego – 900,00 zł.
10./ Zakup środków czystości – 715,18 zł.
11./ Zakup wyłączników , zaworu bezpieczeństwa i zamków do drzwi – 253,96 zł.

W budynku tym przez cały rok działała świetlica wiejska w której dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe mogły się spotkać i mile spędzić wolny czas.
Urząd Gminy Nowy Targ przekazał w 2020 r. klubowi sportowemu „Skałka „ w Rogoźniku kwotę
19 500,00 zł. na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych.
Ze środków Rady Sołeckiej dofinansowano również Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku , przeznaczając na ten cel kwotę 999,14 zł.
Temat rozbudowy cmentarza komunalnego w Rogoźniku to kolejna sprawa którą Rada Sołecka zajmowała się w 2020 roku. Pomimo usilnych starań dotyczących zakupu terenu pod poszerzenie cmentarza nie posunęliśmy się ani o krok. Rozmowy w tym temacie były w dalszym ciągu czynione. Pojawiło się zielone światełko dotyczące możliwości zakupu części dz. ewid.306/4 od Państwa Panek. Gdyby się udało zakupić powyższą działkę , cmentarz komunalny powiększyłby się o obszar ok. 5 000 m 2. Wówczas w nieodległej przyszłości należałoby pomyśleć o wykonaniu nowego ogrodzenia powiększonego już cmentarza , ponieważ stare ogrodzenie cmentarza jest już w stanie tragicznym.
Utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogoźniku w 2020 roku kosztowało sołectwo Rogoźnik 32 551,42 zł. a mianowicie :
1./ Wynagrodzenie firmy „ JABŁOŃSKI „ – 15 685,18 zł.
2./ Wynagrodzenie i rehabilitacja grabarza p. Jana Jachymiaka wraz z pochodnymi to koszt – 4 988,23 zł.
3./ Wywóz śmieci z cmentarza to koszt 4 959,09 zł.
4./ Koszty wykonania inwentaryzacji cmentarza – 6 318,27 zł.
5./ Utrzymanie bazy danych na internetowym GROBONECIE – 61, 75 zł.
6./ Koszt wykonania tabliczek na cmentarzu i ich montaż – 359,51 zł.
7./ Zakup środków chwastobójczych ROUNDUP oraz 3 konewek – 179,39 zł.

4 lipca na boisku sportowym w Rogoźniku odbyła się „ II Watra Rogoźnicka” spotkanie poetów szeroko rozumianego Podhala i Gości . II Watra Rogoźnicka odbyła się w plenerze, przy pięknej letniej pogodzie. Po udanym zeszłorocznym starcie, wszyscy z wielkimi nadziejami oczekiwali na to spotkanie. Kilkunastu poetów spotkało się przy zastawionym stole aby przedstawić rąbek swej twórczości.
Cieszę się bardzo , że tylu wspaniałych gości 4 lipca do nas zawitało. Tylu poetów jeszcze w Rogoźniku nie było !
W tym dniu Rogoźnik był poetycką stolicą Podhala , Spisza i Orawy.!!!
O godz. 17-tej rozpoczęto przedstawianie twórczości zaproszonych gości. Każdy uczestnik przedstawiał dwa wiersze. Wielu z Nich wzięło sobie do serca moją prośbę i przygotowało wiersze o Rogoźniku.
Pełny księżyc nie mógł się nadziwić gwarowi rozmów, muzyce i skwierczeniu kiełbas opiekanych na ognisku a Panie z Koła Gospodyń nie chciały wypuścić gości, dopóki wszystko nie zostało zjedzone.
Niech to nasze poetyckie spotkanie będzie promocją naszej rogoźnickiej gościnności.
Naszym zamierzeniem na nieodległą przyszłość jest wydanie tomiku poezji z wierszami o Rogoźniku. Dziękuje wszystkim którzy pomogli mi w zorganizowaniu tego spotkania poetyckiego a w szczególności Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku za przygotowanie przepysznych góralskich przysmaków.
Dziękuje za pomoc Radzie Sołeckiej Wsi Rogoźnik oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Rogoźnik.
Dziękuje Staroście nowotarskiemu Panu Krzysztofowi Faberowi za objęcie patronatem honorowym II Watry Rogoźnickiej a powiatowi nowotarskiemu za jej współfinansowanie.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:30 uroczystą mszą świętą dożynkową w kościele parafialnym w Rogoźniku, której przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski. W tym roku starostami dożynek byli P. Joanna Górz oraz P. Wojciech Sojka z Rogoźnika oraz P. Magdalena Walczak i Piotr Hosaniak ze Starego Bystrego. Mieszkańcy Rogoźnika i Starego Bystrego wykonali przepiękne , pełny symboliki wieńce dożynkowe które zostały przywiezione do tutejszego kościoła w uroczystym orszaku na przystrojonych dorożkach konnych.
Po zdjęciu wieńców z dorożek uformował się orszak, w którym stanęli tegoroczni starostowie, a także ubrane w regionalne stroje dzieci i młodzież, niosące bukiety kwiatów, koszyki z owocami i warzywami. Wieńce zostały ustawione na podwyższeniu, po prawej i lewej stronie ołtarza.
Piękną oprawę muzyczną zapewniła kapela Jawor z Rogoźnika oraz Związek Podhalan ze Starego Bystrego.
Okolicznościową homilię wygłosił ks. proboszcz Andrzej Bukalski.
Niestety z uwagi na epidemię związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 i zakazem dotyczącym organizacji takich imprez , zaplanowane na stadionie sportowym ” VI Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki ” nie odbyły się.

Sołtys Rogoźnika –  Kazimierz Zubek

 

Rogoźnik 01.03.2011 r.

Przewiń do góry