Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Nowy Targ.

Informujemy, iż z dniem 3 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Proponowane asortymenty to groszek, orzech oraz miał (węgiel nie będzie workowany);

2.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

3.  Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;

4.  Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Nowy Targ zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski można złożyć:

– za pomocą Platformy ePUAP ,

– osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Nowy Targ,

– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ.

Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ na Dzienniku Podawczym – pokój 001 na parterze.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (na wskazane przez Gminę konto bankowe). Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie wydane przez Urząd Gminy Nowy Targ, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punktach.

Uwaga!   Urząd Gminy Nowy Targ nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla ze wskazanego punktu składowania.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady–pytania-i-odpowiedzi

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prewencyjnym paliwa stałego da gospodarstwa domowego

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego  

ŹRÓDŁO : URZĄD GMINY NOWY TARG

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Czytaj również

Narodowe Czytanie w Rogoźniku.

Była to już 12. edycja wydarzenia. W sobotę spotkaliśmy się na wspólnym czytaniu „Nad Niemnem” w Rogoźniku – w altanie obok stadionu sportowego. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. – Nasza filia biblioteki w Rogoźniku obchodzi

Więcej »