Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

Klub Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago

Aktualności klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago

Historia Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago

W roku 1966 z inicjatywy Józefa Kwaka Sobusia, byłego prezesa Klubu Ludźmierz powstał Klub Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik w Chicago. Pierwszym prezesem wybrano Józefa Kwaka, składu całego zarządu nie udało się nam ustalić. Klub został zarejestrowany w Stanie Illinois jako korporacja 28 lutego 1966 roku ze statusem organizacji charytatywnej. Przez pierwszy rok Klub nie wykazywał większej aktywności. Na liście członków znalazło się 35 osób:

(rok 1966 pierwszy zapis wg książki skarbnika, pisownia oryginalna, w nawiasach przypiski autorów historii, składka członkowska $3.00)

 1. Joseph Kwak (Sobuś)
 2. Stanley Fit
 3. Agnes Gacek
 4. Mary Slotarski
 5. Tekla Zarycki
 6. Louis Zarycki
 7. Mary Truchan
 8. Joseph Kwak (Bedenycek)
 9. Mary Ligas
 10. Bernice Latocha
 11. Katherine Zarycki
 12. Walter Tylka (Filarów)
 13. Hieronim Tylka (Filarów)
 14. Josephine Tylka (Filarowa)
 15. Helen Kwak
 16. Tony Zychal
 17. Walter Kwak (Sobuś)
 18. Ann Pawelczyk
 19. John Pawelczyk
 20. Caroline Kiebleś
 21. Joseph Tylka (Filarów)
 22. Ann Tylka
 23. Helen Sopiarz (Pietrusiowa)
 24. John Hajnos
 25. Bruno Sojka (Pietrusiów)
 26. Jacek Nedza
 27. Andrew Gacek
 28. Stephan Gacek
 29. Joseph Mrozek (Scepon)
 30. Matt Tylka
 31. Aniela Sandecka (Mrożkowa)
 32. Zofja Bobek
 33. Christine Tylka (Świdrowa)
 34. Stanley Kwak35.Edward Kwak (Sobuś)

Józef Kwak

Józef Kwak urodził się 1896 roku. Wraz z żoną Antoniną z domu Panek (ur. 1897) i dwójką dzieci Jasiem i Marysią wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 5 grudnia 1929 roku stanął na ziemi amerykańskiej. Przez długie lata pracował w zakładach mięsnych. Antonina jako nastolatka jeszcze przed pierwszą wojną światową (1912 r.) dwa razy przebywała w USA z wizytą u wujka Mikołaja Panka. Wychowali siedmioro dzieci w tym dwóch księży Jana i Tadeusza. Józef nigdy nie zapomniał o rodzinnej miejscowości. Działał społecznie, był prezesem Klubu Ludźmierz a w 1966 roku z jego inicjatywy powstał Klub Rogoźnik. Rodzina Kwaków ufundowała główny ołtarz w kościele parafialnym w Rogoźniku.

Tęsknota za ojczystym krajem, góralską ślebodą, tańcem, śpiewem i muzyką stworzyły potrzebę zrobienia czegoś, co mogło uzupełnić tę pustke, stworzyć atmosferę podobną do tej na Podhalu, zintegrować środowisko rogoźniczan w Chicago a jednocześnie przerzucić pomost pomiędzy Chicago i Rogoźnikiem. Powstał pomysł organizowania przedstawienia – sztuki teatralnej w gwarze góralskiej. Głównym inicjatorem i organizatorem był Władysław Tylka – Filarów.

„Były takie casy”- wspomina pan Władysław – „tak jak by cie wywieźli na Sybir i tam dopiero byście sie poznali, cobyś słysoł swojom gware, ludzi było mało, było tak do dziewięćdziesiątych roków”. Pierwsza próba odbyła się w sali Columbia obok kościoła św. Józefa. W sztuce grali nie tylko rogoźnicanie, była to grupa ludzi którym brakowało tego co zostawili w ojczystym kraju na Podhalu. Wśród nich pan Władysław wymienia Władka Szczechowicza z Witowa, tancerza i muzykanta, „który za kawalera jak przysed w Rogoźnik u Sklepnika (…) przy krzesanym załomał foszty”. W listopadzie 1967 roku, udany finał sztuki „Harnasie na Podholu” przyniósł bardzo dobry dochód bo ok $3000. Pieniądze te nie zostały przekazane do Klubu lecz spłacono nimi dług, który zaciągnięto u pana Mateji na budowe fundamentów pod kościół parafialny. Rogoźniczanie widząc, że Władysław jest dobrym organizatorem na zebraniu klubowym wybrali go prezesem. wiceprezesem została Maria Truchan Świdrowa, sekretarzem Helena Kwak Sobusiowa córka byłego prezesa.

Pod koniec lat sześćdziesiątych nagrano kilka płyt między innymi Powstanie Chochołowskie, Redyk Owiec, Giewont a dochód ze sprzedaży został przekazany dla parafii w Rogożniku.

„My to wtyncos Rogoźnik dźwigli na nogi, potym my i na to ogrodzenie, i na te ławki, co my zrobiyli jakom zabawe zaroz my te piyniadze słali, bezposrednio, nie trzymali nic” ciągnie dalej pan Władysław.

Po przeprowadzce do Wisconsin Dells, ze względu na odległość i nowe obowiązki Władysław zrezygnował z funkcji prezesa w1989 roku starając sie w miarę możliwości dalej wspierać Klub.

Zarząd Klubu w 1985 roku to:

Władysław Tylka – prezes, Józef Fit – wiceprezes, Andrzej Guzy – sekretarz, Bronisław Tylka Saguła – skarbnik, Helena Kwak, Bronisław Tylka Świder – członkowie zarządu.

Władysław Tylka

Władysław Tylka ur. w 1940 roku w Rogoźniku. Jako dwudziestolatek wyemigrował do Stanów Zjednoczonych a wraz z nim zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki góralskiej. Pracował na budowach prowadząc własną firmę budowlaną. Z żoną Anielą dochowali się czwórki dzieci: Marysi, Daniela, Krzysztofa i Marka. W latach osiemdziesiątych przeprowadzili się  do Wisconsin Dells w stanie Wisconsin. Nad jeziorem Lake Delton wybudowali dom i motel w którym nie brakuje elementów architektury podhalańskiej.

23 stycznia 1989 roku zostało wysłane pismo do sekretarza stanu o zarejestrowanie nowego zarządu:

Helena Bukowski – prezes

Edward Tylka – sekretarz

Władysław Tylka – skarbnik

Józef Fit, Andrzej Guzy, Helena Kwak – członkowie zarządu.

Helena Bukowska

Helena Bukowska (ur.1950 roku zm. 2017 roku) z domu Kwak do Stanów Zjednoczonych wyemigrowała wraz z mężem Janem oraz dziećmi Andrzejem i Krystyną w 1981 roku. Kierowała Klubem latach 1989 do 2002.

Pod koniec 1989 roku Klub przesłał na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Pieniądze te zostały przeznaczone na remont remizy OSP.

17 lutego 1990 roku w Domu Podhalan przedstawił sztukę „Choć się mi nie widzis to iść za cie muse”. Było to jak dotychczas ostatnie przedstawienie teatralne naszego Klubu.

W połowie lat dziewięćdziesiątych parafianie z Chicago wspierali finansowo budowę wieży kościelnej. Wiosną 1997 roku Komitet Parafialny oraz ksiądz proboszcz Mieczysław Zoń zwrócili się z prośbą do Klubu o wsparcie zakupu blachy miedzianej na pokrycie kościoła. W związku z tym Klub wystosował list do rodaków w USA i Kanadzie a jesienią tego samego roku zebrane pieniądze w kwocie $30,329.00 zostały wysłane do Polski.

Końcem 2001 dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku Stanisław Chowaniec wystosował list do Teresy Chramiec (Sagułowej ) z prośbą o pomoc w dotarciu do szerszego grona rogoźniczanów. Przesłał również list od uczniów, rodziców i nauczycieli z prośba o wsparcie uroczystości nadania szkole imienia

księdza profesora Józefa Tischnera. W odpowiedzi na list dyrektora, Teresa zorganizowała spotkanie 14 lutego 2002 r., w którym uczestniczyła również przebywająca wtedy w USA nauczycielka p. Krystyna Tylka. Parafianie chętnie przyłączyli się do pomyślnej realizacji planu. Spotkanie to zmobilizowało nas do wznowienia działalności Klubu.

Osoby zainteresowane spotkały się ponownie 24 lutego. 24 marca 2002 zarząd Klubu w podzięce za wsparcie finansowe pokrycia dachu na kościele parafialnym w Rogoźniku zaprosił wszystkich ofiarodawców i parafian na obiad oraz zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nowym prezesem został wybrany Kazimierz Panek, wiceprezesem Roman Tylka, sekretarzem Iwona Pałka, sekretarzem finansowym Teresa Chramiec a skarbnikiem Tadeusz Tylka.

Kazimierz Jan Panek

Urodzony w Polsce (1970 r.) ochrzczony w parafii Św. Andrzeja Boboli w Rogoźniku i wychowany w Rogoźniku (ojciec Tadeusz Panek, mama Maria Panek z domu Kwak). W rodzinnej parafii służył jako ministrant, lektor oraz kościelny.

Mając osiemnaście lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych z nim także i tęsknota za ojczystym krajem. „Przyjechałem do Chicago we Wrześniu 1988 a w Lutym 1989 byłem już członkiem Klubu Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Chicago. Parę miesięcy później grałem role Kubusia w przedstawieniu “Cyganki we młynie” granym dwa razy w Domu Podhalan na Archer Ave. Byłem także współorganizatorem zabaw klubowych na pomoc rodzinnej parafii w Polsce. Atmosfera i życzliwość w klubie zawsze przybliżała mi moja ukochana parafię.”  

Kazimierz Panek – prezes Klubu Parafii Św. A. Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago w latach 2002 – 2010

Z żoną Elżbietą mają dwóch synów: Łukasza i Mikołaja. W 2012 zrezygnował z pracy w zarządzie Klubu ze względu na chorobę syna Łukasza ”W marcu 2012 roku nasz syn Łukasz zachorował na białaczkę. Po rocznym leczeniu nastąpił nawrót choroby. Jedyną opcja został przeszczep szpiku kostnego. Dawcę szpiku kostnego poznaliśmy dwa lata po przeszczepie a w kwietniu tego roku, tj 2016 zaszczycił nas swoją obecnością na pierwszej komunii naszego syna Łukasza. Adam Bujnowski (dawca szpiku pochodzi z Polski od Białegostoku) na zawsze będzie w naszych sercach i częścią naszej rodziny. W czasie choroby syna Klub Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik – Stare Bystre wspierał nas modlitwa, dobrym słowem i wspomógł pieniężnie w leczeniu syna. Za wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni.

Moją nagrodą za to co robiłem dla klubu było wyczuwalne ciepło, troska o innych, czy dobre słowo od członków i sympatyków a moim mottem: nie zapomnij skąd tutaj przybyłeś, nie zapomnij gdzie się urodziłeś …”

Została nawiązana współpraca ze Szkołami Podstawowymi w Rogoźniku i Starem Bystrem.

Opracowano nowy Status i postanowiono organizować odpust parafialny połączony z piknikiem, a w okresie Bożego Narodzenia – opłatek, co kultywujemy do dnia dzisiejszego. „Celem i zadaniem Klubu jest utrzymywanie tradycji i więzi z regionem oraz niesienie pomocy charytatywnej w Polsce i USA, parafiom, szkołom, OSP w Rogoźniku i Starem Bystrem”. Zaczęto rozprowadzać kalendarze parafialne z Polski. Pierwsze dwie uroczystości odpustowe w 2002 i 2003 roku odbyły się u ojców Karmelitów w Munster Indiana. W marcu 2004 r. z zarządu zrezygnowała Iwona Palka a na jej miejsce został wybrany Kazimierz Gacek. Pozostały skład zarządu został ten sam co poprzednio. Pierwszym kapelanem został ks. Tomasz Bałys, ówczesny przeor klasztoru w Munster. Aby uzyskać fundusze na działalność 25 lipca 2004 r. zorganizowaliśmy odpust połączony z piknikiem w Rosary Hill w Justice u Sióstr Dominikanek. Impreza udała się znakomicie, dopisała pogoda oraz członkowie i goście.

W 2005 r. odpowiadając na prośbę nowego proboszcza Andrzeja Bukalskiego Klub pomagał finansowo w remoncie plebanii, a 2006 r. wspierał budowę kościoła w Mszanie Dolnej prowadzoną przez naszego rodaka ks. Stanisława Parzygnata oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Starem Bystrem.

22 kwietnia 2007 r. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się w Katolickiej Szkole Św. Alberta zmieniono skład zarządu:

Prezes – Kazimierz Panek, wiceprezes – Roman Tylka, sekretarz – Ewa Ciszek, sekretarz finansowy – Teresa Chramiec, skarbnik – Tadeusz Tylka.

komisja rewizyjna – Jan Tylka, Andrzej Molek, Andrzej Komperda.

Coroczne opłatki organizowano wspólnie z Kołem Stare Bystre w Domu Podhalan, ale względu na duże koszty zmieniono miejsce na sale pod kościołem św. Alberta w Burbank, gdzie odbywają się do dziś.

1 lipca 2007 r. odpust parafialny odbył się u Sióstr Benedyktynek w Oak Forest. Msze św. Odprawił przybyły z Polski proboszcz ks. Andrzej Bukalski. Ks. proboszcz miał okazje poznać swoich parafian „zza wielkiej wody”, a parafianie swojego gazdę w ojczystej parafii. Tydzień później wspólnie świętowaliśmy 25-lecie kapłaństwa ks. Andrzeja na bankiecie pożegnalnym w kościele św. Alberta.

W dniu 28 września 2007 r. zmarł ks. Kanonik Czesław Jurczyk – długoletni i pierwszy proboszcz naszej parafii. W intencji zmarłego 7 października została odprawiona msza św. w kościele św. Kamila w Chicago.

Klub zaczyna działać coraz prężniej. Na zebraniu sprawozdawczym 2009 r. postanowiono organizować opłatki samodzielnie, wysłać donacje dla Szkoły Podstawowej w Starem Bystrem z okazji nadania imienia patronów dla szkoły św. Andrzej Boboli i św. Stanisława, oraz do parafii na 50-lecie wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła. Podjęto decyzję o zakupie kosiarki – traktorka do koszenia trawy wokół kościoła oraz maszynę do odśnieżania.

Nurtuje nas również niewykończony dom parafialny w rodzinnej miejscowości i brak pomysłu na jego zagospodarowanie. Podjęto decyzje o wsparciu finansowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźniku i Starem Bystrem.

Dzięki uprzejmości sołtysa Rogoźnika Kazimierza Zubka otrzymaliśmy część strony internetowej Rogoźnika – rogoźnik.bnx.pl. gdzie zamieszczamy informacje na temat działalności Klubu.

Zarząd podjął decyzje zorganizowania ogniska dla członków i sponsorów Klubu w ramach podziękowania za pomoc i zaangażowanie na rzecz Klubu i parafii. Jako że celem i zadaniem Klubu jest udzielanie pomocy ludziom potrzebującym pomagaliśmy w akcji charytatywnej dla chorej Kasi Kieta „ All 4 Kathy ”. Została również złożona donacja dla Krzysztofa Tomczaka oraz dla Daniela Stopki.

W roku 2010 nowym prezesem zostaje dotychczasowy wiceprezes Roman Tylka zaś wiceprezesem Andrzej Kwak. Połączono funkcje skarbnika i sekretarza finansowego w jedna funkcje. Skarbnikiem zostaje Tadeusz Tylka, sekretarzem Kazimierz Panek. Stworzono nową funkcję członka zarządu: została nią Bogumiła Kozak. Komisja Rewizyjna pozostała w niezmienionym składzie: Jan Tylka, Andrzej Molek, Andrzej Komperda. W związku z nadchodzącym 45-leciem Klubu pojawiła się propozycja ufundowania sztandaru Klubu.

Roman Tylka

Urodził się w 1951 roku w Rogoźniku, tu skończył szkołę podstawową, a następnie zawodową szkołę w Zespole Szkół Mechanicznych w Nowym Targu. W 1973 roku założył rodzinę z żoną Władysławą z którą maja trójkę dzieci Krzysztofa, Tadeusza i Joannę. Do 1995 roku mieszkał w Polsce. W maju 95 roku wyjechał na stały pobyt do U.S.A. W Stanach powiększyła się mu rodzina o dwie synowe Elżbietę i Bogumiłę oraz zięcia Pawła. Od 2001 roku do obecnej chwili doczekał się dziesięcioro wnuków: Justynę, Izabele, Karolinę, Gabriele, Dominikę, Kacpra, Weronikę, Adama, Amelie i Jana Pawła. 

Roman Tylka – Prezes Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre od 2010 r.

Od 2000 roku zaczął działalność w Klubie Rogoźnik – Stare Bystre w Chicago jako wiceprezes. W 2010 został wybrany na prezesa Klubu. Wspólnie z zarządem organizuje zebrania, coroczne odpusty ku czci Św. A. Boboli z piknikiem, jesienią ognisko dla członków Klubu a w okresie Bożego Narodzenia opłatki. Swoją działalność może kontynuować dzięki wsparciu pomocy żony Władysławy oraz dzieci.

Z tęsknoty za ojczyzną i swoją miejscowością razem z żoną i całą rodziną pragnie zawsze pracować dla dobra kraju – swojej ziemi z której się wywodzi.

Jego założeniem jest dać wszystko z siebie, aby pomoc drugiemu człowiekowi.

2011 jak co roku odbyły się te same imprezy-opłatek, odpust – piknik, ognisko. Można by pomyśleć, że robimy w kółko to samo. Jednak każda impreza jest inna, są nowe cele i pomysły, nowe potrzeby.

 

2011 jak co roku odbyły się te same imprezy-opłatek, odpust – piknik, ognisko. Można by pomyśleć, że robimy w kółko to samo. Jednak każda impreza jest inna, są nowe cele i pomysły, nowe potrzeby.

Cieszy nas fakt że na nasze imprezy przychodzi coraz więcej ludzi, ludzi którym nie jest obojętny los innych, ludzi na których zawsze można liczyć. Co roku mamy mnóstwo sponsorów dzięki którym zebrane kwoty są dużo wyższe, a co za tym idzie więcej możemy przeznaczyć na statusową działalność Klubu.

Zarząd Klubu pomaga również Siostrom Benedyktynkom przy utrzymaniu porządku wokół budynku – wycinają suche drzewa, sadzą nowe drzewka.

26 listopada 2011 r. obchodziliśmy 45-lecie powstania Klubu. Uroczystości rozpoczęły się Msza Św. w Kościele Św. Alberta celebrowana przez ks. Ryszarda Czerniaka wikariusza tej parafii w asyście kleryka Marka Smółki. W homilii ks. Ryszard przytaczając wiersz Cypriana Kamila Norwida „Tęskno mi Panie” podkreślił „jak wiele wynieśliśmy z domu, którym jest Polska, nasze przekonania, naszą wiarę, nasze tradycje. To jest kontynuowane poprzez to co wy czynicie. W ten sposób możemy dzisiaj podziękować za wielkość dobra, które w tym czasie 45 lat zostało wykonane. Za to, że kościół został w Rogoźniku wzniesiony, że konkretne osoby uzyskały pomoc, za to że szkoła jest wspomagana czy straż.

Na zakończenie Mszy został poświęcony sztandar klubu z wizerunkiem św. Andrzeja Boboli. Prezes podziękował za uczestnictwo, a ks. Ryszarda Czerniaka poprosił o opiekę duchowa nad klubem.

Bankiet odbył się w European Chalet. Prezes witając wszystkich gości wspomniał o założycielu klubu Józefa Kwaka „Sobusia” „Józef Kwak wraz z zona Antonina z domu Panek mieli siedmioro dzieci, czworo nie żyje, a pośród nas jest troje: Stanisław Kwak. Maria Slotarski, Irena Zychal. Ich ojcowie ofiarowali ziemie pod budowę kościoła i ufundowali główny ołtarz. Zarząd Klubu w dowód wdzięczności żyjącym dzieciom Józefa i Antoniny postanowił nadać honorowe członkostwo Klubu Rogoźnik- Stare Bystre.

Wśród honorowych gości byli ks. Ryszard Milek , ks. Michael Zoufal proboszcz parafii św. Alberta, ks. Ryszard Czerniak oraz klerycy Marek Smolka i Paweł,  Siostry Genowefa Bukowska i Władysława Tylka śpiewką napisaną przez panią Władysławę przywitały gości i streściły w niej historie i cele klubu.

Witojcie nom goście drodzy parafianie

syćka z Rogożnika i Starobyszczanie

45 roków jako se Klub momy

o tym nasym Klubie tak se zaspiywomy

W latak sześdziesiontyk nasi parafianie

ześli sie do kupy by zrobic zebranie

Tak se uradziyli co by na tyj ziymi

powstoł Klub parafian pod nazwom Boboli

Jego załozyniym było pomoganie

parafii i ludziom, skołom i strażakom

 

Z tysknoty za krajem razem sie schodzimy

odpust i opłatek wspólnie swiyntujemy

Nase pocynanie wspólne pomogania

nie dlo pychy sławy z potrzeby dawania

Gośćpmy sie dziś razym, bowmy i świyntujmy

a nase zwycaje dzieciom przekazujmy.

Następnie zabrał glos Jan Żółtek który przypomniał historie Rogoźnika i Starego Bystrego oraz historię Klubu. Sekretarz Kazimierz Panek odczytał listy gratulacyjne z Polski z okazji jubileuszu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim fundatorom naszego sztandaru:

Maria Władysław Bobek, Anna Władysław Borzędzki, Katarzyna Piotr Laba, Kolo Nr 46 Stare Bystre, Rozalia Mrożek, Genowefa Stanisław Dziubasik, Grażyna Władysław Zubek, Genowefa Władysław Tylka, Władysław Miętus, Elżbieta Krzysztof Tylka, Bogumiła Tadeusz Tylka, Stanisław Anna Kulach, Aniela Granat, Kazimierz Granat, Bronisława Komperda, Ludwika Stanisław Kęsek, Krystyna Jan Bartoszek, Helena Teofil Łaba, Anna Stanisław Ciszek, Andrzej Maria Komperda, Władysława Roman Tylka, Ewa Stanisław Głąb, Danuta Tadeusz Tylka, Teresa Wojciech Chramiec.

W 2011 roku zostały zakupione dwa komputery oraz kamera do szkoły w Rogoźniku aby obserwować bocianie gniazdo.

W 2012 roku zebraniu sprawozdawczo-wyborczym następuje zmiana zarządu.

 

Spotkanie opłatkowe – 2013 r.

Piknik 2013 r.

Wybrany Zarząd: Prezes – Roman Tylka, Wiceprezes – Andrzej Kwak, Sekretarz – Anna Tylka, Skarbnik – Katarzyna Baran, Członkowie Zarządu – Tadeusz Tylka, Joanna Tylka, Grzegorz Głąb, Zdzisław Guzy, Jan Bugara, Komisja Rewizyjna – Jan Tylka, Andrzej Molek, Andrzej Komperda, Wybrano chorążych do sztandaru – Andrzej Kwak, Wiesław Molek, Tadeusz Zubek

Zaproponowano założenie funduszu stypendialnego dla studentów członków Klubu.

W tym roku zostały zakupione i wysłane kamery do monitoringu wokół szkoły w Starym Bystrym.

W 2013 zostały przesłane pieniądze na budowę parkingu przy kościele parafialnym w Rogoźniku. Przekazaliśmy donacje na oświetlenie do kaplicy wieczystej przy kościele Św. Alberta, oraz na uroczystość 50-lecia koronacji M. B. Ludźmierskiej – srebrna donacja. Z inicjatywy naszego członka Staszka Kwaka na corocznym pikniku firma Lowell Foods zorganizowała zbiórkę pieniędzy dla chorego Łukasza Panka.

Spotkanie opłatkowe 2014 r.

Zarząd klubu wyszedł z propozycja odnowienia nagrobka Katarzyny Panek „ciotki Kasi” i przeniesienie grobu rodziny Panków do wspólnego grobu do Rogoźnika. Do szkoły w Rogoźniku zostały przesłane pieniądze na pokrycie regałów do biblioteki szkolnej.

 

Klub Parafii Św. A. Boboli wykonał nagrobek dla ś. p. Katarzyny Panek oraz rodziny Panków. Nagrobek znajduje się na cmentarzu w Rogoźniku.

Podczas spotkania opłatkowego w 2014 roku, po raz pierwszy zostały wręczone stypendia ufundowane przez klub dla naszych studentów, którzy są członkami klubu. Otrzymali je: Barbara Tylka – studiująca okulistykę na Illinois College of Optometry, Krystyna Ciszek – studiująca pielęgniarstwo na University of Illinois at Chicago, Karolina Komperda – studiująca turystykę na University of Illinois at Urbana-Champaign, Dariusz Molek – studiujący inżynierię na University of Illinois at Chicago.

W tym roku następuje zmiana w zarządzie Klubu: w komisji rewizyjnej Marek Furczoń zajął miejsce Andrzeja Molka. Klub pokrył także koszty nagłośnienia stadionu sportowego w Rogoźniku.  

 

W 2014 roku Klub Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre funduje nagłośnienie na stadionie sportowym w Rogoźniku.

Następny rok to 2015- spotkaliśmy się na opłatku , aby złożyć sobie życzenia, wspólnie się bawić oraz podziękować Bogu za następny rok działalności. Jak poprzedniego roku zostały wręczone stypendia dla studentów: Krystyny Ciszek, Karoliny Komperda oraz Dariusza Molek . Ufundowaliśmy do kościoła w Rogoźniku na 50-lecie powstania parafii św. Andrzeja Boboli ornat „Jezu ufam Tobie”, tablicę upamiętniającą proboszczów posługujących w parafii oraz kapliczkę św. Krzysztofa w ogrodzie koło parkingu.

Kapliczka Św. Krzysztofa w ogrodzie koło parkingu przy kościele parafialnym w Rogoźniku.

Zostały pokryte koszty montażu monitoringu w Szkole Podstawowej w Starem Bystrem. Odpust jak co roku odbył się u Sióstr Benedyktynek w Oak Forest. Msza św. celebrowana była przez naszego kapelana ks. Marka Smółkę. Po mszy na pikniku została zorganizowana zbiórka pieniędzy dla pogorzelców w Polsce.

W jesieni spotkaliśmy się przy ognisku. Przygrywała nam jak zwykle muzyka niezawodnego Jana Sucheckiego. W jesienny wieczór, nic nie może dorównać pieczonej kiełbasie i ziemniakom z ogniska, nawet najwykwintniejsze dania z renomowanych restauracji. Do tego kociołek prezesa i można było się bawić do późnych godzin nocnych.

Szkoła Podstawowa w Rogoźniku obchodziła 125-lecie powstania. Z tej okazji został przesłany list gratulacyjny wraz z prezentem.

5 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Nowy Targ odbyła się miła uroczystość na której to wójt Gminy Nowy Targ Jan Smarduch wręczył na ręce prezesa Klubu i jego małżonki akt nadania i tytuł “ZASŁUŻONY DLA GMINY NOWY TARG”. Wraz z gratulacjami laureaci otrzymali również medal wykonany z brązu.

Tytuł ten przyznała Rady Gminy Nowy Targ na wniosek sołtysa Kazimierz Zubka i Rady Sołeckiej Rogoźnika.

W uroczystości tej wziął udział również sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek który złożył laureatom tytułu serdeczne gratulacje. Prezes Roman Tylka ze wzruszeniem podziękował za wyróżnienie wnioskującym, wójtowi, Radzie Gminy za przyznanie tytułu oraz wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły. Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia wspólnego dobra mieszkańcom Gminy i osobom nie będącym mieszkańcami Gminy, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć

5 listopada 2015 r. – wręczenie Klubowi Parafii Św. A. Boboli tytułu “Zasłużony dla Gminy Nowy Targ “. / List gratulacyjny od Sołtysa Rogoźnika.

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 50-lecia istnienia Klubu sołtys Rogoźnika przekazał prezesowi list gratulacyjny z życzeniami dla wszystkich członków Klubu. Podziękował również za utrzymywanie łączności z rodzinnym Podhalem oraz za wszelką pomoc udzieloną mieszkańcom Rogoźnika.

Rok 2016 to rok jubileuszowy i sprawozdawczo – wyborczy. 9 stycznia odbył się coroczny opłatek. W tym roku przypada złoty jubileusz 50-lecia powstania Klubu . Klub powstał i został zarejestrowany 28 lutego 1966 r. w stanie Illinois jako organizacja charytatywna. Z tej okazji zarząd Klubu wystosował list do wszystkich członków i parafian o udzielenie wsparcia, pomocy w postaci zdjęć pamiątek odnośnie naszej działalności. Powstała inicjatywa zrobienia pamiętnika – albumu naszego klubu.

Zarząd Klubu pozostał w niezmienionym składzie . Wsparliśmy pogorzelców ze Starego Bystrego oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Starem Bystrem w 110 rocznicę powstania.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w sobotę 29 października 2016 w kościele Matki Bożej Matki Kościoła w Willow Springs. Mszę św. odprawił kapelan Klubu ks. Marek Smółka. Na mszy obecni byli członkowie Klubu, goście oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji, poczty sztandarowe Koła Maruszyna, Stare Bystre, Podczerwone oraz Klubu Rogoźnik Stare Bystre. W homilii ks. kapelan przypomniał krótko historię Klubu, cele jakie przyświecały założycielom oraz przybliżył postać patrona św. Andrzeja Boboli. Na zakończenie mszy prezes Roman Tylka podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na bankiet jubileuszowy do European Chalet. W bankiecie uczestniczyło ponad 250 osób. Wśród gości obecni byli między innymi: były prezes Klubu Władysław Tylka z żoną Anielą, Kazimierz Panek z żoną Elżbietą, prezes Koła Stare Bystre Stanisław Obrochta, prezes Koła Podczerwone Bolesław Jarończyk z żoną, przedstawiciele Koła Maruszyna Janina i Jarosław Stawiarski, Stanisław i Maria Pawlikowski oraz księża parafii św. Albreta z Burbank.

Na początku prezes Roman Tylka przywitał wszystkich gości a następnie siostry Władysława Tylka i Genowefa Bukowska przedstawiły w formie śpiewanej historię Klubu. Prowadzący bankiet Adam Hajnos przypomniał sylwetkę patrona Klubu św. Andrzeja Boboli oraz historię Klubu nawiązując do „Wskazań dla synów Podhala” Władysława Orkana. W imieniu stypendystów podziękowania na ręce prezesa Romana Tylki złożyła Barbara Tylka. Stanisław Obrochta, Bolesław Jarończyk oraz Janina Stawiarski w imieniu swoich Kół z okazji jubileuszu przekazali życzenia wytrwałości i owocnej pracy na dalsze lata. Prowadzący odczytał życzenia nadesłane z Polski przez OSP Rogoźnik, dyrektorów szkół podstawowych z Rogoźnika i Starego Bystrego oraz sołtysa Rogoźnika Kazimierza Zubka.

W imieniu Rady Parafialnej i księdza proboszcza gratulacje i podziękowania przekazał Adam Hajnos. Pamiątkowe medale 50-lecia „Za pracę, trud i poświęcenie na rzecz Klubu i parafii” dla wszystkich prezesów, imieniu zarządu Klubu wręczył kapelan ks. Marek Smółka. W imieniu wójta Jana Smarducha oraz Rady Gminy Nowy Targ, Adam Hajnos, przekazał na ręce prezesa wyróżnienie dla Klubu – medal „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ”. Na zakończenie części oficjalnej przedstawiciele zarządu podziękowali wszystkim sponsorom i ofiarodawcom Klubu za pomoc jaką przekazali w ostatnich latach wspierając nasz wspólny cel „utrzymywanie tradycji i więzi z regionem oraz niesienie pomocy charytatywnej w Polsce i USA, parafiom, szkołom, OSP w Rogoźniku i Starem Bystrem”.

Po części oficjalnej był czas na zabawę przy dźwiękach muzyki Jaśka Sucheckiego i zespołu Albatros.

Odwiedziła nas także Królowa Związku Podhalan Sylwia Kozielec przekazując życzenia z okazji jubileuszu. Mama Sylwi, Małgorzata pochodzi ze Starego Bystrego z rodziny Ligasów.

W imieniu zarządu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszego jubileuszu. Szczególnie dziękujemy Adamowi Hajnosowi, który przemierzył pół Ameryki aby poprowadzić nasz jubileuszowy bankiet. 

źródło : Pamiętnik Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre

 

Zarząd Klubu

 

Roman Tylka – prezes

Andrzej Kwak – viceprezes

Tadeusz Tylka – skarbnik

Małgorzata Zubek – sekretarz

Joanna Tylka – członek zarządu

Grzegorz Głąb – członek zarządu

Zdzisław Guzy – członek zarządu

Jan Bugara – członek zarządu

Tadeusz Zubek – członek zarządu

Adam Hajnos – członek zarządu

Stanisław Guńka – członek zarządu

Zofia Bryja – członek zarządu

Stanisław Ciszek – członek zarządu

 

Marek Furczoń – komisja rewizyjna

Jan Żółtek – komisja rewizyjna

 

Wiesław Molek – chorąży

Tadeusz Tylka – chorąży

 

Ks. Marek Smołka – kapelan

27331586-1740368349348322-2335197400537551050-n

45 – lecie Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago – 26 listopad 2011 r.