Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW 2023.

Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania  w ramach ograniczenia niskiej emisji do wymiany starych pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ.

Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Targ mogą otrzymać do 75% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż   8.000,00 zł brutto dla jednego budynku.

Dotacja obejmuje:

·demontaż i likwidację starego źródła ciepła (niskowydajne i nieekologiczne urządzenia grzewcze na paliwa stałe)

·zakup i montaż nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły na zgazowanie drewna, kotły elektryczne, kotły olejowe, pompy ciepła)

·zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej.

UWAGA

·dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego budynku.

·złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania,

·dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwości otrzymania dotacji jeżeli miałby to być pierwszy piec dla tej nieruchomości.

·wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu.

Termin zakończenia wymiany kotłów: 31 października 2023r.

Na realizację projektu w 2023r., w budżecie gminy Nowy Targ, zabezpieczono kwotę  200 tysięcy złotych.

Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy dofinansowania z Gminą Nowy Targ.

Nowy kocioł musi spełniać jednocześnie wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa.

Wniosek na wymianę źródła ciepła należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2023r.

na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać w Urzędzie Gminy Nowy Targ.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, Biuro Obsługi Mieszkańca oraz pod numerami telefonu: 18-26-32-202,

18-26-32-217

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Czytaj również