Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

W sobotę 11 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Rogoźnik.

Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne Walnych Zebrań Sprawozdawczych. Podczas tego typu spotkań dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wyznacza się cele i plany na nadchodzący czas oraz dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki.

W sobotę 11 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Rogoźnik. Spotkanie rozpoczął prezes jednostki OSP Rogoźnik dh Adam Pałka przedstawiając porządek zebrania które zostało jednogłośnie przegłosowane. Następnie wszyscy uczestnicy zebrania uczcili pamięć zmarłych strażaków minutą ciszy. W dalszej części przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki którą odczytał naczelnik dh Stanisław Kułach. Sprawozdanie finansowe przygotował i przedstawił skarbnik OSP dh Szczepan Kwak. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej  dh Jakub Wójcik. Przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniami, po której przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla Zarządu. W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał absolutorium.

Aktualny zarząd OSP RogoźnikPrezes – Adam Kazimierz Pałka, Viceprezes – Tadeusz Gacek, Naczelnik – Stanisław Kułach, Sekretarz – Bienias Paweł,  Gospodarz – Piekielnicki Marcin Skarbnik – Kwak Szczepan, członek zarządu – Marcin Pałka.

Komisja Rewizyjna : Tomasz Fudala, Grzegorz Fudala, Jakub Wójcik.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście – Sołtys wsi Rogoźnik Pan Kazimierz Zubek oraz Pan Roman Tylka – prezes Klubu Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźniku liczy obecnie 49 członków, w tym 47 zwyczajnych i 2 honorowych.

W roku 2022 OSP Rogoźnik uczestniczyła 6 razy w akcjach ratowniczych, w tym : w gaszeniu pożarów 1 raz , w likwidacji miejscowych zagrożeń 5 razy. Liczba wyjazdów gospodarczych w bieżącym roku: 2. W roku sprawozdawczym OSP pozyskała 2 mundury wyjściowe, koszule , czapki i inne akcesoria do munduru.

Wykonane zostały następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie :   

 • wykonano modernizację sieci energetycznej w remizie ,
 • wykonano odwodnienie ściany wschodniej i północnej remizy;
 • wykonano malowanie ściany frontowej remizy ;
 • zakupiono i zamontowano monitoring oraz oświetlenie halogenowe na zewnątrz remizy ;
 • wykonano prace porządkowe i gospodarcze wokół remizy,
 • przeprowadzono konserwację sprzętu,
 • wykonano montaż i demontaż ozdób świątecznych na terenie wsi.

W 2022 roku Rada Sołecka wsi Rogoźnik wsparła OSP kwotą 25 445,63 zł. a mianowicie :

 • za kwotę 530, 00 zł. został zakupiony i zamontowany regulator temperatury.
 • za kwotę 3 033,10 zł. zostało wykonane odwodnienie ścian remizy.
 • za kwotę 406, 50 zł. zostały zakupione materiały do malowania ściany frontowej remizy.
 • za kwotę 9 374, 67 zł. wykonano modernizację sieci elektrycznej w remizie. / Do tego remontu dołożył się również Urząd Gminy Nowy Targ przeznaczając dodatkowo kwotę                5 728, 00 zł. /

Pokryto również rachunki za oświetlenie i ogrzewanie remizy. Na ten cel została wydatkowana kwota 9 423,14 zł. / na ogrzewanie – 6 269,54 zł. , na energie elektryczną 3 153,60 zł. /

W 2023 roku OSP Rogoźnik planuje wykonać następujące remonty i inwestycje:

 • malowanie klatki schodowej i 2 pomieszczeń w budynku remizy ;
 • częściowa wymiana  instalacji elektrycznej, gniazdek oraz oświetlenia ;
 • naprawa bram garażowych.

Sołtys Rogoźnika zadeklarował przeznaczyć w bieżącym roku na ten cel kwotę 6 000 zł.

Zarząd OSP Rogoźnik bardzo serdecznie podziękował :

 • Wójtowi gminy Nowy Targ, Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej wsi Rogoźnik za udzieloną pomoc finansową.
 • Klubowi Parafii Św. Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre za rozprowadzenie kalendarzy strażackich na 2023 rok w Chicago oraz za pomoc finansową otrzymaną w ostatnich latach na potrzeby rogoźnickiej jednostki OSP Rogoźnik.
 • mieszkańcom Rogoźnika za datki finansowe podczas rozprowadzenia kalendarzy na 2023 rok.

Kazimierz Zubek sołtys wsi Rogoźnik podziękował  wszystkim druhom za ich zaangażowanie, współpracę oraz za wszystkie działania na rzecz społeczeństwa Rogoźnika.

Galeria zdjęć – Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Rogoźnik.

 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Czytaj również