Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

Zakończono przebudowę kolejnego odcinka koryta otwartego oraz wylotu kanalizacji deszczowej odprowadzających wodę deszczową z drogi gminnej „Przez Wieś „ w okolicach zabudowy Rogoźnik 81.

W 2017 roku wykonany został remont i modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez całą naszą miejscowość. Po zakończeniu tych prac podjęto również decyzję o przebudowaniu 6        ( sześciu ) istniejących koryt otwartych oraz wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wodę deszczową z drogi gminnej przez wieś.

Od 2018 roku trwały uzgodnienia i uzyskanie stosownych pozwoleń na inwestycję pod nazwą ” Przebudowa i zarurowanie istniejących koryt otwartych odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej w miejscowości Rogoźnik.
Wnioskiem z dnia 18.12.2018 r. Wójt Gminy Nowy Targ zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodno – prawnego na wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego odprowadzającego wody do potoku Wielki Rogoźnik. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po wielomiesięcznym oczekiwaniu decyzją z dnia 17 września 2019 r. udzieliło stosownego pozwolenia wodno-prawnego. Dnia 05 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy ze Starostwa nowotarskiego pozwolenie na przebudowę i zarurowanie istniejących koryt otwartych odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej ale tylko w trzech miejscach a mianowicie : koło zabudowań nr.128 , koło zabudowań nr.120 oraz koło zabudowań nr.1.

Dnia 25 września 2020 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie tych robót który wygrała firma „ SAN-BUD’’ Zakład Robót Sanitarnych w Nowym Targu. Koszt inwestycji – 174 660,00 zł. W przetargu startowało 8 firm.
Natychmiast po wyłonieniu wykonawcy przystąpiono do prac.
Prace zostały wykonane w trzech miejscach :
a./ koło zabudowań nr.128 ( długość 107 m. ) – zostały założone rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne.
b./ koło zabudowań nr.120 / ( długość 91 m.) – zostały założone rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne.
c./ koło zabudowań nr.1 ( długość 122 m. ) – zostało wykonane koryto otwarte z półkręgów o śr. 1 m.
Prace te zostały zakończone na początku grudnia 2020 roku. Ogólny koszt tych prac wraz z kosztami inspektora nadzoru – 176 751,00 zł.

 

 Na prace w trzech innych miejscach a mianowicie koło zabudowań nr. 81, 102 i  112 b nie uzyskano ze starostwa stosownego pozwolenia na budowę z powodu kolizji planowanych prac remontowych z siecią gazowniczą. W tych trzech miejscach  wypracowano rozwiązanie które zaakceptował Zakład Gazowniczy w Krakowie a mianowicie sieć gazowa w tych miejscach musi zostać zaniżona. W związku z powyższym prace odłożono w czasie do momentu uzyskania stosownych pozwoleń na budowę.

W 2021 po przeprojektowaniu uzyskaliśmy pozwolenie na wykonanie  jednej przebudowy istniejącego koryta otwartego oraz wylotu wód opadowych odprowadzających wody deszczowe z drogi gminnej tzw. „Przez Wieś „ do pobliskiego rowu melioracyjnego”  koło zabudowań nr. 81.

Pomimo ogłoszenia przez Urząd Gminy w Nowym Targu  zapytania ofertowego na wykonanie tego zadania, żadna firma się nie zgłosiła !

W tym roku Urząd Gminy Nowy Targ wysłał ponownie zapytania ofertowe do firm. Zgłosiła się tylko jedna firma a mianowicie FHU „ Gronik „ z Leśnicy która zaoferowała wykonanie tych wszystkich prac za kwotę 147 300, 00 zł. Została podpisana stosowna umowa.

Końcem sierpnia br. przystąpiono do wykonania prac ziemnych. Na odcinku 83,6 m. założone zostały rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne. Pod nadzorem Zakładu Gazowniczego wykonano również bezpieczne przejście powyższej kanalizacji deszczowej z siecią gazową.

Przebudowa istniejącego koryta  koło zabudowań nr. 102 z powodu braku zgody jednego z właścicieli w chwili obecnej jest przeprojektowywany w celu wykonania koniecznego zaniżenia sieci gazowej i jest już w końcowej fazie. Prace remontowe zostaną w tym miejscu wykonane po otrzymaniu ze starostwa stosownego pozwolenia na budowę w najbliższych latach.

Natomiast prace remontowe wylotu koło zabudowań nr. 112 b z powodu braku zgody jednego z właścicieli zostały w chwili obecnej całkowicie zatrzymane i oddalone w czasie.

 

 

 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Czytaj również

Przewiń do góry