Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik

Zebranie Wiejskie w dniu 21.04.2024 r. zatwierdziło sposób rozdysponowania środków pieniężnych przydzielonych Sołectwu Rogoźnik w 2024 roku

Zebranie Wiejskie w dniu 21.04.2024 r. zatwierdziło sposób rozdysponowania środków pieniężnych przydzielonych Sołectwu Rogoźnik w 2024 roku.

Przedstawia się ono następująco :

Rozdysponowanie środków finansowych przydzielonych  Sołectwu Rogoźnik przez Gminę Nowy Targ na rok 2024.

 446 784, 00 zł. –     środki na 2024 r. –

 + 152 034, 00 zł. –  pozostało z 2023 r.                                           

OGÓŁEM NA 2024 ROK  –    598 818, 00 zł.                                                                                                             

 

Lp.

 

Zadanie

                                                                                                                                         

 

 kwota

na  2024 rok

1.

Oświetlenie uliczne.                                                                        

50 000, 00

2.

Cmentarz  komunalny.                                                                  

123 022, 50

·         Obsługa cmentarza przez firmę „ JABŁOŃSKI „. 26 000, 00
·         Wywóz śmieci. 6 000, 00
·         Roczna opłata bazy danych cmentarza GROBONET. 100, 00
  ·         Asysta techniczna  bazy danych cmentarza GROBONET. 922,50
  ·         Budowa ogrodzenia cmentarza. 85 000, 00
  ·         Wykonanie tablicy informacyjnej na cmentarzu. 5 000, 00

3.

Stadion sportowy.                                                                          

40 853, 50

  ·         Ogrzewanie budynku. 7 500, 00
·         Oświetlenie budynku szatni i stadionu. 7 000, 00
  ·         Zakup środków czystości. 800, 00
  ·         Bieżące przeglądy , remonty i utrzymanie obiektu. 25 000, 00
·         Monitoring PLUS – abonament. 553, 50

4.

Ochotnicza Straż  Pożarna.                                                      

17 600, 00

·         Dofinansowanie OSP. 8 000, 00
·         Ogrzewanie remizy. 6 000, 00
·         Oświetlenie remizy OSP. 3 600, 00

5.

Szkoła Podstawowa w Rogoźniku.                                                

15 000, 00

Dofinansowanie szkoły.

·         Zakup bramki oraz kosza do koszykówki wraz z montażem.

·         naprawa zniszczonych piłkołapów.

·         zakup stojaków rowerowych dla uczniów.

·         poprawa estetyki terenu wokół szkoły.

10 000, 00
  ·         Organizacja Gminnego Konkursu Szopek. 500, 00
  ·         Dofinansowanie II Posiadów Rogoźnickich 4 500, 00

6.

Drogi gminne w miejscowości Rogoźnik.                                 

283 242, 00

  • Przebudowa istniejącego koryta otwartego oraz wylotu wód opadowych odprowadzających wody deszczowe z drogi gminnej tzw. „Przez Wieś „ do pobliskiego rowu melioracyjnego” koło zabudowań Rogoźnik 102.
  • Odśnieżanie;
  • Remonty dróg rolniczych.                                                                                                                                      
   

7.

 

Utrzymanie porządku i estetyki na terenach należących  do Gminy Nowy Targ w miejscowości Rogoźnik.                                               

5 000, 00

 

8.

 

Promocja miejscowości.                                                                     

28 000, 00

 
  ·        Dofinansowanie X Rogoźnickich Dni Sportu i Rozrywki / Dożynki.    
·         Dofinansowanie VI Watry Rogoźnickiej – spotkania poetów.    
·         Wykonanie materiałów promocyjnych miejscowości.    
·         Opłaty związane z funkcjonowaniem strony Rogoźnika ( hosting strony , serwer ) .    

9.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku.                                      

1 500, 00

 

10.

ZHP.

1 000, 00

 

11.

Wykonanie na potrzeby sołectwa 5 drewnianych stołów i 10 ławek.

13 600, 00

12.

Zabezpieczenie mostu na potoku Wielki Rogoźnik.

10 000, 00

13.

Rezerwa sołtysa.

10 000, 00

 

 

OGÓŁEM

598 818, 00

 

 


 

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Czytaj również